les 8: centrum-periferie model en internationale arbeidsverdeling (2.4)

Deze les: 2.4
  • Hoe ziet het traditionele centrum-periferie model eruit?
  • Hoe verandert het type werk in het land als een land rijker wordt.
uitleg
werken weektaak
check leerdoelen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Deze les: 2.4
  • Hoe ziet het traditionele centrum-periferie model eruit?
  • Hoe verandert het type werk in het land als een land rijker wordt.
uitleg
werken weektaak
check leerdoelen

Slide 1 - Slide

Het traditionele centrum-periferie model
Centrum: koplopers
Vooral hoogwaardige diensten:
financiële en zakelijke diensten 
Semi-Periferie:
opkomende landen (o.a. BRICS-landen). 
export steeds meer hoogwaardige goederen
middengroep:
export industrieproducten, laagwaardig
Periferie:
Achterblijvers:
Export eenzijdig grondstoffen/landbouw 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

vrijhandel
MNO (multinational) wilt winst maken:
- kosten zo laag mogelijk

Productie dus verplaatsen naar lage lonen landen

Slide 4 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
onderzoek + ontwerp in centrum
grondstoffen uit periferie
productie / assemblage in (semi-)periferie
verkoop in centrumlanden
afval vaak in periferie gedumpt
nieuwe M&M smaak bedenken
suiker, cacao, palmolie
M&M's maken en verpakken 
reclames bedenken en verkoop M&M's

Slide 5 - Slide

Planning einde les
  • Hoe ziet het traditionele centrum-periferie model eruit?
  • Hoe verandert het type werk in het land als een land rijker wordt.
vorige week weektaak check
leerdoel check
Vorige week gemaakt:
Opdrachten 1, 3 en 4
Samenvattingsopdracht par 2.3
Deze week werken aan:
Opdrachten 2, 3 en 4
Samenvattingsopdracht par 2.4
werken aan deze weektaak

Slide 6 - Slide

Hoe rijker een land, hoe minder mensen werken...
A
in de landbouw
B
in de industrie
C
in de dienstensector
D
geen van deze antwoorden is juist

Slide 7 - Quiz

Welke landen horen er bij de afkorting BRICS?

Slide 8 - Open question

BRICS-landen zijn...
A
perifere landen
B
semi-perifere landen
C
centrumlanden
D
geen van alle is juist

Slide 9 - Quiz

Binnen welke groep landen is het welvaartsverschil tussen landen het grootst?
A
periferie
B
semi-periferie
C
centrum

Slide 10 - Quiz

Welk type land doet onderzoek, ontwerpt en bedenkt nieuwe producten?
A
perifere landen
B
semi-perifere landen
C
centrumlanden

Slide 11 - Quiz

Welk type land exporteert vooral grondstoffen en landbouwbouwproducten?
A
perifere landen
B
semi-perifere landen
C
centrumlanden

Slide 12 - Quiz

In welke sector werken semi-perifere landen voornamelijk?
A
primaire sector
B
secundaire sector
C
tertiaire sector

Slide 13 - Quiz

zakelijke dienstverlening
export grondstoffen
hoogwaardige industrie-producten
laagwaardige industrie-producten
Vietnam
China
Niger
Duitsland

Slide 14 - Drag question

Planning einde les
  • Hoe ziet het traditionele centrum-periferie model eruit?
  • Hoe verandert het type werk in het land als een land rijker wordt.
vorige week weektaak check
Vorige week gemaakt:
Opdrachten 1, 3 en 4
Samenvattingsopdracht par 2.3
Deze week werken aan:
Opdrachten 2, 3 en 4
Samenvattingsopdracht par 2.4
werken aan deze weektaak

Slide 15 - Slide