Эрүүл мэнд

МАТЕМАТИК
1 / 22
next
Slide 1: Slide
МатематикPrimary EducationSecondary EducationAge 13

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 1 min

Items in this lesson

МАТЕМАТИК

Slide 1 - Slide

Дараах тоонуудаас бүхэл тоог сонгоно уу?
A
12.3
B
3.25
C
5/8
D
56

Slide 2 - Quiz

Тэгш өнцөгтийн талбай олох томьёо
A
p=(a+b)*2
B
p=a+b
C
p=a+b+c
D
p=2*a

Slide 3 - Quiz

-2+4=
A
+6
B
+2
C
-2
D
-6

Slide 4 - Quiz

Mатематикийг чи юу гэж боддог вэ?

Slide 5 - Mind map

Өөрийнхөө хийж чадах
зүйлүүдээ нэрлээрэй?

Slide 6 - Mind map

10 x 6 =
10 x 11 =
10 x 7 =
70
60
110

Slide 7 - Drag question

Анхны тоо
5 болоод 10 хуваагдаж болдог тоо
3+20=?
23
3
50

Slide 8 - Drag question

Гурвалжин гэж юу вэ?

Slide 9 - Open question

Анхны тоо гэж юу вэ?

Slide 10 - Open question

50 гэсэн тоонд хэдэн хуваагч бий вэ?

Slide 11 - Open question

23 ямар тооны хуваагч вэ?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video


Математикийн хичээлд дуртай юу?
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

хамгийн дуртай хичээл?
монгол хэл
математик
англи хэл
мэдээлэл технологи
сэтгэл судлал
түүх
биеийн тамир

Slide 15 - Poll

хамгийн дуртай хичээл?
монгол хэл
математик
англи хэл
мэдээлэл технологи
сэтгэл судлал
түүх
биеийн тамир

Slide 16 - Poll

хамгийн дуртай хичээл?
монгол хэл
математик
англи хэл
мэдээлэл технологи
сэтгэл судлал
түүх
биеийн тамир

Slide 17 - Poll

хамгийн дуртай хичээл?
монгол хэл
математик
англи хэл
мэдээлэл технологи
сэтгэл судлал
түүх
биеийн тамир

Slide 18 - Poll

хамгийн дуртай хичээл?
монгол хэл
математик
англи хэл
мэдээлэл технологи
сэтгэл судлал
түүх
биеийн тамир

Slide 19 - Poll

хамгийн дуртай хичээл?
монгол хэл
математик
англи хэл
мэдээлэл технологи
сэтгэл судлал
түүх
биеийн тамир

Slide 20 - Poll

хамгийн дуртай хичээл?
монгол хэл
математик
англи хэл
мэдээлэл технологи
сэтгэл судлал
түүх
биеийн тамир

Slide 21 - Poll

Хичээлээ хаана хийх дуртай вэ?
Гэртээ
Сургууль
Номын сан
Кофе шоп

Slide 22 - Poll