5. hoe verloopt een rechtszaak?

5. De rechtszaak
- Wat zijn de belangrijkste personen in een rechtbank?
- Wat zijn de 8 stappen hoe een rechtzaak verloopt ?

1 / 27
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5. De rechtszaak
- Wat zijn de belangrijkste personen in een rechtbank?
- Wat zijn de 8 stappen hoe een rechtzaak verloopt ?

Slide 1 - Slide

Dagvaarding
Oproep om voor de rechter te verschijnen
Tekst

Slide 2 - Slide

 - De officier van justitie leest  de aanklacht voor 
- Rechter geeft het vonnis, bepaalt de straf. 
-  De rechter, OvJ, en de advocaat stellen vragen aan de verdachte. 

 - Officier van justitie eist een straf. ( 2 jaar cel)
 - Advocaat verdedigd de verdachten
 - Getuigen wordt verhoord
- Verdachte mag nog iets zeggen ( laatste woord)
- De rechter controleerd de gegevens

Slide 3 - Slide

Wie is wie?

 1. Verdachte
 2. Rechter
 3. Advocaat
 4. Getuige(n)
 5. Pers
 6. Publiek
 7. Officier van Justitie
 8. Griffier
Officier van Justitie
Getuige(n)
Verdachte
Advocaat
Griffier
Rechter
Pers
Publiek

Slide 4 - Slide

Belangrijkste personen
 1. De verdachte geholpen door een advocaat.
 2. De officier van jusititie die wil bewijzen dat de verdachte schuldig is.
 3. De rechter die beslist of de verdachte schuldig is en wat voor straf hij krijgt.

Slide 5 - Slide


Hoe verloopt 

een rechtszaak?

Slide 6 - Slide


1. 
De openingRechter Controleert  de gegevens

Slide 7 - Slide


2. 
De aanklacht


De officier van justitie leest de aanklacht  voor.

Slide 8 - Slide

3. 
Vragen stellen aan de verdachte 
.

Rechter, officier van justitie en de advocaat stellen vragen aan de verdachte. ( waarom reageerde je zo ) 

Slide 9 - Slide


4.

Het getuigenverhoor
Mensen die iets gehoord of gezien hebben dat met de zaak te 

maken kan hebben. Getuigen mogen niet liegen.

Slide 10 - Slide

5. Officier van justitie eist een straf


De officier van justitie zet na de ondervragingen alles nog even op een rijtje en komt met de strafeis

Slide 11 - Slide


6. 
Advocaat verdedigd Jouw advocaat gaat jou verdedigen en vraagt om  een lichtere straf. 

Slide 12 - Slide


7. 
Het laatste woordAls verdachte heb je altijd het laatste woord. Je kunt ook nog iets zeggen over de strafeis van de officier

Slide 13 - Slide


8. 

Het vonnis De rechter vertelt of je schuldig of onschuldig bent en welke straf hij wil geven.  Het vonnis betekend : de laatste uitspraak van de rechter. 

Slide 14 - Slide

Het vonnis
- Is er voldoende bewijs?
- Gaat het om een strafbaar feit?

- Is de dader strafbaar?
- Welke straf moet worden opgelegd ?

Slide 15 - Slide

Stap 1 :  De rechter controleerd de gegevens
stap 2:  De officier van justitie leest voor wat de verdachte heeft gedaan 
stap 3: De rechter, OvJ, en de advocaat stellen vragen aan de verdachte. 
stap 4: getuigen wordt verhoord
stap 5: officier van justitie eist een straf. ( 2 jaar cel)
stap 6: advocaat verdedigd de verdachten
stap 7: verdachte mag nog iets zeggen ( laatste woord)
8: Rechter geeft het vonnis, bepaalt de straf. 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

wanneer ben je schuldig?
Gaat het om een strafbaar feit?
bv zelfverdediging is niet strafbaar

Heeft de verdachte het gedaan?
Er moet voldoende bewijs zijn

Is de verdachte strafbaar?
Je kan alleen veroordeeld worden als je toerekeningsvatbaar bent

Slide 18 - Slide

Wat is een dagvaarding?
A
De oproep om voor de rechter te komen
B
Wanneer de politie toestemming krijgt om jou een extra dag vast te houden
C
Het bevel om jezelf bij de gevangenis te melden.

Slide 19 - Quiz

Hoe heet de brief die je thuis krijgt als je voor de rechter moet verschijnen?
A
Proces-verbaal
B
OM-afdoening
C
Justitiële oproep
D
Dagvaarding

Slide 20 - Quiz

onderdeel van de dagvaarding waarin het OM zegt waarvan het de verdachte beschuldigt
A
Tenlastelegging
B
Requisitoir
C
Pleidooi
D
Vonnis

Slide 21 - Quiz

welke 3 personen zijn belangrijk in een rechtszaal?
advocaat 
getuige 
officier van justie
politie
verdachte 
rechter 

Slide 22 - Drag question

Wie klaagt de verdachte aan?
A
de rechter
B
de verdachte
C
de advocaat
D
de officier van justitie

Slide 23 - Quiz

Hoe noemen we de uitspraak van de rechter?
A
de uitslag
B
de taakstraf
C
de regeling
D
het vonnis

Slide 24 - Quiz

Wie heeft het laatste woord voordat de rechter een uitspraak doet?
A
het publiek
B
de verdachte
C
de rechter
D
de officier van justitie

Slide 25 - Quiz

Iemand niet voor de rechter laten komen wegens gebrek aan bewijs.
A
negeren
B
marchanderen
C
tutoyeren
D
seponeren

Slide 26 - Quiz

Aan de slag!
Maken 9.5

Slide 27 - Slide