relative clauses

relative clauses
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

relative clauses

Slide 1 - Slide

In deze les....
- leer je wat relative clauses zijn
- neem je de aantekening over in je schrift
- oefen je met de opdrachten

Slide 2 - Slide

Relative clauses (neem dit over in je schrift)

Een relative clause is een bijzin die extra informatie geeft over iets of iemand. Deze bijzinnen kunnen met een aantal woorden beginnen:

Who        
Gebruik je als de bijzin iets zegt over een persoon
She is the girl who won the prize
Sam, who lives next door, is my best friend.

Slide 3 - Slide

Which
Gebruik je als de bijzin iets zegt over dieren of dingen.
The food, which my mother cooked, tastes great.
The cap which I bought yesterday is blue.

Whose
Gebruik je als je bezit aangeeft. In het NL zeg je dan 'van wie' of 'waarvan'
The girl, whose dad is a bus driver, always walks to school.

Slide 4 - Slide

Whom
Soms is het eerste woord van de bijzin een voorzetsel. Als je dan iets over een persoon zegt, zeg je whom in plaats van who.
The boy, about whom you told me, is very nice.
My aunt, to whom I'm going next week, lives in Spain.

Slide 5 - Slide

This is the book ____ I like best
A
who
B
which
C
whose
D
whom

Slide 6 - Quiz

He's the boy ____ mother is a famous singer.
A
who
B
which
C
whose
D
whom

Slide 7 - Quiz

That is the woman ___ lives next door to my aunt and uncle.
A
who
B
which
C
whose
D
whom

Slide 8 - Quiz

The sweater ___ I bought at the mall is green.
A
who
B
which
C
whose
D
whom

Slide 9 - Quiz

Mr Hanson is the teacher to ___ we have to write a letter.
A
who
B
which
C
whose
D
whom

Slide 10 - Quiz

Let's oefen: vul in who, which of whose

1 That is the boy _______ said he liked me.
2 The girl _______ photo I have is my cousin.
3 That’s the man _______ I saw in the shop.
4 The dress ______ I saw in the shop is red.
5 Those are the people ______ live in Baker Street.
6 He’s the teacher ______ teaches us English.
7 This is the book ______ I bought yesterday.
8 Mr Peters is the man ______ wife is in hospital.

10 That’s the car was made in Germany.

Slide 11 - Slide