Regie - Lesweek 8

Vak: Regie
Semester:
Lesweek: Lesweek 8
Docenten: Arianne Meijboom en Zainab Zerty
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Regie
Semester:
Lesweek: Lesweek 8
Docenten: Arianne Meijboom en Zainab Zerty

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

ThiemeMeulenhof code invoeren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.

Online lessen:
 • Je volgt de les vanuit je LAPTOP
 • Camera is AAN
 • Microfoon is AAN
 • Licentie is actief
 • Telefoongebruik is VERBODEN

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Planning komende weken
 • Terugblik lesweek 7
 • Doel van de les
 • Individuele Rehabilitatie Benadering
 • GROW model
 • Triple C
 • Afsluiting

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Planning komende weken


12 april tot 16 april
Herhaling + Proeftoets

19 april tot 23 april
Kennistoets (Onder voorbehoud)

26 april tot 30 april
Herkansing (Onder voorbehoud)


Meer info volgt nog...

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
Jullie krijgen een aantal  terugblikvragen over de vorige les.

Dan kunnen we checken in hoeverre de les bij jullie is bijgebleven. 


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Motivatie bestaat uit drie componenten. Kies de juiste combinatie.
Het belang van verandering inzien
Vertrouwen hebben in verandering
Het stellen van prioriteiten
Willen
Kunnen
Klaar zijn

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

'Als ik een goede planning maak geeft mij dat rust' (redenen)

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

'Ik heb zoveel geprobeerd, het lukt me toch niet;

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

'Maar roken is ook gezellig, en het ontspant me gewoon als ik stres heb'

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

'Ik baal ervan dat ik hier elke keer tegenaan loop, ik wil er nu echt eens vanaf'

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Meneer van der Vliet is twee jaar dementerend. Hij heeft steeds minder grip op de werkelijkheid. Hij herkent zijn eigen zoon niet meer en denkt dat Zora robot zijn zoon is.

Welke benadering past het beste bij meneer van der Vliet?
A
ROT
B
Reminiscentie
C
Validation

Slide 14 - Quiz

Realiteits Oriëntatie Training (ROT)
ROT is een benaderingswijze die toegepast kan worden bij ouderen die zich in het beginstadium van de ziekte van Alzheimer bevinden. Het steeds opnieuw uitleggen van wat er in de omgeving gebeurt, staat bij deze benadering centraal. Voorbeelden zijn het herhalen van de dag, datum, tijd en jaargetijde. De dementerende wordt op deze manier betrokken bij het hier en nu.
Validation
Validation is een benadering waarbij het gaat om het herkennen en bevestigen van de gevoelens van de dementerenden. Bij validation leeft de verzorger zich in de belevingswereld van de dementerenden in. Hierbij moet de verzorger proberen achter de betekenis van het gedrag te komen. Het belangrijkste doel van de validation is het herstellen van het gevoel van eigenwaarde en het verminderen van spanning en onrust. Mevrouw Folkers is ervan overtuigd dat de pop haar kind is. Deze gedachte vormt een wezenlijk donderdeel van haar belevingswereld.
Reminiscentie
Reminiscentie betekent letterlijk een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden dat overeenkomsten vertoont met een huidige waarneming (Van Dale). Reminiscentie is een verzamelnaam voor verschillende activiteiten die te maken hebben met het verleden. Voorbeelden zijn het bekijken van foto’s, het spelen van spelletjes en het zingen van liedjes van vroeger. Door deze benadering wordt geprobeerd het verleden zoveel mogelijk weer boven te krijgen. Het gaat hierbij om het ophalen van positief verwerkte gebeurtenissen en ervaringen.
Doel
'Aan het einde van de fysieke en zelfstandige
lessen kan ik de volgende methodes kort omschrijven in mijn eigen woorden
- Individuele Rehabilitatie Benadering
- GROW model, 
- Triple C,

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Individuele Rehabilitatie Benadering
De Individuele Rehabilitatie Benadering (afgekort als IRB) ondersteunt kwetsbare mensen bij hun maatschappelijk herstel en is een erkende interventie. Door middel van het hanteren van een vierstappenplan kun je als begeleider cliënten helpen bij het realiseren van hun toekomstwensen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten.

