Leertaak 10.1 gehandicaptenzorg les 3

Leertaak 10.1 Gehandicaptenzorg les 3
1 / 44
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

Items in this lesson

Leertaak 10.1 Gehandicaptenzorg les 3

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
Kenmerken van mensen met een EVB en ZEVB
Fases van Piaget en Timmer Huigens
Communicatie

Slide 2 - Slide

Wat is je beeld bij mensen met een EVB?

Slide 3 - Mind map

Wat is je beeld bij mensen met een ZEVB

Slide 4 - Mind map

Ernstig meervoudig beperkt
Meervoudig complex gehandicapt
Ernstig meervoudig gehandicapt
Ernstig verstandelijke meervoudig beperkt
Zeer ernstig meervoudig beperkt
Sterg gedrag gestoord ernstig verstandelijke beperkt
EMG
MCG
EMB
EVMB
ZEMB
SGEVB

Slide 5 - Drag question

Wat is ZEMB
Er is gelijktijdig sprake van:
Een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking (cognitieve leeftijd 0- ongeveer 4 jaar)
      en
een of meer ernstige lichamelijke beperkingen:
 • Motorisch
 • Zintuiglijk; stoornissen van het zien, horen, tast en
  reukorgaan 
 • Lichamelijke aandoeningen en ziekten
 • Epilepsie
 • Spijsvertering (reflux, obstipatie)
 • Slikproblemen
 • Longen
 • Huidproblemen
 • Slaapstoornissen

Slide 6 - Slide

Daarnaast vaak ook:
 • Gedragsproblemen (verstoorde gehechtheid, frustratie en stress)
 • stoornissen in het ervaren en verwerken van prikkels
 • Zintuigelijke informatie verwerking verloopt niet goed (bijv door slechtziendheid)
 • te weinig zintuigelijke prikkels ervaren 
 • te veel zintuigelijke prikkels ervaren (overgevoeligheid voor aanraken)

Slide 7 - Slide

Oorzaken
Hersenbeschadiging
chromosomale afwijkingen
Ernstige infecties tijdens zwangerschap
Stofwisselingsziekten
Complicaties voor, tijdens of direct na de geboorte (zwaar trauma)
hersenvliesontsteking


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Gevolgen
Sterk verminderde tot totaal afwezige zelfredzaamheid
Veel bijkomende stoornissen waardoor ontwikkeling nog moeizamer verloopt.
Ernstige beperkingen in mogelijkheden tot communiceren (mede door zintuiglijke beperkingen)
Ondervinden veel bijwerkingen van medicijngebruik
Negatieve wisselwerking van de beperkingen versterken elkaar (weinig compensatiemogelijkheden door ernst beperkingen)

Slide 10 - Slide

Geef een voorbeeld van negatieve wisselwerking van de beperkingen.

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Seksuele ontwikkelingsfasen
Orale fasen
Mond is erogene zone; alles in mond stoppen
(sigaretten peuken, onbegrensd drinken) Vaak dwangmatig

Anale fasen
Sluitspieren vormen erogene zone; ophouden van ontlasting,
smeren met poep (verf, etc)

Slide 13 - Slide

Piaget Sensomotorische fase (ZEVB)

Slide 14 - Slide

Piaget Pre operationele fase (EVB)

Slide 15 - Slide

Wat is dit?

Slide 16 - Slide

De lichaamsgebonden ervaringsfase (0-1,5jaar)
Omgeving wordt lichamelijk ervaren; zintuiglijk beleven van de werkelijkheid
Communicatie verloopt via lichaamstaal en klanken
Er is sprake van ervaren maar niet van betekenisgeving
Lichaamsgebonden ervaren komt tot uiting in stereotype gedrag (wiegen) en het oproepen van steeds dezelfde lichamelijke gewaarwordingen (masturberen)
Herkenning door herhaling, regelmaat
Korte contactmomenten (initiatief vaak van de begeleider)
Begeleiding: primaire zorg is belangrijk, belangrijk dat cliënten ervaringen opdoen, ontwikkelen van zelfvertrouwen en veiligheid.

