SOAP rapporteren Z&B

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vaardigheden in het beroepsmatig handelen:
* Waarnemen
Waarnemen:
Opnemen van informatie d.m.v. de zintuigen Onbewust, de hele dag, elk moment Selectief waarnemen: Je bepaalt (bewust of onbewust) zelf wat je wilt waarnemen
Oren= luisteren
Ogen= kijken
Tastzin= voelen
Reukzin= ruiken
Smaakzin = proeven

*Observeren --> Bewust, doelgericht iets waarnemen

*Signaleren--> Het vaststellen van veranderingen bij de zorgvrager.
Signaleren van veranderingen kan leiden tot acties.

*Rapporteren
Rapporteren
Waar moet volgens jou rapporteren aan voldoen?
Wat zijn belangrijke punten. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Rapporteren
Het schiftelijk/mondeling verslag doen van gebeurtenissen of situaties die zijn waargenomen. 

Je rapporteert het zorgproces van de zorgvrager

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

SOAP methode
  • De SOAP-methode structureert het rapporteren. 
  • Beter overzicht 
  • biedt veel mogelijkheden om beter te observeren, 
  • biedt mogelijkheden om te analyseren
  • zorgt voor betere zorgplannen 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

SOAP/ SOEP methode
S: Subjectieve gegevens
O: Objectieve gegevens
A: Analyse van het probleem/ E: evalueren
P: Planning

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

SOAP methode

Slide 6 - Slide

Wie kan er een voorbeeld noemen?

Ik voel mij niet lekker,
Ik heb honger
SOAP methode
Objectief: 
De directe observatie van de situatie 
Het gedrag van de cliënt zoals de medewerker dit waarneemt.

Slide 7 - Slide

Kan je een voorbeeld noemen?

Ik zie dat de client een temperatuur heeft van 39.8

De client heeft een rood gezicht 
SOAP methode
Analyse: 
Een conclusie getrokken uit de subjectieve en objectieve gegevens die de medewerker heeft verzameld.
Wat denk je dat er aan de hand is? Vergelijk bv. met de vorige rapportages? Plak er geen diagnoses aan, die zijn voor de arts.

Slide 8 - Slide

Conclusie:

 de client voelt zich niet lekker heeft koorts, ect

Dus niet griep, blaasontsteking ect 
SOAP methode
Plan: 
Wat de medewerker vervolgens gaat doen.

Slide 9 - Slide


Beschrijf hoe je verdere interventies/ acties gaat uitvoeren (bv. disciplines contacteren, eerst verder observeren en rapporteren, een MIC invullen)

Ik laat de arts komen, zal de bloeddruk opnemen en elk uur temperatuur meten.
Voordelen rapportage via systeem

* Dwingt tot nauwkeurigheid en volledigheid
* Bevordert zorgvraag-gerichte overdracht
* Geschreven vanuit feitelijke verzorgingssituaties

Slide 10 - Slide

Schrijf respectvol
Vermeld afspraken
Beschrijf alleen feiten, vermeld het als jij je mening geeft
Rapporteer niet vanuit emotie
Stel geen diagnoses als je niet bevoegd bent
Reageer op eerdere rapportages
Vermijd vaktaal en afkortingen (die andere niet begrijpen)
Let op taal,-schrijf en typefouten
Schrijf kort, krachtig en volledig
Verwijs waar kan naar het Zorgleefplan
VOORBEELD RAPPORTAGE VOLGENS SOAP
Subjectief:
Mevrouw weigerde haar middag-medicijnen en zei dat ze ze niet meer wilde hebben. 
Objectief:
Werd onrustig en raakte van streek.
Analyse: 
Weigert in de regel geen medicijnen, maar ik heb pas kort geleden met mevrouw kennisgemaakt en ze kent me niet goed.
Plan:
Ik zal wat tijd samen met haar doorbrengen zodat ze meer vertrouwd raakt met mijn gezelschap en vraag haar of zij de medicijnen later wil innemen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wees specifiek!
Niet zo.. 
Mw ging vandaag vaak naar het toilet.

Maar zo..
Mw ging vandaag 5x naar het toilet , normaal is dit 3x

Slide 12 - Slide

Wie rapporteert:
Evver, verpleegkundige, verzorgende, arts, fysio, ergo
(alle betrokken disciplines)
Wat rapporteer je:
Alle informatie die belangrijk is voor goede zorgverlening.
Bijvoorbeeld hoe het gaat met iemand, evt problemen, behaalde doelen, veranderingen, wensen, afspraken, etc.

Vermijd het gebruik van jargon / vaktaal (psycho-pathologische termen).
Voorzie iedere voortgangsaantekening van een datum en ondertekening en schrijf er zo mogelijk ook de tijd bij.
Sla geen stap uit de SOAP-methode over, ook als je zaken niet weet. Het benadrukt dan in ieder geval de behoefte / noodzaak aan verder onderzoek.
Schrijf je redenatie/ gedachten op zodat anderen kunnen begrijpen waarom je hebt gehandeld zoals je hebt gehandeld. De beste plek hiervoor is meestal bij de analyse.
Schrijf het één en ander zo spoedig mogelijk op.

Voorbeeld SOAP
S: Jannie vertelt me dat haar vinger tussen de deur heeft gezeten
O: De vinger van Jannie is dik en blauw, paars gekleurd
A/E: Vermoedelijk heeft Jannie met haar vinger tussen de deur gezeten, zij heeft pijnklachten
P: Ik heb Jannie gerustgesteld en haar vinger onder de kraan laten houden. Dokter gebeld voor overleg. Hij komt vanmiddag naar de vinger kijken. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Schrijf de SOAP over volgende filmpje
S
O
A
P

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

SOAP 

S: Meneer was onrustig vandaag en gaf aan niet uit bed te willen 
O: Meneer lag onrustig in bed en had afwerende beweging en begon te schoppen na het omlaag doen van de bedhekken. Meneer kon niet gerustgesteld worden.
A: De onrust bij meneer was meer dan de afgelopen dagen, toen ging het goed met opstaan.
 P: Morgen en de komende dagen meneer blijven observeren en hierover rapporteren. Indien na
twee dagen geen vermindering, overleg met arts of psycholoog. Ook de vitale functies checken. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

https://btsg.nl/rapporteren-volgens-soap-methode/


Slide 17 - Slide

This item has no instructions