De hulpverlening volgens IRB is verdeeld in vier stappen:
Stap 1: Verkennen
Als eerste stap verkent de cliënt met zijn hulpverlener of hij toe is aan een verandering. Bijv, wat is de noodzaak?
Stap 2: Kiezen
De cliënt bespreekt met zijn IRB-begeleider wat hij in de toekomst precies wil bereiken en op welk terrein.
Bijv. Waar wil hij wonen, met wie, welke woonvorm etc.
Stap 3: Verkrijgen
Dan volgt de actie om het doel te behalen. Bijv, Welke stappen zijn daarvoor nodig?
Stap 4: Behouden
De laatste stap is het leren van vaardigheden die de cliënt nodig heeft bij datgene wat hij bereikt heeft.

Slide 16 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Welke stap van de IRB methodiek hoort bij de omschrijving?
Duidelijkheid krijgen of de cliënt toe is aan verandering.
Wat moet de cliënt doen, welke vaardigheden en steun heeft de cliënt nodig om zijn doel te bereiken.
De cliënt heeft zijn doel duidelijk en weet wat hij wil bereiken.
Het leren van vaardigheden die de cliënt nodig heeft om succesvol en tevreden te blijven bij datgene wat hij bereikt heeft.
Stap 1 verkennen.
Stap 3 verkrijgen
Stap 2 kiezen.
Stap 4 behouden.

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

GROW model
Als beroepskracht heb je regelmatig te maken met cliënten met een doel. Het GROW-model is een gestructureerde manier om in gesprek te gaan over de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Het model doorloopt de volgende stappen:
 • goal (doel),
 • reality (bewustwording van huidige situatie: wat staat het bereiken van het doel in de weg?),
 • options (mogelijke acties),
 • way forward (concrete acties die iemand gaat ondernemen om zijn doel te halen).

Nadat de cliënt:
 • een helder doel voor ogen heeft (goal),
 • zich bewust is van wat hem in de weg staat om dit doel te bereiken (reality),
 • mogelijke acties heeft bedacht die hij kan ondernemen om zijn doel te bereiken (options),
gebruik je het GROW-model om de cliënt concrete acties te laten noemen die hij gaat ondernemen. Naast way forward wordt deze stap ook wrap-up of will genoemd. Het gaat in deze stap om de motivatie om concreet actie te ondernemen.
Naast de vraag 'Wat ga je nu meteen doen om jouw doel te bereiken? kun je ook vragen wat de cliënt de komende dagen, weken, maanden gaat doen.

Slide 18 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Triple C
Triple-C is een methodiek voor het begeleiden van mensen die behalve een beperking ook gedrags- of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Triple-C gaat uit van menselijke behoeften.
Mensen hebben vier soorten behoeften.
 • Zingevende behoeften.
Dienstbaarheid: ik zet mezelf in voor het welzijn van anderen.
Onderscheiden: ik wil me positief onderscheiden.
Zin en betekenis: ik doe activiteiten die zinvol en betekenisvol zijn voor mezelf en anderen.
 • Emotionele behoeften.
Relaties: ik voel me geaccepteerd en gewaardeerd.
Eigenwaarde: ik voel me tevreden over mezelf.
 • Mentale behoefte.
Van onbewust reageren naar bewust kiezen: ik reken af met mijn angsten en herzie mijn overtuigingen en waarden.
 • Fysieke behoefte.
Overleven: ik ervaar voldoende fysieke stabiliteit en veiligheid uit mezelf en mijn omgeving.


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

In welke volgorde doorloop je de stappen van het GROW model?
Mogelijke acties
Concrete acties
Doel
Bewustwording van huidige situatie.
Stap 1 
Stap 3 
Stap 2 
Stap 4 

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Er zijn 8 lesweken alweer voorbij.
Hoe vind je dat de lessen gegeven worden door de docent.
0 = Heel slecht
100 = Heel goed

Wat voor schaal geef jij?
0100

Slide 22 - Poll

This item has no instructions

'Aan het einde van de fysieke en zelfstandige
lessen kan ik de volgende methodes kort omschrijven in mijn eigen woorden
- Individuele Rehabilitatie Benadering
- GROW model,
- Triple C,

😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

This item has no instructions