Hygiëne en veiligheid: Waarom protocollen? Les 1

 Hygiene en veiligheid: Wet- en Regelgeving in de zorg
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

 Hygiene en veiligheid: Wet- en Regelgeving in de zorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat weten jullie over de Nederlandse wetgeving?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

De zorg in Nederland

Slide 3 - Slide

BBP: Besluit bezoldiging politie
Wetten in de zorg
- wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
- wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
- algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- wet zorg en dwang (Wz&d)
- wet langdurige zorg (WLZ)
-  wet maatschappelijk ondersteuning (WMO)
- zorgverzekeringswet
- wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz)


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Rechtspositie zorgvrager


WGBO wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
Recht op eigen beslissingen
Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG

Beroepsaansprakelijkheid
Rechtspositie Stagiaire/leerling

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

WGBO
Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat regelt de wet WGBO voor de zorgvrager?
A
geheimhouding door de hulpverlener
B
inzage in het medisch dossier
C
vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen
D
a, b en c zijn juist

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de plichten van de zorgvrager volgens de WGBO?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. 
 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen. En betalen.
 • de plicht van de zorgverlener is medisch dossier bijhouden en  informatie verstrekken

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

WGBO rechten zorgverlener


            Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wanneer geen toestemming nodig?
- levensbedreigende situatie die ernstig nadelig is
- bij wilsonbekwaamheid en evt. gedwongen behandelingen indien er sprake is van ernstig nadeel (met/zonder toestemming wettelijk vertegenwoordiger)
Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie van de arts niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen.Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de plichten van de zorgverlener volgens de wgbo?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Vervolg:
- wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
- algemene verordering gegevensbescherming (AVG)
- wet zorg en dwang (Wz&d)
- wet langdurige zorg (WLZ)
-  wet maatschappelijk ondersteuning (WMO)
- zorgverzekeringswet
- wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz)


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Waar staat de wet BIG voor?
A
Beroep In de Gezondheidszorg
B
Betrokkenen In de Gezondheidszorg
C
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
D
Betrokkenen in de Individule Gezondheidszorg

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat is in de Wet Big een voorbehouden handeling?
A
handelingen waar de cliënt vooraf aan de zorgverlener toestemming voor moet geven
B
handelingen die binnen de taken van de beroepsuitoefening van de zorgverlener behoren
C
handelingen die door een bevoegde arts uitgevoerd moeten worden
D
handelingen die door ondeskundig handelen onaanvaardbare risico's met zich mee kunnen brengen

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
= Wkkgz

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat regelt de Wkkgz?
 • Een betere en snelle aanpak van klachten
 • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
 • Cliënt krijgt sterkere positie door transparantie fouten
 • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders van geweld e.d. aan IGJ

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat geldt er voor Wkkgz?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
is de afkorting van: wet kwaliteit, kwantiteit en geschillen zorg
B
regelt een snelle aanpak van klachten
C
is er vooral voor de zorgvrager
D
melden van alleen ernstig geweld in de zorg is verplicht

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Tuchtrecht
 • Het tuchtrecht in de gezondheidszorg is een bijzondere vorm van rechtspraak, waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere zorgverlener heeft gewerkt volgens de geldende professionele standaard.

 • Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Waarmee begint een procedure bij het tuchtcollege
A
een klacht van een klager
B
een fout van een zorgverlener
C
het verweer van de zorgverlener
D
een mondeling vooronderzoek

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Wie kan er voor het tuchtcollege komen?
A
Apotheker, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen
B
Politieagent, rechter, verpleegkundigen, artsen
C
Verpleegkundige, doktersassistent, dierenarts, verloskundigen
D
Psychotherapeuten, verpleegkundigen, verzorgende, diëtisten

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Wil je een Tip en Top geven over deze les?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions