12.4 Bloedgroepen

H12: Gezondheid
Deze les:
- D-toets 12.3 + 12.4 (voor lln met Ak ook 12.3)
Voldoende? In studieruimte werken aan opdrachten 1 t/m 8 van 12.4 (en nakijken) + voorbereiden 12.5
- In de les uitleg 12.4
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

H12: Gezondheid
Deze les:
- D-toets 12.3 + 12.4 (voor lln met Ak ook 12.3)
Voldoende? In studieruimte werken aan opdrachten 1 t/m 8 van 12.4 (en nakijken) + voorbereiden 12.5
- In de les uitleg 12.4

Slide 1 - Slide

H12 Gezondheid
12.1-1 Voorkomen is beter dan genezen (huid/ slijmvliezen)
12.2 Eigen afweer en antibiotica
12.3-1 Specifieke afweer deel 1
12.3-2 Specifieke afweer deel 2
12.4 Bloedgroepen
12.5 Als het misgaat (kanker/ virussen/ allergiën)
12.1-2 Bescherming bij planten

Slide 2 - Slide

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.4 Bloedgroepen

Slide 3 - Slide

Doel en begrippen 12.4
Je leert hoe welke bloedgroepen er zijn en wat de resusfactor is

bloedgroep, AB0-stelsel, bloedtransfusie, kruisproef, resusfactor, resusantigeen, antiresus, resusbaby
Slide 4 - Slide

Antigenen op de bloedcellen
Op je rode bloedcellen zitten óók antigenen, die noem je ook wel bloedfactoren.
Afhankelijk van welke antigenen er op je rode bloedcellen zitten heb je een bepaalde bloedgroep.Slide 5 - Slide

Antigenen op de bloedcellen
Bloedgroep A                 Bloedgroep AB
Bloedgroep B                    Bloedgroep 0

Slide 6 - Slide

Antistoffen in bloedplasma
Bloedgroep A                 Bloedgroep AB
Anti-B                                                   geenBloedgroep B                    Bloedgroep 0
Anti-A                               Anti-A en Anti-B

Slide 7 - Slide

Iemand met bloedgroep AB heeft
A
Twee verschillende antigenen en geen antistoffen
B
Twee verschillende antistoffen en geen antigenen

Slide 8 - Quiz

Klontering
Als je antiB en bloed met bloedcellen met antigeen B samenvoegt gaat het klonteren.


Het effect van de klontering 
kun je gebruiken om de
bloedgroep van iemand te bepalen.
Slide 9 - Slide

Ik heb onbekend bloed en ik voeg anti-B toe. Het bloed gaat klonteren.
Welke bloedgroep is het?
A
Dat weet je niet
B
B
C
AB
D
A

Slide 10 - Quiz

Bloedtransfusie
Klontering moet je vermijden bij een bloedtransfusie.

Bij bloedtransfusie krijgt de ontvanger alleen de rode bloedcellen, niet de antistoffen van de donor.
Slide 11 - Slide

Bloedtranfusie
Om te bepalen welk bloed iemand kan ontvangen moet je dus bepalen welke antistoffen iemand heeft/ maakt.

Bloedgroep A heeft AntiB en mag dus geen bloedcellen met antigeen B ontvangen. Dit is bloedgroep B en bloedgroep AB.Slide 12 - Slide

Welke bloedgroep kan van alle bloedgroepen bloed ontvangen?
A
bloedgroep AB
B
bloedgroep A
C
bloedgroep B
D
bloedgroep 0

Slide 13 - Quiz

Bloedtranfusie
Iemand met bloedgroep AB kan alle typen bloed ontvangen want hij/ zijn maakt geen antiA en geen antiB.Slide 14 - Slide

Welke bloedgroep kan aan alle bloedgroepen bloed doneren?
A
bloedgroep AB
B
bloedgroep A
C
bloedgroep B
D
bloedgroep 0

Slide 15 - Quiz

Bloedtranfusie
Iemand met bloedgroep 0 kan aan iedereen doneren want de bloedcellen uit dit bloed bevatten geen antigenen en kunnen dus niet klonteren met antiA en antiB.Slide 16 - Slide

Resusfactor
Bloedcellen kunnen ook nog een ander antigeen bevatten: de resusfactor/ resusantigeen/ antigeen type D.

Iemand met antigeen D, is resuspositief.Slide 17 - Slide

Resus-negatief
Iemand die resusnegatief is en resuspositieve bloedcellen ontvangt ontwikkelt een afweerreactie en gaat antiresus aanmaken.
Dit bloed zal ook gaan klonteren.

