les 7: massabeweging en erosie

Deze les
  • Welke landschapsvormen ontstaan er door
    erosie en massabeweging?


herhaling verwering
uitleg + foto's erosie
uitleg + foto's massa-beweging
lesson up check
weektaak
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Deze les
  • Welke landschapsvormen ontstaan er door
    erosie en massabeweging?


herhaling verwering
uitleg + foto's erosie
uitleg + foto's massa-beweging
lesson up check
weektaak

Slide 1 - Slide

Het klimaat bepaalt grotendeels welke vorm het meest plaatsvindt.
???
???

Slide 2 - Slide

De 3 exogene processen
Verwering

= uit elkaar vallen van steen

2 hoofdtypen
1. chemisch
2. mechanisch
Erosie

= afslijten

4 krachten
1. rivier
2. zee
3. wind
4. gletsjer
Sedimentatie

= neerleggen

4 krachten
1. rivier
2. zee
3. wind
4. gletsjer
Leren
Leer uit je hoofd!

Slide 3 - Slide

Welke landschapsvormen ontstaan er door
erosie en massabeweging?

Slide 4 - Slide

erosie = afslijten
sedimenten/materiaal wordt verplaatst
Kusterosie
door de zee
andere eroderende krachten zijn:
- landijs/gletsjers
- rivieren
- wind

Slide 5 - Slide

erosie = afslijten

winderosie
andere eroderende krachten zijn:
- landijs/gletsjers
- rivieren
- zee
Wind met zandkorrels schuren langs een steen.

Paddenstoeenlrots.

Vooral in droge (woestijn) klimaten

Slide 6 - Slide

erosie = afslijten

erosie door landijs/gletsjers
andere eroderende krachten zijn:
- rivier
- wind
- zee
In ijstijd schuurt een gletsjer een U-dal uit.

IJs smelt

U-dal blijft zichtbaar.

Slide 7 - Slide

erosie = afslijten

erosie door rivieren
andere eroderende krachten zijn:
- landijs/gletsjers
- wind
- zee
rivier stroomt snel

snijdt zich in

er ontstaat een V-dal

Slide 8 - Slide

Fjord 

= U-dal aan zee.

Vol gelopen met zeewater.

Slide 9 - Slide

Puinwaaier
Bij regenval meegenomen en onder aan voet neergelegd.

(want lagere stroomsnelheid water).

Slide 10 - Slide

= een gebeurtenis waarbij door zwaartekracht een grote hoeveelheid grond plotseling in beweging komt en langs een helling omlaag beweegt.

 Bijv. modderstroom / aardverschuiving 
Massabeweging

Slide 11 - Slide

Wanneer een aardverschuiving?
Als de bodem van een helling verzadigd (vol) is met water.

De bodem wordt dan zwaar.

De zwaartekracht trekt de bodem met bovenliggende planten/bomen/huizen/wegen naar beneden.


Door het kappen van bos of als het harder gaat regenen kan een helling extra gevoelig worden voor aardverschuivingen.

Slide 12 - Slide

Verwering + zwaartekracht leidt tot  massabeweging

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

sedimenten (=puin) door zwaartekracht langs helling neergelegd = puinhelling

Slide 16 - Slide

Welke landschapsvormen ontstaan er door
erosie en massabeweging?

Slide 17 - Slide

4 voorbeelden van massabeweging
vallend gesteente: losse stenen of rotsblokken vallen vrij loodrecht naar beneden 
een grote rotsmassa glijdt over een helling naar beneden
puinlawines: losse stenen van verschillende omvang rollen en glijden naar beneden
modderstroom  bestaande uit zand en klei dat verzadigd is  met water en de helling af stroomt

Slide 18 - Drag question

Welke landschapsvormen ontstaan er door
erosie en massabeweging?
erosie rivier
erosie zee
erosie gletsjer
erosie  wind
massabeweging
klifkust
U-dal
V-dal
puinhelling
paddenstoelenrots

Slide 19 - Drag question

Welke landschapsvormen kunnen ontstaan door
erosie en massabeweging?

Slide 20 - Mind map

Slide 21 - Slide