Leertaak 10.1 gehandicaptenzorg les 2

Leertaak 10.1 gehandicaptenzorg

Les 2
Doelgroep LVB en MVB
1 / 37
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Leertaak 10.1 gehandicaptenzorg

Les 2
Doelgroep LVB en MVB

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
Aan het einde van deze les weet je:
- wat de 8 domeinen zijn.
- wat de kenmerken zijn van iemand met een LVB en MVB
- ervaringsfasen en ontwikkelingsfasen bij LVB en MVB


Slide 2 - Slide

Bonno en Tom
https://www.npostart.nl/niks-te-gek/13-10-2013/NPS_1225333 

Slide 3 - Slide

Visie
Mensen met een beperking zijn burgers als ieder ander.
Zij verdienen dezelfde kansen op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

8 domeinen (gebieden)

Slide 6 - Slide

WLZ

Slide 7 - Slide

Beeldvorming bij clienten met een LVB

Slide 8 - Mind map

Beeldvorming bij mensen met een MVB

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Welke kenmerken horen bij een MVB en welke bij lVB?
MVB
LVB
Ontwikkelingsleeftijd 4-7 jaar
veel diversiteit binnen de doelgroep
zelfredzaamheid is redelijk, leren door doen
IQ score tussen 50-70
Gevaar voor overschatting het grootst
Beperking vaak zichtbaar
Leren door beloning
Door herhaling kans op dwangmatig gedrag
Leren door concrete ervaringen
kan leren omgaan met abstracte begrippen
Vorming van persoonlijkheid en eigen identiteit

Slide 12 - Drag question

Kenmerken MVB
Veel diversiteit in de groep
Ontwikkelingsleeftijd 4-7 jaar
zelfredzaamheid is redelijk, leren door doen

Slide 13 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling MVB
Minder zichtbare afwijkingen als bij EVB
Veel variatie in motorische mogelijkheden (lopen, borduren)

Slide 14 - Slide

Cognitieve ontwikkeling MVB
Herkennen/herinneren personen, zaken en processen
Leren vooral door beloning. Door herhaling gedrag, kans op dwangmatig gedrag
Wel verbaal uiten maar beperkte woordenschat

Slide 15 - Slide

Sociale ontwikkeling
Gevoelig voor veranderingen
Vaak stereotiep gedrag
Van enig sociaal besef
 naar  erbij willen horen

Slide 16 - Slide

Kenmerken LVB
Aanzienlijke beperkingen heeft op gebied van:
Cognitieve ontwikkeling:
IQ score tussen 50-70
Adaptieve vaardigheden:
Conceptuele vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen
Sociale vaardigheden; communicatieve vaardigheden en oplossen sociale problemen
Praktische vaardigheden; als persoonlijke verzorging en gebruik maken openbaar vervoer
Sociaal aanpassingsvermogen:
Alleen IQ score is niet genoeg om te bepalen ondersteuning sociaal aanpassingsvermogen komt meer centraal te staan

Slide 17 - Slide

Kenmerken LVB 

Slide 18 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
Mensen met een lvb zijn beperkt in hun denken en daarmee beperkt in hun leren.
Problemen met abstract denken
Leren vooral door concrete ervaringen
Moeite met transfer
Laag werktempo

Slide 19 - Slide

Sociale ontwikkeling

Slide 20 - Slide

Sociale ontwikkeling

Slide 21 - Slide

Faalangst
Meer negatieve ervaringen 'besef van anders zijn'
Minder positieve feedback en minder succeservaringen
Blijven afhankelijk van anderen
Faalervaringen, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Ervaringsfasen MVB

Slide 24 - Slide

Ervaringsfasen LVB

Slide 25 - Slide

Cognitieve ontwikkelingsfasen Piaget MVB

Slide 26 - Slide

Cognitieve ontwikkelingsfasen Piaget LVB

Slide 27 - Slide

Disharmonisch ontwikkelingsprofiel

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Seksualiteit
Fysieke ontwikkeling normaal
Cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling niet. Dus: minder vaardigheden om te communiceren over seksualiteit
en kennen niet alle sociale regels
Beperkt inlevingsvermogen
Problemen met het zich gedragen volgens de algemeen geldende norm
Seksualiteit vooral op zichzelf gericht
Relatie: soms imitatie

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Een kind krijgen is een persoonlijke keuze. Daar heeft niemand iets mee te maken

Slide 33 - Open question

Een kind heeft recht op een goede opvoeding. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen die niet bieden.

Slide 34 - Open question

Wij hebben niet het recht om beslissingen te nemen voor een cliënt.

Slide 35 - Open question

Zonder een goed sociaal netwerk is het onverantwoord dat iemand met een verstandelijke beperking een kind krijgt.

Slide 36 - Open question

Zwakbegaafdheid is hetzelfde als LVB
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 37 - Quiz