Education --> periode 2: Lesson 2

1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Simple past
Past continuous
was cycling
were doing
cried
slept
was studying
watched
was reading

Slide 3 - Drag question

voor kennis checken. 
Do you remember the past simple?
A
Yes
B
No

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

What is "the past simple" in Dutch? So translate (= vertaal) "the past simple"

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Past Continous & Past Simple

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

The Past Simple
Bij regelmatige ww                     Bij onregelmatige ww
altijd het hele WW + ed

Je gebruikt de Past Simple als je zeker 
weet dat iets in het verleden gebeurd is
en nu afgelopen is.

2e rij (Past Simple)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vragen en ontkenningen
Bij alle werkwoorden (regelmatig en onregelmatig) hetzelfde:

Vragen: Did + onderwerp + hele werkwoord
Ontkenningen: Onderwerp + didn't + hele werkwoord

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Signaalwoorden Past Simple
LADY (afkorting van de 4 soorten signaalwoorden) W
Last (last year, last summer)
Ago (a year ago, two days ago)
Date (een datum)
Yesterday
When ..?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

(-) I ..... him with his test.
A
didn't helped
B
didn't help
C
helped not
D
didn't helping

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

(-) We ..... home together.
A
didn't went
B
not went
C
didn't go
D
doesn't go

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions


(?) Where ..... those boots?
A
Did he buy?
B
Did he bought?
C
Bought he?
D
Buyed he?

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Past Continuous
Wanneer gebruik je Past Continuous?

Eigenlijk is het heel simpel, want er geldt maar 1 regel:
  • Je gebruikt de Past Continuous om te zeggen dat iets in het verleden een tijdje duurde of een tijdje aan de gang was. 

  • Het verschil met de Past Simple is dus dat de Past Simple gaat om een moment, terwijl de Past Continuous gaat over een langere gebeurtenis


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Past Continuous
Hoe maak je die?

De regel is vrij eenvoudig:
  • Past Continuous = was / were + werkwoord+ing

  1. was hoort bij enkelvoud (I, he, she, it)
  2. were hoort bij meervoud en bij you (you, we, you, they)


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Past Simple - Past Continuous

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Past Continuous 

Klik hier voor extra online oefeningen.

Op de volgende pagina vind je video uitleg over dit onderwerp.
(wat er wordt verteld over onregelmatige werwoorden hoef je dit jaar nog niet te kennen!)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Past Continous  &  Past Simple
Past Continuous = al aan de gang (duurde lang)
Past Simple = iets gebeurde (kort)
Let op: to like - liking     to plan - planning

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wanneer gebruik
je de
Past Continuous?
A
Als iets aan de gang is
B
Als iets gisteren is gebeurd
C
Als iets een tijdje aan de gang was
D
Als je wilt zeggen wat je aan het doen bent

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Past simple or Past continuous?

I was having a shower.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Past continuous

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

We ______
(watch) TV when we ______
(hear) a loud noise.
A
were watching - heared
B
was watching - heared
C
were watching - heard
D
was watching - heard

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Last year I _____
(visit) Paris and Rome.
A
was visiting
B
visited
C
were visiting
D
visitted

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

He ____
(work) in the garden when he _____
(find) the money.
A
were working - finded
B
worked - was finding
C
was finding - works
D
was working - found

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Link

This item has no instructions