3 havo2 chap1C grl5e

1 / 25
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

wie-o-wie?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

La roue de révision

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

bijv nw

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

être (zijn)                avoir (hebben)
ik ben         je suis                                  ik heb         j'ai
jij bent       tu es                                      jij hebt       tu as
hij, zij is     il, elle est                             hij, zij heeft     il, elle a     
wij zijn      on est                                     wij hebben    on a
wij zijn      nous sommes                    wij hebben  nous avons
jullie zijn/u bent    vous êtes             jullie hebben/u hebt vous avez
zij zijn        ils, elles sont                       zij hebben   ils ont

Slide 14 - Slide

Het werkwoord être
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
suis
es
est
sommes
êtes
sont

Slide 15 - Drag question

avoir
=
 hebben
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
as
avez
a
ai
ont
avons

Slide 16 - Drag question

timer
1:30
avoir
être
ont
es
avons
ai
sommes
avez
suis
a
as
sont
êtes
est

Slide 17 - Drag question

Slide 18 - Slide

Je
Tu
Il
Elle
On
Nous
Vous
Ils
Elles
-e
-es
-ons
-ez
-ent
-e
-e
-e
-ent

Slide 19 - Drag question

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide