9.1 Wat is criminaliteit?

9.1 Wat is criminaliteit?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

9.1 Wat is criminaliteit?

Slide 1 - Slide

In de kring
 • Op de goede plek
 • Met device --> inloggen op LessonUp 

Slide 2 - Slide

Je hebt 9.1 gelezen.
Wat weet je nog?

Slide 3 - Mind map

Kennen

 • Asociaal
 • Wetboek van Strafrecht
 • Strafbaar gedrag
 • Delict
 • Overtredingen
 • Misdrijven
 • Verhoren/zwaardere straffen/strafblad
 • Criminaliteit
 • Tijdgebonden
 • Intercriminaliteit
 • Plaatsgebonden
 • Rechtsstaat
 • (niet-) materiele gevolgen
Kunnen

 • Je kunt het verschil benoemen tussen asociaal en strafbaar gedrag.
 • Je kunt voorbeelden bedenken van overtredingen en misdrijven
 • Je kunt de 3 dingen benoemen die gebeuren bij het plegen van een misdrijf
 • Je kunt beargumenteren wanneer iemand een crimineel is
 • Je kunt uitleggen waarom criminaliteit afhankelijk is van plaats en tijd
 • Je kunt het begrip rechtsstaat koppelen aan criminaliteit
 • Je kunt voorbeelden noemen van zowel niet-materiële schade als materiele schade

Slide 4 - Slide

Asociaal of ook strafbaar?
 • Asociaal: geen rekening houden met anderen
 • Strafbaar gedrag: overtreden van wetsregels. Deze wetsregels staan in het Wetboek van Strafrecht 
 • Het overtreden van wetsregels = het plegen van een delict (strafbaar feit) 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Overtreding of misdrijf

 • Overtreding: strafbare feiten die niet zo erg zijn
 • Misdrijven: ernstige strafbare feiten.
  Je komt er minder makkelijk af door:
  - Verhoord worden door politie (ernstig misdrijf = altijd rechtszaak)
  - Zwaardere straffen
  - Vanaf 12 jaar of ouder krijg je een strafblad 

Slide 8 - Slide

Door rood rijden
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 9 - Quiz

Iemand vermoorden
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 10 - Quiz

Een fiets stelen
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 11 - Quiz

Wanneer ben je crimineel?
 • Criminaliteit: alle misdrijven zoals die in de wet staan
 • Je bent crimineel als je een misdrijf begaat. Niet met een overtreding. 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Eens een crimineel altijd een crimineel?
Leg uit waarom wel/niet.

Slide 14 - Open question

Afhankelijk van tijd en plaats
 • Tijdgebonden: onze ideeën over wat strafbaar zou moeten zijn, veranderen. 
 • Plaatsgebonden: ieder land heeft eigen regels voor strafbaar gedrag.

Slide 15 - Slide

Wat is ook al weer een rechtsstaat?

Slide 16 - Open question

Rechtsstaat
Rechten en plichten van zowel burgers als de overheid zijn hier vastgelegd en worden nageleefd. 
Wet geldt voor iedereen, niemand mag deze overtreden. 

Slide 17 - Slide

Slapeloze nachten
 • Materiele gevolgen: schade die je kunt berekenen in geld
 • Niet-materiele gevolgen: gevolgen die je niet in geld kunt uitdrukken.  

Slide 18 - Slide

Kennen

 • Asociaal
 • Wetboek van Strafrecht
 • Strafbaar gedrag
 • Delict
 • Overtredingen
 • Misdrijven
 • Verhoren/zwaardere straffen/strafblad
 • Criminaliteit
 • Tijdgebonden
 • Intercriminaliteit
 • Plaatsgebonden
 • Rechtsstaat
 • (niet-) materiele gevolgen
Kunnen

 • Je kunt het verschil benoemen tussen asociaal en strafbaar gedrag.
 • Je kunt voorbeelden bedenken van overtredingen en misdrijven
 • Je kunt de 3 dingen benoemen die gebeuren bij het plegen van een misdrijf
 • Je kunt beargumenteren wanneer iemand een crimineel is
 • Je kunt uitleggen waarom criminaliteit afhankelijk is van plaats en tijd
 • Je kunt het begrip rechtsstaat koppelen aan criminaliteit
 • Je kunt voorbeelden noemen van zowel niet-materiële schade als materiele schade

Slide 19 - Slide