St-Jozef_meertaligheid en woordenschatverwerving

De grenzen van mijn taal 
zijn de grenzen van mijn wereld

-Ludwig Wittgenstein
1 / 46
next
Slide 1: Slide
NederlandsHoger onderwijs

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

De grenzen van mijn taal 
zijn de grenzen van mijn wereld

-Ludwig Wittgenstein

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wie ben ik?
 • Agoog - Taalkundige - Lerarenopleider 
 • 'expert meertaligheid / taalverwerving' 
 • Lector Taal in grootstedelijke context aan EhB 
 • Taaladviseur Huis Nederlands Brussel

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Vandaag 
 1.  Woordenschatverwerving: wat, waarom & hoe? 

 2. Meertaligheid: wat, waarom & hoe?

 3. En in de praktijk? Enkele tips & sessie 2 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Kennis zit verpakt in taal

--> woorden = bouwstenen van taal

Wat als je te weinig woorden kent (in die taal)? 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions


Op weg naar huis kwam hij langs een tomderie. En omdat hij honger had, dacht de kleine muis: “Daar ga ik eens eventjes knulbarren naar iets sumpels.” Hij vond een gele krispel en flunkerde, flunkerde.​

“Wat ben jij voor een kluter?,” tjorkte Tobias, de hond van de tomderie. ​
“Ik ben een muis, hokknor!”, gruperde Jonathan. ​
Tobias scokerde zijn hokknor. “Muizen zijn toch zeker foons?”, zei hij.​
“Ik ben ook foons,” riep Jonathan slaterig. “Muisfoons, als je het weten wil.”​
Tobias moest even droppen teut hij zei: “Ja, je hebt wel het geremp van een muis, maar je hebt niet de kleur van een muis.”​

Jonathan zoupte diep om dat stomme gruterige dier te zeggen wat hij te zeggen had. Maar... de woorden bleven in zijn hunk klibben toen hij over zijn tsalp naar steuveren drufte. Hij was niet foons. Hij had de kleur van ‘een gele krispel’, gukte Jonathan bang.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Tomderie
Hond = Tobias
Muis = Jonathan

Slide 6 - Slide

This item has no instructions


Op weg naar huis kwam hij langs een boerderij. En omdat hij honger had, dacht de kleine muis: “Daar ga ik eens eventjes knulbarren naar iets sumpels.” Hij vond een gele krispel en knabbelde, knabbelde.​


“Wat ben jij voor een kluter?”, tjorkte Tobias, de hond van de boerderij. ​
“Ik ben een muis, stomkop!”, gruperde Jonathan. Tobias scokerde zijn stomkop. “Muizen zijn toch zeker grijs?”, zei hij.​
“Ik ben ook grijs,” riep Jonathan slaterig. “Muisgrijs, als je het weten wil.”​
Tobias moest even droppen teut hij zei: “Ja, je hebt wel het figuur van een muis, maar je hebt niet de kleur van een muis.” ​

Jonathan zoupte diep om dat stomme gruterige dier te zeggen wat hij te zeggen had. Maar... de woorden bleven in zijn keel klibben toen hij over zijn lijf naar achteren drufte. Hij was niet grijs. Hij had de kleur van ‘een gele wortel’, gukte Jonathan bang. ​


90-95% van de woorden zijn gekend = inhoud begrepen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

context

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

In De Dikke van Dale staan ongeveer 230 000 trefwoorden. Hoeveel % kent een Nederlandstalige actief?
A
10%
B
30%
C
50%
D
70%

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel nieuwe woorden kan je in 1 lesuur verwerven?
A
5
B
10
C
15
D
20

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel woorden heb je nodig om sociaal zelfredzaam te zijn?
A
2000
B
5000
C
7000
D
11000

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel woorden kan een OKAN-leerling na 1 jaar OKAN productief gebruiken?
A
3000
B
5000
C
7000
D
10000

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel woorden moet je kennen om een vakspecifieke opleiding te kunnen volgen?
A
5000
B
7000
C
11000
D
15000

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Conclusie?
 • Inzetten op taalverwering
 • Inzetten op woordenschatonderwijs

==> iedere leerkracht een taalleerkracht!

