Begeleiden in de leefwereld

Begeleiden in de leefwereld 
Responsiecollege 24 maart 2022
Annemieke van de Graaf en Tamara Cerni
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Social WorkHBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Begeleiden in de leefwereld 
Responsiecollege 24 maart 2022
Annemieke van de Graaf en Tamara Cerni

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

programma
Opbouw module en toetsopdracht

Leeruitkomsten

Toets doorlopen adhv casusSlide 2 - Slide

This item has no instructions

Opbouw module en toetsopdracht:

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Link

This item has no instructions

Over het clientprofiel

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Noem een clientprofiel uit jouw praktijk

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

BEGELEIDING CLIENT is DEEL 1 en 2 van je verslag
1A Clientprofiel= beschrijving van de doelgroep adhv de theorie. 

1 B Cliëntkenmerken = beschrijving van jouw client aan de hand van ordeningsmodel (ZRM) en balansmodel draagkracht en draaglast
Verschillen tussen profiel en jouw cliënt beschrijven. Tevens een context van de organisatie en begeleidingsprofiel.
En natuurlijk het begeleidingsplan!

Slide 8 - Slide

Kort Begeleidingsmodel/werkwijze organisatie,
Huidig gedrag/context/analyse huidige situatie van je client
Begeleidingsplan
2. Het Begeleidingsplan
Hoe schrijf je een begeleidingsplan, wat zit er in?
Schema/format gebruiken, van de organisatie of van Moodle
Over wie gaat het plan? (persoonsgegevens)
Beginsituatie beschrijven
Begeleidingsdoelen beschrijven
en beschrijf hoe ga je die doelen denkt te bereiken/ activiteiten
Evaluatie


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

AGOGISCHE VAARDIGHEDEN 
DEEL 3
"Voor de verandering" J. Brinkman

Het veranderingsproces van de client.
reflectie op jouw handelen aan de hand van 7 kenmerken.

Onderbouwing d.m.v. theorieën

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Casus...
casus
Mevrouw de Leeuw meldt zich bij de Vraagwijzer met een incassobericht van haar woningbouwvereniging. Zij moet binnen 14 dagen haar betalingsachterstand van 1500 euro voldoen, anders verliest zij wellicht haar woning.
vervolg casus
 Mevrouw de Leeuw is in paniek en zegt het heel oneerlijk te vinden. Zij laat weten hier eerder geen brieven over gekregen te hebben. Zij heeft een blauwe Ikea tas vol met al haar papieren bij zich en hierin heeft zij echt niks gevonden. Bij doorvragen blijkt dat mevrouw de Leeuw meerdere schulden heeft, maar zij weet niet precies hoeveel schuld dit betreft. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat zou jij nog van haar willen weten?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Wat zou haar hulpvraag kunnen zijn?

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Vervolgcasus mevr. de Leeuw
In een tweede gesprek neemt mevrouw haar buurvrouw mee zodat zij haar kan helpen met het begrijpen van wat er nu speelt. Jou wordt duidelijk dat er sprake is van LVB-problematiek. De buurvrouw vertelt dat mevr. in het verleden woonbegeleiding heeft gehad.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat is in dit geval het clientprofiel?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Clientkenmerken
Leefgebiedenlijst/zrm
Balansmodel

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Draagkracht/draaglast-analyse

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Deel 2 van je toets: het begeleidingsplan
Situatie-analyse
Doelen
Acties en planning
Evaluatie

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Een doel SMART maken

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat is een SMART-doel voor mvr. de Leeuw?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Vragen?
VRAGEN?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Boekentips
Begeleidingsplan: Gerda van Straten, e.a. 'Dichter bij de basis'.

Agogische vaardigheden:  Joep Brinkman 'Voor de Verandering'. Hierin worden alle gevraagde begrippen uitgelegd.
Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Tip voor na het college
Er volgt een link naar een filmpje over het boek van J. Brinkman. Kijk dit vanaf 5:05. Ze legt de 9 typeringen van agogiek uit aan de hand van het boek.

https://www.youtube.com/watch?v=_XaLNdzsJGE

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions