Bs. 6 Duurzaamheid

Deze les
Voortgang project : de duurzame tuin
SO 6.1 tm 6.4 --> formatieve toets 

Terugblik Bs 6.5 Mens en milieu
uitleg Bs. 6.6 Duurzaamheid
Zelf aan de slag

1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Deze les
Voortgang project : de duurzame tuin
SO 6.1 tm 6.4 --> formatieve toets 

Terugblik Bs 6.5 Mens en milieu
uitleg Bs. 6.6 Duurzaamheid
Zelf aan de slag

Slide 1 - Slide

Begrippenlijst 6.5
milieuproblemen
chemische gewasbeschermingsmiddel
blauwalg
uitputting
bodem-, lucht-, watervervuiling
verzilting
vervuiling
stikstof
fossiele brandstoffen
(versterkt) broeikaseffect
grondstoffen
broeikasgassen
mineralen
klimaatverandering
monocultuur
stijging van de zeespiegel

Slide 2 - Slide

Waarom zou er zonder broeikaseffect geen leven op aarde zijn?

Slide 3 - Open question

Draagt ontbossing bij aan een verstrekt broeikaseffect? Leg uit

Slide 4 - Open question

Bs. 6.6 Duurzaamheid

Slide 5 - Slide

Leerdoelen Bs. 6.6 
6.6.12 Je kunt de ecologische voetafdruk van Nederland vergelijken met die van andere landen.
  
6.6.13 Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is.

6.6.14 Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn.

Slide 6 - Slide

Begrippenlijst 6.6
ecologische voetafdruk
stadslandbouw
duurzaamheid
verticale landbouw
duurzame ontwikkeling
precisielandbouw
duurzame energie
kringlooplandbouw
biomassa
biologische landbouw
hergebruik
recycling

Slide 7 - Slide

Ecologische voetafdruk
Land- en wateroppervlak wat nodig is voor jouw consumptie en afval
1 ha = 100x100 m  is 2 voetbalvelden

pp 1,7 ha   Nederlander 6,3 ha

Slide 8 - Slide

Duurzaamheid
- Niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen

   - Niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken

Slide 9 - Slide

kartonnen rietjes
eetbare rietjes

Slide 10 - Slide

Duurzame energie
Windenergie

Zonne-energie

Bodemwarmte

Biobrandstoffen (biomassa)

Slide 11 - Slide

Biobrandstoffen
Biomassa
Energierijke stoffen uit organisch materiaal

Wel CO2 uitstoot
Veel land
Kunstmest en water

Slide 12 - Slide

Duurzame grondstoffen
Hergebruik
Voorwerp opnieuw gebruiken

Recycling
Als grondstoffen gebruikt voor nieuwe producten

Slide 13 - Slide

Duurzame landbouw
Stadslandbouw

Verticale landbouw

Biologische landbouw

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Precisie landbouw
Door onder de juiste weersomstandigheden
 precies genoeg mest te injecteren, 
zorgen ze zo voor minimale emissies 
naar grond, lucht en oppervlaktewater.

Slide 16 - Slide

kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw (ook wel circulaire landbouw) is een containerbegrip voor allerlei vormen van landbouw. Het draait allemaal om het idee van een gesloten kringloop van grondstoffen, nutriënten en energie. Dat betekent dat alles dat door het landbouwsysteem wordt gebruikt, vanuit datzelfde systeem weer wordt aangevuld. Dat kan gelden voor voedingsstoffen in veevoer zoals stikstof, maar bijvoorbeeld ook voor energie en water. In theorie is alles dan in balans: bijna niets gaat verloren en vrijwel alles wordt hergebruikt.

Slide 17 - Slide

biologische landbouw

  • geen kunstmest
  • geen chemische 
  • middelen
  • geen monoculturen  

Slide 18 - Slide

Opdracht

lezen en maken bs 6.6 opdrachten 1 t/m 10Slide 19 - Slide