Les 10: speelgoed

Keuzevak welzijn kind en jongere

Leerjaar 3
Periode 1

Thema: speelgoed

Competentie: zelfstandig werken en leren

1 / 25
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Keuzevak welzijn kind en jongere

Leerjaar 3
Periode 1

Thema: speelgoed

Competentie: zelfstandig werken en leren

Slide 1 - Slide

Afspraken
Gevulde etui
PEN
Mapje
Telefoon
Kauwgom
Huiswerk

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
basis en kader
- kun je vertellen waarom spelen belangrijk is
- kun je speelgoed uitzoeken dat past bij de leeftijd
- kun je verschillende aspecten van spel noemen

Slide 3 - Slide

Lesplanning (tot pauze)
filmpjes
waarom is spelen belangrijk
spelen toen en nu
klokhuis 
doelgroepen
aspecten van spel
Reflecteren en vooruitblik

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Video

Wat kun  je leren van dit filmpje?

  • genderneutraal opvoeden is goed voor de ontwikkeling van elk individu

Slide 7 - Slide

Spelen is belangrijk!!
- ontwikkeling sociaal, emotioneel, cognitief en lichamelijk
- fijne en grove motoriek

Voorbeelden

Slide 8 - Slide

Speelgoed van nu is leuker dan dat van vroeger

Slide 9 - Slide

Wij hebben meer verschillend speelgoed dan kinderen van vroeger

Slide 10 - Slide

Vroeger waren kinderen creatiever

Slide 11 - Slide

Kinderen spelen nu vaker alleen

Slide 12 - Slide

Kinderen speelden vroeger vaker buiten

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Doelgroepen 

- baby: 0 - 1 jaar
- dreumes: 1 - 2 jaar
- peuter: 2 - 4 jaar
- kleuter: 4 - 6 jaar
- schoolkinderen: 6 - 12 jaar


Slide 15 - Slide

Spelen en speelgoed
Bronnenboek H4.7 blz 160
parallel
coöperatief
toekijkend
constructief

Slide 16 - Slide

Parallel spel
Peuters, kleuters
Naast elkaar spelen
Hetzelfde spel

Slide 17 - Slide

Coöperatief spel
Rond 5 jaar
samenwerken met een doel
Regels en afspraken maken

Slide 18 - Slide

Toekijkend spel
Het spel is interessant maar het kind doet (nog) niet mee

Slide 19 - Slide

Constructief spel
Rond 4 jaar
Dingen zelf maken
fijne motoriek trainen

Slide 20 - Slide

Associatief spel
Speelgoed uitwisselen of lenen

Slide 21 - Slide

Uitvoeren opdrachten

Slide 22 - Slide

Reflecteren

Slide 23 - Slide

Vooruitblik

Slide 24 - Slide

Einde!!!!!!

Slide 25 - Slide