Slide 17 - Slide

Associatieve ervaringsfase (1,5 - 4 jaar)
Kan eenvoudige verbanden leggen tussen personen, zaken en gebeurtenissen.
Ontwikkelend begrip voor oorzaken en gevolg
Beginnende taalontwikkeling
Onderscheid IK-OMGEVING
Niet in een ander verplaatsen
Leert door herhaling en gewoontevorming; gevaar voor starheid/stereotiep gedrag
Contact is functioneel en op zichzelf gericht
Begeleiding: Veiligheid door vaste patronen, herkenbaarheid en voorspelbaarheid

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Lichamelijke beperkingen (gevolgen)
Negatieve invloed op verstandelijke ontwikkeling (Piaget!) beperkt in het opdoen en verwerken van informatie
Negatieve invloed op taalontwikkeling
Negatieve invloed op motorische ontwikkeling
Negatieve invloed op sociale en emotionele ontwikkeling
Wordt minder gestimuleerd contact te zoeken
Onzekerheid en onveilig voelen. Frustratie, stress.
Negatieve invloed op zelfredzaamheid (nog afhankelijker)

Slide 22 - Slide

Pijngrens

Slide 23 - Slide

Communicatie op situatieniveau
Beleeft de situatie in het hier en nu, als de prikkels aanwezig zijn.
Geen bewuste herinnering van verbanden.
De situatie wordt telkens opnieuw ervaren, ondanks herhaling.

Voorbeeld zwemmen-zwembroek

Slide 24 - Slide

Communicatie op signaal niveau
Herkenning van bekende dingen vanuit een bekende omgeving
Associaties zijn nog star, ingesteld op vaste patronen 

Slide 25 - Slide

communicatieniveaus
Situatieniveau:
Lichaamsgebonden ervaringsfase
Het moment is belangrijk

Signaalniveau:
(overgang naar) associatieve ervaringsfase
voorwerpen, afbeeldingen, gebaren, enkele woorden

Slide 26 - Slide

Totale communicatie
Ondersteun je woorden met:
Lichaamstaal
Geur
Kleur
Licht
Geluid
Beeldmateriaal (foto's, voorwerpen)

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

zonder contact geen
communicatie

Slide 29 - Slide

Mensen met een ZEMB zijn het gelukkigst als ze in een gewone woonwijk wonen

Slide 30 - Open question

Het is leuk als aan de muren van de woonkamer platen van kabouter plop hangen

Slide 31 - Open question

Je geeft een man van 45 jaar oud met een ZEMB geen rammelaar meer om mee te spelen

Slide 32 - Open question

Mensen met een ZEMB zijn het gelukkigst als ze de hele dag in hun eigen woning mogen blijven.

Slide 33 - Open question

Slide 34 - Video

Wonen
Woonvormen (instellingsterrein, thomashuis etc)
Woonomgeving (locatie bijv. dorp, stad, drukke straat, bos )
Leefomgeving (groepsgrootte, inrichting etc.)

Slide 35 - Slide

Dagbesteding
indruk dagbesteding 
snoezelen
Activiteiten
Omgeving/locatie
Wanneer 

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

Basiszorg

Slide 38 - Slide

Kwaliteit van bestaan
Zeggenschap en inclusie

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Structuur en voorspelbaarheid

Slide 42 - Slide

Dilemma
Saskia Martron moeder van Kirsten EMB
Saskia Martron is de moeder van Kirsten, een ernstig verstandelijk gehandicapt meisje. Kirsten (18) verblijft sinds vijf jaar in woonvoorziening De Klaver 6 waar ze dankzij goede zorg in leven blijft. Kirsten's kwaliteit van leven is de afgelopen jaren flink achteruit gegaan. Haar moeder Saskia vindt de situatie van haar dochter ondragelijk en staat voor het dilemma of de kwaliteit van Kirsten's leven nog wel voldoende is. Maar als ouder heeft ze niet het recht hierover te beslissen. Ook artsen staan met hun rug tegen de muur, zolang een patiënt niet zelf aan kan geven of de geleden pijn ondragelijk is kan het leven niet beëindigd worden. 

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Video