11.2 Opstellen redoxreactie

vorige les:
Redox = reactie waarbij electronen worden overgedragen
reductor: staat electronen af (e- na de pijl)
oxidator: neemt electronen op (e- voor pijl)

We kunnen half reacties opstellen van de oxidator/reductor met behulp van tabel 48 (binas)
vb: Fe --> Fe2+ + 2 e-
1 / 15
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

vorige les:
Redox = reactie waarbij electronen worden overgedragen
reductor: staat electronen af (e- na de pijl)
oxidator: neemt electronen op (e- voor pijl)

We kunnen half reacties opstellen van de oxidator/reductor met behulp van tabel 48 (binas)
vb: Fe --> Fe2+ + 2 e-

Slide 1 - Slide

Bij een proefje zie je dat de koper-ionen uit de oplossing vast koper vormen.
Geef de halfreactie:

Slide 2 - Open question

uitwerking:
Koper-ionen --> vast koper

zie binas tabel 48:
Cu2+ + 2 e- --> Cu (s)
.

Slide 3 - Slide

Is koper in deze reactie de reductor of de oxidator?
Cu2+ + 2 e- --> Cu (s)
A
reductor
B
oxidator

Slide 4 - Quiz

leerdoel:
Je leert hoe je een redoxreactie moet opstellen.

Slide 5 - Slide

redoxreactie (totaal)
In een redoxreactie reageren een reductor én een oxidator.
Als je de 2 halfreacties bij elkaar optelt krijg je de totaalreactie.

let op: 
Alle electronen moeten tegen elkaar worden weggestreept

Slide 6 - Slide

stappenplan:
1. inventariseer welke deeltjes aanwezig zijn
- schrijf alle deeltjes op, let op soort stof!
- wees alert op woorden als, oplossing (H2O) aanwezig, aangezuurd (H+ ) aanwezig, basisch (OH- aanwezig)
2. Omcirkel de sterkste oxidator en de sterkste reductor
3. schrijf de half-reacties van deze 2 op
4. maak het aantal electronen gelijk en streep ze weg


Slide 7 - Slide

voorbeeld
Je kunt een stukje ijzerdraad verkoperen in een kopersulfaat-oplossing, er ontstaat dan een laagje koper op het ijzer. 
aanwezig: Fe (s), Cu2+ en SO42-, H2O
sterkste red: Fe (s) (-0,45)
sterkste ox: Cu2+ (+0,34)

Slide 8 - Slide

totaalreactie opstellen
red: Fe (s) --> Fe2+ + 2 e-
ox: Cu2+ + 2 e - --> Cu (s)

check: electronen links en rechts zijn gelijk
wegstrepen en optellen geeft:
 Fe (s) + Cu2+ (aq) --> Fe2+ (aq) + Cu (s)


Slide 9 - Slide

Als je een ets maakt op een aluminiumplaat,
kun je zoutzuur gebruiken als etsvloeistof. Dan is H+ de ox en aluminium de red, geef de vergelijking
timer
5:00

Slide 10 - Open question

uitwerking
- Al (s) is de red (- 1,66), de electronen staan na de pijl
- H+ is de ox (0) de electronen staan voor de pijl
- Om de e- gelijk te krijgen, moeten ze er allebei 6 hebben

Slide 11 - Slide

Zwarte zilver-vlekken op je huid kun je verwijderen met chloorwater (Cl2). Geef de totaal reactie (redox):
timer
5:00

Slide 12 - Open question

uitwerking:
sterkste red: Ag (s) (+0,80)
sterkste ox: Cl2 (aq) (+1,36)

Slide 13 - Slide

je kunt nu:
  • zelf redoxreacties opstellen met gegeven halfreacties;
  • zelf halfreacties opstellen met behulp van Binas tabel 48 als de oxidator en reductor zijn gegeven

Slide 14 - Slide

Maak opgave 21 t/m 23 + 25

Slide 15 - Slide