H4 §3 Is de ene cultuur beter dan de andere? (2022)

                §4.3/ §4.4 is de ene cultuur beter dan de andere?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

                §4.3/ §4.4 is de ene cultuur beter dan de andere?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Je kunt uitleggen hoe de huidige pluriforme samenleving in Nederland is ontstaan.
Je kunt cultuurverschillen verklaren tussen (etnische) subculturen en de Nederlandse dominante cultuur.
Je kunt drie manieren onderscheiden hoe verschillende culturen met elkaar kunnen samenleven.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Dominante- / sub- / tegencultuur
dominante cultuur: alle  waarden/normen/gewoonten die de meerderheid van de bevolking deelt

subcultuur: wanneer binnen een groep waarden/normen/anddere cultuurkenmerken afwijken van de dominante cultuur

tegencultuur: groepen die zich verzetten tegen (delen van) de dominante cultuur of een bedreiging daar tegen vormen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Bedenk een ander voorbeeld van een tegencultuur en leg uit waarom dit een tegencultuur is

Slide 4 - Open question

oorbeeld: dieren- milieuactivisten maar ook neonazi's. Deze subculturen wijken af van de dominante samenleving en willen deze ook veranderen
Brief aan alle Nederlanders

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Ben jij het eens met meneer Rutte?
😒🙁😐🙂😃

Slide 6 - Poll

This item has no instructions

Door corona is de sociale cohesie in Nederland verbeterd!
😒🙁😐🙂😃

Slide 7 - Poll

This item has no instructions

Verschillen in cultuur
Individualistisch / collectivistisch

machtsafstand tussen mensen

masculiene en feminiene cultuur

Nederland is vanaf de jaren '60 steeds individualistischer geworden. Persoonlijke vrijheden zijn dus steeds belangrijker. Het belang van de groep staat niet voorop, in tegenstelling tot andere culturen waarbij het bijvoorbeeld veel normaler is om je schoonouders in huis te nemen waneer zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen
In Nederland zijn we gewend dat er over zaken gesproken kan worden. Tegenspraak is geaccepteerd en overleg noodzakelijk. Dit komt ook duidelijk terug in de manier waarop Mark Rutte zijn persco's houdt
In een masculiene cultuur zijn de rollen tussen man en vrouw strikt gescheiden. De vrouw verzorgt. De man werkt buitenshuis en is stoer. IN een feminiene cultuur lopen deze rolpatronen meer in elkaar over
Cultuur is het geheel van waarden, normen, rituelen en uitingsvormen die mensen met elkaar delen en als vanzelfsprekend beschouwen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wie moet zich aanpassen?

-Assimilatie?
-Segregatie?
-Integratie?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Segregatie
definitie
Het opdelen van een samenleving in gescheiden delen. Groepen in die samenleving gaan niet of nauwelijks met elkaar om. Zien elkaar ook als zij en wij
In Nederland
onze overheid heeft groepen nooit gedwongen gescheiden te leven.
Toch zien we het wel in bijvoorbeeld wijken of scholen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Assimilatie
definitie
Dat een bevolkingsgroeps zich zo volledig aanpast aan de nieuwe samenleving dat de eigen cultuur bijna helemaal verdwijnt
In Nederland
De Nederlandse overheid is tegen assimilatie. Zij wil niet dat allochtone groepen gedwongen worden hun eigen cultuur los te laten

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Integratie
definitie
Een gedeeltelijke aanpassing aan de dominante cultuur van een land maar je houdt ook eigen cultuurkenmerken

In Nederland
De overheid wil graag dat mensen integreren. Allebei aanpassen dus

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat lijkt je het beste voor de sociale cohesie in de samenleving?
A
assimilatie
B
integratie
C
segregatie

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Sociale cohesie 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Sociale cohesie
Sociale cohesie => Het gevoel dat mensen hebben als ze bij elkaar horen. Het wij-gevoel.

Sociale cohesie kan er bijvoorbeeld zijn:
  • in een buurt.
  • op een school.
  • in een land.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Tolerantie valt weg bij spanningen
Je onderdrukt de neiging om anderen jouw wil of mening op te leggen
verdragen of verduren (latijn)
Zuiver tolerant: iedereen heeft het recht om vrijuit te spreken. Ook wanneer dit opvattingen zijn waar je het helemaal niet mee eens bent
Zuiver intolerant: alleen je eigen mening als goed zien en de mening en gedragingen van anderen niet accepteren

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Polarisatie
Polarisatie: Mensen en bevolkingsgroepen staan scherp tegenover elkaar doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen.
Dit is dus de tegenhanger van sociale cohesie. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions