Unit 3 lesson 1

Goodmorning!

- take a seat
- put your books and IPad on the table

1 / 42
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Goodmorning!

- take a seat
- put your books and IPad on the table

Slide 1 - Slide

Unit 3 - Lesson 1

Slide 2 - Slide

3.1: "Pets as therapy"

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Homework!

- BB: opdr. 2 t/m 9
- KB: opdr. 2 t/m 10
- TL: opdr. 2 t/m 9

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Grammar!

- past continuous
- past simple

Slide 7 - Slide

Past simple

Slide 8 - Slide

past simple: bevesitigen
- Gebruik:
   - verleden > helemaal voorbij

   - je weet waneer het gebeurde

- Vorm:
    - regelmatige werkwoorden + ed
    - onregelmatige werkwoorden > 2e rijtje
Slide 9 - Slide

 Regelmatige werkwoorden (rww)

Achter het werkwoord plaats je 'ed'

I walk -> I walked
it rains-> it raineded
they beg-> they begged

Slide 10 - Slide

 RWW Spelling
Als een werkwoord eindigt op -e, dan komt er in de past simple alleen een -d achter:
I live - I lived
you move - you moved

In de past simple wordt de laatste medeklinker verdubbeld als er één klinker voor staat:
I drop - I dropped
they plan - they planned

Slide 11 - Slide

 RWW Spelling
Als een werkwoord eindigt op -y, dan komt er in de past simple een -ied achter:
I carry- I carried
you study- you studied

In de past simple komt er een -ed achter als er een klinker voor staat:
I play - I played

Slide 12 - Slide

Past Simple - Signaalwoorden

In de zin staan vaak een tijdsbepaling van verleden tijd.

  • yesterday
  • last week
  • ten minutes ago
  • in 2007
  • this morning

Slide 13 - Slide

Je gebruikt de Past Simple als...
A
iets gebeurd is in de toekomst
B
iets iedere dag gebeurt
C
iets gebeurd is in het verleden en afgerond is
D
iets nog niet gebeurd is

Slide 14 - Quiz


Wat is de Past Simple van play
A
plaied
B
played
C
playied

Slide 15 - Quiz


Wat is de Past Simple van look
A
looked
B
looket
C
looking

Slide 16 - Quiz


Wat is de Past Simple van listen
A
listend
B
listenet
C
listened

Slide 17 - Quiz


Wat is de Past Simple van study
A
studied
B
studyed
C
studiet

Slide 18 - Quiz

Wat zet je meestal achter een RWW in de Past Simple?
A
ED
B
ET
C
ING
D
S

Slide 19 - Quiz

My sister .......... (play) the guitar last year.

Slide 20 - Open question

They ....... (walk) home after school yesterday.

Slide 21 - Open question


Wat is de Past Simple van work
A
works
B
worked
C
working
D
worked

Slide 22 - Quiz


Wat is de Past Simple van help
A
helping
B
helped
C
helps
D
help'd

Slide 23 - Quiz


Wat is de Past Simple van carry
A
carryed
B
carried
C
carriet

Slide 24 - Quiz

Past Simple - Negations

Slide 25 - Slide

past simple: vragen en ontkennen

- Vorm:

    - Did + hele werkwoord
      

- Vorm:
    - didn't (did not) + hele werkwoordVragen:
Ontkennen:

Slide 26 - Slide

Maak de zin ontkennend:
I went there.
A
I didn't went there.
B
I went not there.
C
I didn't go there.

Slide 27 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
She saw him.

A
She didn't see him.
B
She didn't saw him.
C
She saw him not.

Slide 28 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
I walked home.
A
I didn't walk home.
B
I didn't walked home.
C
I walked not home.

Slide 29 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
They ran away.
A
They didn't ran away.
B
They ran not away.
C
They didn't run away.

Slide 30 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Peter liked it.
A
Peter didn't liked it.
B
Peter didn't like it.
C
Peter liked it not.

Slide 31 - Quiz

Past Continuous

Slide 32 - Slide

Past Continuous

Slide 33 - Slide

They ____ sleeping.
A
was
B
were

Slide 34 - Quiz

I _____ walking the dog.
A
was
B
were

Slide 35 - Quiz

Sally ____ baking a cake.
A
was
B
were

Slide 36 - Quiz

Class 3BK _____ learning English.
A
was
B
were

Slide 37 - Quiz

Class 3BK ______ to the teacher.
A
was listening
B
were listening

Slide 38 - Quiz

Richard and Gideon ____ in their notebooks.
A
was writing
B
were writing

Slide 39 - Quiz

The teacher _____ talking to the class.
A
was talking
B
were talking

Slide 40 - Quizpast simple:
- voorbij
- duurde kort

- w.w. + ed
- 2e rijtje


past continuous:
- was bezig
- duurde tijdje

- was/were + w.w. + ing

past simple vs past continuous

Slide 41 - Slide

Homework!
vrijdag voor de les af:
- BB: opdr. 2 t/m 9
- KB: opdr. 2 t/m 10
- TL: opdr. 2 t/m 9

Slide 42 - Slide