Hoofdstuk 5 - Het strafproces: hoe verloopt een rechtszaak

Hoofdstuk 5
Het strafproces: Hoe verloopt een rechtszaak?
1 / 28
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 5
Het strafproces: Hoe verloopt een rechtszaak?

Slide 1 - Slide


Ben of ken jij iemand die een rechtszaak heeft meegemaakt?
Ben of ken jij iemand die een rechtszaak heeft meegemaakt?
Ja
Nee

Slide 2 - Poll

Wat leerde ik de vorige les?
 • wat de 4 voorbeelden van wetboeken zijn
 • de uitgangspunten van het strafrecht te benoemen
 • wat de aspecten van het jeugdstrafrecht zijn
 • uit te leggen wat onschuldpresumptie betekent
Terugblik vorige les (bb)

Slide 3 - Slide

Wat leerde ik het vorige hoofdstuk?
 • wat de 4 voorbeelden van wetboeken zijn
 • wat de 3 rechtsbronnen zijn
 • de uitgangspunten van het strafrecht te benoemen
 • wat de aspecten van het jeugdstrafrecht zijn
 • uit te leggen wat onschuldpresumptie betekent
Terugblik vorige les (kgt)

Slide 4 - Slide

Wat leer ik dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen de kantonrechter, de   politierechter en de meervoudige kamer
 • hoe een rechtszaak verloopt 
 • de uitgangspunten van het strafprocesrecht
 • de rechten en plichten van de verdachte in de   Nederlandse rechtsstaat
 • de rechten van slachtoffers
Ik leer... (bb)

Slide 5 - Slide

Wat leer ik dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen de kantonrechter, de   politierechter en de meervoudige kamer
 • hoe een rechtszaak verloopt
 • wanneer er sprake is van klassenjustitie
 • de uitgangspunten van het strafprocesrecht
 • de rechten en plichten van de verdachte in de   Nederlandse rechtsstaat
 • de rechten van slachtoffers
Ik leer... (kgt)

Slide 6 - Slide

Welke rechter behandelt wat denk je? 

Beantwoord dat bij de volgende dia!

Slide 7 - Slide

Behandelt ingewikkeldere en zwaardere misdrijven
Behandelt alle misdrijven waarvoor max 12 maanden straf geëist kan worden
Behandelt overtredingen
Kantonrechter
Politierechter
Meervoudige kamer

Slide 8 - Drag question

Dagvaarding
Oproep om voor het gerecht te verschijnen

Slide 9 - Slide

Kantonrechter
Politierechter
Meervoudige kamer
behandelt alle misdrijven waarvoor max 12 maanden straf geëist kan worden
behandelt overtredingen
behandelt ingewikkeldere en zwaardere misdrijven

Slide 10 - Slide

Wetboek van strafvordering
Hierin staat hoe de strafrechtelijke procedure verloopt.

Slide 11 - Slide

Verloop rechtszaak
1. Opening
2. Aanklacht
3. Verhoor
4. Verklaring
5. Requisitoir
6. Pleidoor
7. Laatste woord
8. Vonnis

Slide 12 - Slide

0

Slide 13 - Video
Welk onderdeel van de rechtszaak zagen we net?
Welk onderdeel van de rechtszaak zagen we net in de video?
A
Verhoor
B
Requisitoir
C
Laatste woord
D
Aanklacht

Slide 14 - Quiz

1

Slide 15 - Video

04:13Welk onderdeel van de rechtszaak is dit?
Welk onderdeel van de rechtszaak is dit?
A
Vonnis
B
Laatste woord
C
Verklaring
D
Opening

Slide 16 - Quiz

Rechten van slachtoffers
 • Spreekrecht
 • Recht op   schadevergoeding
 • Recht op   slachtofferhulp
 • Recht op informatie

Slide 17 - Slide

Rechten van verdachten
 • Recht op een goede reden 
 • Recht te weten
 • Advocaat recht
 • Zwijgrecht
 • Beperkte tijd vastgehouden
 • Hoger beroep
 • Eerlijk proces

Slide 18 - Slide

Uitgangspunten van het strafprocesrecht
 • Zwijgrecht
 • Recht op bijstand, recht op een tolk
 • Openbaarheid
 • Taken vastgelegd in de wet
 • Bescherming van de rechten en   vrijheden

Slide 19 - Slide

Spreekrecht
Rechten van slachtoffers
Rechten van verdachten
Recht op schadevergoeding
Recht te weten
Recht op slachtofferhulp
Advocaat
Zwijgrecht
Recht op informatie

Slide 20 - Drag question

Klassenjustitie
Als de politie, justitie of de rechter mensen uit verschillende sociale klassen of verschillende etnische groepen verschillend behandelen, spreken we van klassenjustitie

Slide 21 - Slide
Waar horen de rechten van een verdachte bij?
Waar horen de rechten van een verdachte bij?
A
De rechtbank
B
Uitgangspunten van het strafrechtproces
C
De rechten van het slachtoffer
D
De advocaat

Slide 22 - QuizHeb je zelf wel eens te maken gehad met klassenjustitie?
Heb je zelf wel eens te maken gehad met klassenjustitie?
Ja
Nee

Slide 23 - PollWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 24 - Open question
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 25 - Open question

Wat heb ik geleerd dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen de kantonrechter, de   politierechter en de meervoudige kamer
 • hoe een rechtszaak verloopt 
 • de uitgangspunten van het strafprocesrecht
 • de rechten en plichten van de verdachte in de   Nederlandse rechtsstaat
 • de rechten van slachtoffers
Ik leerde...

Slide 26 - Slide

Wat heb ik geleerd dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen de kantonrechter, de   politierechter en de meervoudige kamer
 • hoe een rechtszaak verloopt
 • wanneer er sprake is van klassenjustitie
 • de uitgangspunten van het strafprocesrecht
 • de rechten en plichten van de verdachte in de   Nederlandse rechtsstaat
 • de rechten van slachtoffers
Ik leerde...

Slide 27 - Slide

De volgende Seneca-les gaat over:
Het strafproces: wat gebeurt er na de strafzaak?
Einde van de les 'Het strafproces: Hoe verloopt een rechtszaak?'

Slide 28 - Slide