Bij een bloedtransfusie kun je dus geen resus-pos bloed aan een resus-neg persoon geven.Slide 18 - Slide

Kruisproef
Vóór een bloedtransfusie wordt voor de zekerheid een kruisproef uitgevoerd: op een objectglaasje wordt bloed van de donor en de ontvanger bij elkaar gebracht.
Klontering? Verkeerde bloedgroep/ resusfactor.


Slide 19 - Slide

Resus-baby
Een resus negatieve moeder is zwanger van een resuspositieve baby.
Tijdens de zwangerschap kan er een klein beetje bloed lekken van het kind naar de moeder. 
Slide 20 - Slide

Resus-baby
Tijdens de bevalling is er een grote kans dat een beetje bloed van de baby in de bloedbaan van de moeder komt.
De moeder zal dan een afweerreactie tegen die bloedcellen hebben en antiresus vormen.
De geheugencellen van de moeder onthouden hoe dit moet.

Slide 21 - Slide

Resus-baby
Door de moeder tijdens de zwangerschap in te spuiten met een kleine hoeveelheid antiresus worden eventuele gelekte cellen van het kind meteen afgebroken en ze veroorzaken geen afweerreactie.
Na de bevalling volgt een tweede injectie.

Slide 22 - Slide

Resus-baby
Bij een tweede (of volgende) zwangerschap kan er weer een kleine lekkage zijn in de placenta en de moeder zal een snelle, sterke afweerreactie met antiresus hebben. Deze antistoffen kunnen door de placenta en komen bij het kind. 
Deze antistoffen laten het bloed van het kind klonteren en het kind gaat dood.

Slide 23 - Slide

Bloedgroepbepaling

Welke letter geeft het resultaat weer van de bloedgroepbepaling van iemand met bloedgroep AB?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 24 - Quiz

Anne is nierpatiënt. Haar man Joris biedt zich als nierdonor voor Anne aan. De weefseltypen van beiden komen voldoende overeen. Anne heeft bloedgroep B en Joris heeft bloedgroep A. Gelet op de bloedgroepen is Joris geen geschikte donor voor Anne.

Wat is hiervoor de reden?
A
Het bloed van Anne bevat anti-A.
B
Het bloed van Anne bevat anti-B.
C
Het bloed van Anne bevat antigeen A.
D
Het bloed van Anne bevat antigeen B.

Slide 25 - Quiz

Iemand met bloedgroep AB+ krijgt bij een operatie rode bloedcellen toegediend.
Er zijn op dat moment zowel rode bloedcellen van het type AB+ als van het type AB- beschikbaar.

Welk type rode bloedcellen kan worden gebruikt zonder dat klontering van bloedcellen bij deze ontvanger optreedt?
A
zowel rode bloedcellen van het type AB+ als van het type AB-
B
alleen rode bloedcellen van het type AB-
C
alleen rode bloedcellen van het type AB+

Slide 26 - Quiz

De pest
Met welke bloedgroepen hebben mensen de meeste kans op genezing volgens de informatie hierboven?
A
Bloedgroep A
B
Bloedgroep B
C
Bloedgroep AB
D
Bloedgroep 0

Slide 27 - Quiz

Bij een konijn wordt om de drie dagen een kleine hoeveelheid schapenbloed ingespoten. Na enkele weken wordt een druppel schapenbloed gemengd met een druppel serum van dit konijn (test 1). Ook wordt een druppel bloed van het konijn gemengd met een druppel serum van het schaap (test 2).

Bij welke van deze testen treedt klontering van rode bloedcellen op?
A
Test 1
B
Test 2
C
Beide testen
D
Geen enkele test

Slide 28 - Quiz

Antistoffen in het bloed
Elke bloedgroep heeft de antistoffen in het bloed tegen de antigenen die hij/ zij zelf niet op de bloedcellen heeft.
Deze antistoffen worden vlak na de geboorte gevormd doordat zich in de darm bacteriën bevinden met antigenen die precies lijken op antigeen A en B.

Slide 29 - Slide

Antistoffen in het bloed
Het afweersysteem van iemand met bloedgroep A herkent de antigenen op de bacteriën die lijken op antigeen A niet als lichaamsvreemd maar de antigenen die lijken op antigeen B wel. Dáár wordt dus een afweerreactie voor op gang gebracht en en wordt antiB gevormd.

Slide 30 - Slide

Doel en begrippen 12.4
Je leert hoe welke bloedgroepen er zijn en wat de rhesusfactor is

bloedgroep, AB0-stelsel, bloedtransfusie, kruisproef, rhesusfactor, rhesusantigeen, antirhesus, rhesusbaby
Slide 31 - Slide

HUISWERK
Maak de opdrachten 
12.4: 1 t/m 8


Slide 32 - Slide