9.1 Wat is criminaliteit

9.1 Wat is criminaliteit?
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

9.1 Wat is criminaliteit?

Slide 1 - Slide

Agenda
Slecht nieuws & Goed nieuws
Werkstukken
9.1 Criminaliteit
Video Rechtszaak Amersfoort

Slide 2 - Slide

Slecht nieuws & Goed nieuws

Slide 3 - Slide

Werkstuk

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat is criminaliteit?
  • Criminaliteit is gedrag dat door de overheid strafbaar is gesteld.
  • Crimineel gedrag is niet altijd en overal hetzelfde.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Asociaal of strafbaar?
  • Asociaal gedrag, gedrag waarbij je geen rekening houdt met de ander, is niet strafbaar.

  • Strafbaar gedrag, gedrag waarbij je wetsregels overtreedt, is dus strafbaar.

  • In het Wetboek van Strafrecht staat wat strafbaar is.

Slide 8 - Slide

Overtreding of misdrijf?
  • Ovetredingen zijn, strafbare feiten die minder erg zijn.

  • Misdrijven zijn, ernstige strafbare feiten.


Slide 9 - Slide

Opgepakt
1 - Je wordt door de politie verhoord
2 - Voor misdrijven gelden er zwaardere straffen
--> Diefstal geldt maximum 4 jaar
3. Als je ouder bent dan 12 en je hebt een misdrijf gepleegd kan je een strafblad krijgen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wanneer ben je een crimineel?
Ben je een crimineel als je door rood licht rijdt?
Criminaliteit: alle misdrijven zoals die in de wet staan

Slide 12 - Slide

Nederland is een rechtstaat
Een rechtsstaat is een staatsvorm waarin de rechten en plichten van zowel de burgers als de overheid vastgelegd is in wetten

Ook de overheid moet zich houden aan de wetten

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slapeloze nachten
Materiële gevolgen schade die je kunt berekenen in geld

Niet-materiële gevolgen  gevolgen die je niet kunt uitdrukken in geld


Slide 15 - Slide