sociale en lichamelijke verandering

 Puberteit
1 / 14
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

 Puberteit

Slide 1 - SlideIn de
puberteit verander je...

Slide 2 - Slide

Primaire en
secundaire geslachtskenmerken

Primair = het is er al bij de geboorte. Zoals?
Secundair = het ontstaat in de puberteit. Zoals?

Slide 3 - Slide

Puberteit betekenis

Puberteit komt van het Latijnse woord 'pubes'. 
Dat betekent schaamhaar. 
Er verandert van alles aan je lichaam. 

Slide 4 - Slide

Geestelijke verandering
Stelling: Ik heb wel eens een woedebij tegenover mijn ouders?

Slide 5 - Slide

Geestelijke veranderingen
In de puberteit veranderen je gevoelens en gedachten. 
Dit noem je geestelijke veranderingen. Je krijgt steeds meer belangstelling voor anderen. 

Seksuele gevoelens en verlangens worden belangrijker. 
Als iemand zich sterk aangetrokken voelt voor één persoon wordt diegene mogelijk verliefd of krijgt verkering. Daarom kan de puberteit een leuke en spannende tijd zijn. 

Onzekerheid hoort ook bij de puberteit. 
Soms zijn er woede-uitbarstingen of huilbuien, zijn er gevoelens van eenzaamheid of verdriet. 
Als iemand ouder wordt, worden die gevoelens weer minder.

Slide 6 - Slide

Sociale veranderingen
Ik trek me veel aan van de mening van mijn vrienden

Slide 7 - Slide

Sociale veranderingen
In de puberteit ga je je zelfstandiger gedragen tegenover de mensen thuis en op school. Je maakt meer je eigen keuze op gebied van bijvoorbeeld muziek en kleding.

Ook ga je anders om met vrienden of vriendinnen. 
Hun mening wordt steeds belangrijker en 'je wilt erbij horen'.


Tijdens de puberteit wil je graag zelf beslissen wat goed voor je is. Ouders of docenten verbieden soms dingen en dat vind jij misschien iets 'uit de kinderwereld'. Jij geeft eerder je mening en dat kan tot discussie leiden. 
Soms is het lastig om samen een conflict op te lossen..
Jij en je omgeving moeten wennen om-dat jij in de puberteit sociaal verandert.

Slide 8 - Slide

Primaire geslachtskenmerken ontstaan in de puberteit?
A
juist
B
onjuist

Slide 9 - Quiz

Wanneer kun je de primaire geslachtskenmerken bij de mens zien?
A
Vanaf de geboorte
B
Tijdens de puberteit
C
Als de mens volwassen geworden is

Slide 10 - Quiz

Op welke leeftijd begint de puberteit gemiddeld bij meisjes?
A
9 jaar
B
10 jaar
C
11 jaar
D
12 jaar

Slide 11 - Quiz

Ze leren verbanden leggen
A
Lichamelijke verandering
B
Mentale verandering
C
Sociale vernadering

Slide 12 - Quiz

Hun vriendengroep is erg belangrijk
A
Lichamelijke verandering
B
Mentale verandering
C
Sociale verandering

Slide 13 - Quiz


Dat je soms onzeker bent over hoe je je voelt en hoe je denkt, komt door ....
A
sociale veranderingen
B
geestelijke veranderingen
C
lichamelijke veranderingen
D
geen enkele verandering

Slide 14 - Quiz