Introductieles Engels

Introduction English 2020-2021
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Introduction English 2020-2021

Slide 1 - Slide

Who are you?
vertel je:
naam 
woonplaats
1 feitje over jezelf
Who are you?

1. What's your name?
2. How old are you?
3. and...

Slide 2 - Slide

Wat is je bijgebleven
van Engels vorig jaar?

Slide 3 - Open question

Waar gebruik je buiten
de school Engels?

Slide 4 - Open question

Hoe krijgt de docent mij gemotiveerd voor Engels?

Slide 5 - Open question

Informatie
We gaan werken met All Right! MAXX Editie
Digitaal en boeken - later meer info

Volgende les krijg je uitleg over:
1. Je portfolio
2. Je werkschema
3. Je werkboek en de online omgeving

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Two truths and a lie
Schrijf op over jezelf in het Engels:
2 truths (waarheden)
1 lie (leugen)

Slide 8 - Slide

Sahar Bahrami
I studied psychology

I speak 3 languages

I like to sing 

What is true and what isn't?

Slide 9 - Slide

Your turn
Schrijf 2 waarheden en een leugen
Maak de leugen niet te gek

Weet je woordjes niet? Vraag je docent, je klasgenootjes, gebruik een woordenboek of de computer (als deze vrij is).

Je hebt 10 minuten de tijd!


Slide 10 - Slide

Guess the lie!
1. Groepjes van 4.
2. Presenteer je lie/truths.
3. Je groep raadt de leugen
4. Je hebt 5 minuten.

Klaar? kies 1 persoon uit met de beste leugenSlide 11 - Slide

Present your lie!
2 truths and one lie
elke groep raadt de leugen

Slide 12 - Slide

Quiz - Raad de plaat
15 plaatjes
geef de juiste kleur/naam/omschrijving

ga naar www.kahoot.it

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Words/sentences of the day
1. Hello
2. How are you?
3. I'm fine!
4. I have a question...

Slide 15 - Slide

Next week
Uitleg over het vak Engels
- Werkschema en portfolio
- Werkboek + online omgeving
- Cijfers halen bij Engels

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Individual Needs (1/2)
Iedereen leert anders en in een ander tempo.
Daarom gaan we differentiëren = als je iets al begrijpt, dan hoef je niet de basisopgaven te doen. 
Ben je klaar? Dan staan er opdrachten voor je klaar om vooral je taalvaardigheden, maar ook algemene ontwikkeling te versterken.

Slide 18 - Slide

Individual Needs (2/2)
Daarom werken we met weektaken. 
Als leidraad heb ik wel een dagprogramma gemaakt, maar 
je mag ook zeker sneller gaan of de week door elkaar husselen, 
zolang je aan het eind van de week de basistaken klaar hebt!

Slide 19 - Slide