Klas 2, H6, paragraaf 2

Hoofdstuk 6
Ecologie
paragraaf 2
Voedselrelaties
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 6
Ecologie
paragraaf 2
Voedselrelaties

Slide 1 - Slide

In deze lesson up:

  • herhaling paragraaf 1
  • Instructie paragraaf 2
  • Maken paragraaf 2

Slide 2 - Slide

Doel van de les
  • 6.2.3 Je kunt een voedselketen en een voedselweb maken.
  • 6.2.4 Je kunt de groepen organismen in de kringloop van stoffen onderscheiden.
  • 6.2.5 Je kunt biologisch afbreekbaar afval en niet-biologisch afbreekbaar afval onderscheiden.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Voedselrelaties
In de natuur hebben diverse organismen een relatie met elkaar. Eén daarvan is die van het eten en het gegeten worden. 

Slide 5 - Slide

Voedselketen
De eerste schakel in een voedselketen is een plantensoort.
Een plant maakt zelf voeding. Een dier kan dit niet!

Slide 6 - Slide

Voedselketen
Planteneters
Vleeseters

Slide 7 - Slide

Voedselweb
Verschillende voedselketens hebben linken aan elkaar. De ene plant wordt door meerdere dieren gegeten maar die dieren worden weer niet door dezelfde dieren gegeten. Kijk maar eens naar het plaatje. Zie je de verschillende ketens?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Producenten, consumenten, reducenten
producent
consument
(planteneter)
reducenten (bodemdiertjes, eten de resten van dood materiaal)
consument
(vleeseter)

Slide 10 - Slide

Consumenten
Consument van de 1e orde
consument van de 2e orde
producent
Consumenten: 
 
De sla maakt voedingsstoffen voor het konijn. Sla produceert.
Het konijn eet de sla, 1e die het op eet, consumeert.
De wolf eet het konijn, de 2e die het op eet, consumeert.

Slide 11 - Slide

Maken opdrachten
Lees eerste de hele paragraaf door en maak dan de opdrachten in je werkboek.
Maken opdrachten 5-11

Hierna nog even een filmpje over hoe de reducenten (bodemdiertjes) afval opruimen...niet voor mensen die snel overgeven!!!

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Ter afsluiting:
Wat is het verschil tussen een voedselweb en een voedeselketen?
Wat gebeurt er met dode dieren in de natuur? 

Succes met je huiswerk!!!


Slide 14 - Slide