Thema 6, basisstof 4 (H2d)

Voorkennis basisstof 3
Biologisch evenwicht 
Afhankelijkheid binnen soorten
Samen leven -> symbiose 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voorkennis basisstof 3
Biologisch evenwicht 
Afhankelijkheid binnen soorten
Samen leven -> symbiose 

Slide 1 - Slide

Wat is symbiose?

Slide 2 - Open question

Geef een voorbeeld van symbiose

Slide 3 - Open question

Populatiegrootte/ biologisch evenwicht


De grote van een populatie. De is niet altijd contstent maar schommelt door de jaren heen rond een bepaald evenwichtswaarde

Slide 4 - Slide

biologisch evenwicht: er is evenwicht tussen organismen

Slide 5 - Slide

Wat is een biologisch evenwicht?
A
Er zijn evenveel van twee soorten dieren.
B
Geboorte, sterfte en migratie van soorten zorgen voor een biologisch evenwicht.
C
Beide groepen wegen het zelfde.

Slide 6 - Quiz

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 7 - Quiz

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 8 - Quiz

Natuurbeheer

Slide 9 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen dat veel natuur ontstaat door het ingrijpen van de mens
Je kunt manieren benoemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 10 - Slide

de mens en zijn omgeving

Slide 11 - Slide

Cultuurlandschap

Slide 12 - Slide

Landschap in Nederland
Nederland heeft een cultuurlandschap: inrichting is bepaald en vormgegeven door mensen.

2/3 is landbouwgrond (50% grasland)
1/6 is bos, deels voor bosbouw (productiebos).

Slide 13 - Slide

Wat is biodiversiteit?
Variatie in de natuur door alle plant en diersoorten.

Waarom is het erg dat de biodiversiteit afneemt?

Slide 14 - Slide

Biodiversiteit:

aantal soorten

Slide 15 - Slide

-Je moet kunnen aangeven wat herintroductie is.
Herintroductie ooievaars

Slide 16 - Slide

Natuurbeheer
Herintroductie otters

Slide 17 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land.
Een maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Vondelpark - Ooievaar

Slide 18 - Slide

Natuurbeheer
  • Maatregelen om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen.

Slide 19 - Slide

Maatregelen bij natuurbeheer
De natuur behouden, te beschermen en te herstellen.

  1. Agrarisch natuurbeheer
  2. Bosbeheer
  3. Faunabeheer (diersoorten)
  4. Waterbeheer

Slide 20 - Slide

natuurbeheer
Verschillende organisaties proberen de natuur
te behouden, te beschermen en te herstellen. Ze willen zo voorkomen dat er soorten uitsterven.

Slide 21 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen dat veel natuur ontstaat door het ingrijpen van de mens
Je kunt manieren benoemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 22 - Slide

Welk soort beheer?
zaaien van bloemen langs akkers, zodat daar insecten kunnen leven
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 23 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van zieke herten om lijden te
voorkomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 24 - Quiz

Welk soort beheer?
oevers minder steil maken zodat water- en oeverplanten beter kunnen groeien
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 25 - Quiz