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Hoe dan? 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Taalontwikkelend lesgeven
TOL / TVO 
3 pijlers: 
            CONTEXT
            INTERACTIE
            TAALSTEUN

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Context = kapstok
- bouw de les logisch op
- kader de les in een groter geheel
- activeer de voorkennis
- koppel de les aan alledaagse ervaringen
- visualiseer
- creëer ervaringen 
- structureer het denkproces 
werkvormen?
Frame it / mixed-up piles / veldslag met stellingen / woordspin / quiz / actualiteit / OLG / ... 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Interactie = kennis delen
Onderwijsleergesprek (OLG)
 - van eenvoudige naar complexere vragen
- geef lln voldoende tijd om antwoorden te formuleren
Samenwerkend leren
- duowerk of groepswerk
- expliciteer doel / timing / check / evalueer
één-op-éénbegeleiding
 - vraag door / wacht even / geef positieve feedback 

werkvormen?
experts / rollenspel / denken - delen - uitwisselen / informatiekloof / genummerde hoofden / ...

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Taalsteun = steun in nieuwe taal
Dagelijks algemene taal (DAT) 
      - thuistaal 
Cognitief abstracte taal (CAT)
     - schooltaal
     - vaktaal 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Taalsteun = steun in nieuwe taal
Taalleerstrategieën
- leesstrategie / bouw kennis stap voor stap op / organiseren / compenseren 
Taalsteun gericht op begrip
- duidelijke structuur van cursusmateriaal 
- pas je taal aan
Taalsteun gericht op productie
- schriftelijke ondersteuning: schrijfkaders, woordenblik, taalposter, ...
- opdrachten om begrip te controleren: rollenspel, posters maken, ...
werkvormen
elevator pitch / puzzelen met tekst / instructiefiches / woordenlijsten / pecha kucha / verschillende versies / sleutelschema's / woordenblik /  ... 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Poolse boeren

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

reactie? 

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

wat met meertaligheid?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

De ijsberg van Cummins 
- kennis van taal is dynamisch
- dominante taal 
- context afhankelijk

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

T1 helpt om een nieuwe taal (T2) te verwerven
 • Verworven taalsystemen overlappen gedeeltelijk

 • Onderliggend kennis- reservoir 

 • Hulpbron, brug

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

leerlingen gebruiken T1 strategisch als talige hulpbron(nen) bij:
- translanguaging
- code switching
- borrowing 
- luistertaal

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Ben je het eens met deze stelling? 'in het belang van uw kind spreken we Nederlands op school?
Ja
Neen

Slide 34 - Poll

This item has no instructions

T1 toelaten op school
- 'cognitive load'
- gebruik kennis onder de ijsberg
- welbevinden van de leerling
         T1 valoriseren = identiteit erkennen 
         veilig leerklimaat 
         leerwinst

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

T1 wordt gebruikt voor:
Organisatie van het leren

Inhoud van het leren
Socio-emotionele redenen
"Mag ik een pen?"
"Wat betekent 'wisselstroom'?"
gevoelens uitdrukken

~> wel-bevinden

Slide 36 - Slide

Inhoud van het leren: je kent het concept wel, maar het woord niet

Indien te veel kleurboek, suggesties zeker welkom. :-) 
Hoe gaat het met jullie welbevinden? 

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Hoe dan?
 • als leraar steeds terugkeren naar het Nederlands
 • oog voor duidelijk en toegankelijk Nederlands
 • gebruiken van CONTEXT - INTERACTIE - TAALSTEUN
 • geen angst voor 'geklap achter't gat'
 • variatie in werkvormen
 • goede afspraken / talenbeleid van de school

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

 voorbeelden
 • groepswerk, duowerk, ...
 • 6 didactische stappen van Gibbons
  (concrete context - afstand nemen - gezamelijke conclusie - nieuw taalgebruik - lezen - opschrijven)
 • afspraken maken - jokers gebruiken
 • opdracht in het Nederlands geven - voorbereiden in T1 - terugkoppelen in het Nederlands

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

voorbeelden
 • talenpaspoort en taalprofiel van de klas
 • etymologie en betekenisonderhandeling - wonderlijke wortels
 • materiaal labelen in verschillende talen
 • meertalige karakter van het vak betrekken
 • meertalige werkvormen bingo
 • ...

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

ideeën?

Slide 41 - Mind map

This item has no instructions

Vragen? 

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Vragen? 
- leerlingen ondersteunen: TOL + herhaling
- anderstalige leerlingen evalueren? Talenbeleid
- scoren op vaardigheden? 
- hulpmiddelen voor klasgenoten
- vaktaal wiskunde? 
Sessie 2 - praktijkgerichte casus(sen)

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Wat neem je mee?

Slide 44 - Open question

This item has no instructions

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Slide 46 - Slide

This item has no instructions