Ontwikkelingspsychologie les 3

Ontwikkelingspsychologie 
Periode 1 les 3
1 / 27
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie 
Periode 1 les 3

Slide 1 - Slide

Hechtingtheorie 

Slide 2 - Slide

Doel 

Slide 3 - Slide

Planning
Terugblik naar de vorige les​

Hoe verloopt de hechting bij de baby?​

Veilige en onveilige hechting​

De hechtingstheorie van Bowlby

Slide 4 - Slide

Terugblik vorige les!​

Kun je 3 belangrijke ontwikkelingen noemen die horen bij de fase van de baby?​

Slide 5 - Slide

Ontwikkelen van ​
een veilige basis​


Pasgeboren baby: komt terecht in een totaal onbekende wereld ​
hulpeloos en afhankelijk van zijn omgeving

Slide 6 - Slide

Wat is een veilige basis voor een kind?

Slide 7 - Mind map

Hechting
1e levenstaak: het verwerven van een veilige basis​
​ 


Hoe overleef ik? Wie kan ik vertrouwen?

Slide 8 - Slide

Hoe hechten baby's zich?
  - baby’s geven signalen​ 

    - ouders reageren hierop​
​ Zo ontstaat een band tussen ​
de ouders en de baby.

Slide 9 - Slide

Bevorderende factoren 
 Sensitief: opvoeders zijn gevoelig voor de signalen (van stress, ongemak, onrust) die een baby geeft.​

Responsief: opvoeders reageren adequaat en snel op de signalen van hun baby.​

Slide 10 - Slide

Bevorderende factoren 
 Sensitief: opvoeders zijn gevoelig voor de signalen (van stress, ongemak, onrust) die een baby geeft.​

Responsief: opvoeders reageren adequaat en snel op de signalen van hun baby.​

Slide 11 - Slide

Hoe sensitiever en responsiever de opvoeder reageert, hoe meer basis veiligheid en basisvertrouwen het kind krijgt.​


Filmfragment: still face ​
Wat valt je op?​
Wat raakt je?​

Wat leer je?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Basis van hechting
Een duurzame emotionele binding tussen het kind en zijn ouders/verzorgers.​


Mensenbaby’s hechten zich vooral aan diegene die hun troost en warmte geeft.​


 Deze persoon wordt de gehechtheidspersoon genoemd.

Slide 14 - Slide

Hechtingsgedrag
Hechtingsgedrag: het gedrag hoe een baby reageert op het sociale gedrag van zijn verzorgers​

Gehechtheidsrelaties: relatie waarbij sprake is van een bepaalde verbondenheid tussen 2 mensen 

Slide 15 - Slide
Veiligheid voelen door nabijheid moeder  

Slide 16 - Slide

Gehechtheidstheorie van Bowlby (1969)

Kwaliteit van hechting wordt vooral zichtbaar in een situatie van stress, ​ dus wanneer een kind onzeker, bang, zich niet ​ 
lekker of ziek voelt. 

Slide 17 - Slide

Experiment: stange situation 
Onderzoekers observeren hoe het kind reageert op een stressvolle situatie (onbekende ruimte, onbekende persoon, kortdurende scheiding van de ouder) ​

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat viel er op?

Slide 20 - Open question

soorten hechting
Veilig gehecht​
Onveilig gehecht: ​
    - angstig vermijdend gehecht​
    - angstig afwerend ambivalent

Slide 21 - Slide

Veilige hechting 
Kan zich samen met de ouder makkelijk aanpassen in vreemde situatie en zal zich snel veilig genoeg voelen om te gaan spelen en op onderzoek uit te gaan.​
Ouder en kind hebben een zichtbaar positief gestemd in elkaars aanwezigheid​
Kind reageert met enig onrust en verdriet wanneer ouder weggaat, maar is niet ontroostbaar

Slide 22 - Slide

Een veilig gehecht kind
Is gelukkig​
Is coöperatief (samenwerkend, meewerkend)​
Gaat op onderzoek uit​
Maakt contact met andere kinderen en volwassenen

Slide 23 - Slide

Onveilige hechting 
Ambivalent gehecht​
Angstig vermijdend gehecht

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Wat is hechting?

Slide 27 - Open question