Management les 2 organisaties

Welkom!
Management

1 / 52
next
Slide 1: Slide
LeidinggevenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 52 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Welkom!
Management

Slide 1 - Slide

Doel van vandaag
 • Je kent de verschillende beslissingsniveaus
 • Je kent de taken van een manager
 • Je kent de begrippen span of control en scope of control
 • Je herkent de cultuur van een organisatie
 • Je kunt een organigram aflezenSlide 2 - Slide

Agenda
 • Theorie & opdracht: beslissingsniveaus
 • Theorie & opdracht: Taken van de manager
 • Theorie & opdracht: 'Hoeveel kan je aan?'
 • Theorie & opdracht: organisatiecultuur
 • Theorie en opdracht: organisatiestructuur
 • Terugblik op de les

Slide 3 - Slide

Wat weet je al?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat is staf?

Slide 6 - Slide

Theorie beslissingsniveaus

Slide 7 - Slide

Management
Richting geven aan inspanning van mensen en middelen zodat vastgestelde doelen worden behaald

Slide 8 - Slide

Teks
?
?
?
strategisch management
tactisch management
operationeel management

Slide 9 - Drag question

Tekst

Slide 10 - Slide

Theorie Taken van de manager

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

1.3 Taken van een manager
Lees paragraaf 1.3 
Noteer de belangrijkste steekwoorden 
timer
10:00

Slide 13 - Slide

1.3 Taken van een manager
Lees paragraaf 1.3 
Wissel uit!
timer
5:00

Slide 14 - Slide

Welke 5 taken zijn er
volgens Henri Fayol
A
Vooruitzien, organiseren, bevelen, opdrachten geven, polariseren, checken
B
organiseren, vooruitzien, opdrachten geven, polariseren, controleren
C
vooruitzien, opdrachten geven, organiseren, controleren en coördineren
D
vooruitzien, opdrachten geven, organiseren, controleren en Instrueren

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Alle coördinerende werkzaamheden behoren tot de dirigerende
managementtaak.
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz

Vooruitzien houdt onder andere in dat managers doelstellingen formuleren
voor het bedrijf.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Theorie "Hoeveel kun je aan"

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide


Spanwijdte/span of control:
Het aantal directe medewerkers aan wie een manager leidinggeeft

Spandiepte/depth of control:
Het aantal niveaus in de organisatie waaraan een manager leidinggeeft

Slide 25 - Slide

Een manager transport & logistiek geeft leiding aan 3 teamleider, 1 hr medewerk, 1 expeditie. Wat is de spanwijdte?

Slide 26 - Open question

Omspanningsvermogen?

Slide 27 - Mind map

Scope of control/omspanningsvermogen
 • hoe ingewikkeld de werkzaamheden zijn
 • letterlijke en figuurlijke afstand binnen de organisatie
 • kwaliteit van medewerkers en managers
 • aantal controlemiddelen
 • kwaliteit van controlemiddelen

Slide 28 - Slide

Wat gebeurt er als de spanwijdte groter is dan omspanningsvermogen?

Slide 29 - Open question

Theorie Organisatiecultuur

Slide 30 - Slide

Organisatiecultuur
Machtscultuur -> hoge samenwerkingsgraad, lage machtsspreiding/ top down -> baas neemt beslissingen
Taakcultuur -> hoge samenwerkingsgraad, hoge machtsspreiding/ bottum up -> alles moet wijken voor de taak
Persoonscultuur -> lage samenwerkingsgraad, hoge machtsspreiding/ bottum up -> persoonlijke ontwikkeling centraal
Rolcultuur -> lage samenwerkingsgraad, lage machtsspreiding/ top down -> regels en procedures belangrijker dan de mensen

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

De organisatiecultuur van deze vishandel is inmiddels onderdeel van een trainingsmethode. Bij welke organisatiecultuur zou jij die indelen? Verklaar je antwoord
A
Machtscultuur
B
Taakcultuur
C
Rollencultuur
D
Personencultuur

Slide 33 - Quiz

Theorie Organisatiestructuur

Slide 34 - Slide

Organogram
schematische weergave van een organisatiestructuur

Lijnorganisatie, lijn-staforganistatie, projectorganisatie, matrixorganisatie

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

opdracht: teken een organogram
Horeca-supply is een franchiseorganisatie die haar aangesloten ondernemers veel service biedt. Het hoofdkantoor in Amsterdam heeft de volgende functies:
Manager Inkoop , Manager Verkoop,   Manager Logistiek 
Assistent-manager Inkoop, Rayonmanagers,  Assistent-manager Logistiek, Directie,   Directiesecretaresse,   Hoofd Financiële Administratie 

Slide 40 - Slide

Goal!
 • Je kent de verschillende beslissingsniveausSlide 41 - Slide

Een logistiek manager heeft ontslag genomen. De directie vervangt hem per direct door een interim manager. Wat voor beslissing is dit?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 42 - Quiz

Op welk managementlaag worden beslissingen genomen op beleidsniveau?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 43 - Quiz

Goal!
Je kent de begrippen span of control en scope of control 
Slide 44 - Slide

Als de spanwijdte groter is dan scope of control dan kan de manager ziek worden?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 45 - Quiz

Goal!
 
Je herkent de cultuur van een organisatie 
Slide 46 - Slide

Welke 4 organisatieculturen zijn er?

Slide 47 - Open question

Goal!

Je kunt een organigram aflezenSlide 48 - Slide

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij elke medewerker slechts één chef kent?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 49 - Quiz

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 50 - Quiz

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij medewerkers eigenlijk altijd in wisselende samenstellingen samenwerken met collega’s van andere afdelingen?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 51 - Quiz

Bedankt voor 
je aandacht 
je inzet
het netjes achterlaten van de klas

Slide 52 - Slide