9-13 januari 3 VMBO tekstdoelen tekstopbouw

les 1
een gelukkig, gezond en succesvol 2023!
1 / 37
next
Slide 1: Slide
Other languagesSecondary Education

This lesson contains 37 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

les 1
een gelukkig, gezond en succesvol 2023!

Slide 1 - Slide

Deze les
absenten
klas vs. Bartnick 
inleveren beroepenfolder
planning aankomende weken
lezen blok 1

Slide 2 - Slide

absenten

Slide 3 - Slide

klas vs. Bartnick
Heb ik jullie al een goed 2023 gewensd? (ga naast je tafel staan)
Heb ik jullie al een goed 2023 gewenst?  (ga op de tafel zitten)

Slide 4 - Slide

Inleveren beroepenfolder
Dit moest voor de vakantie. Sommigen hebben dit ook gedaan. 

Veel van jullie hebben dit nog niet gedaan. Daarom:

Aankomende donderdag: inleveren via Magister en op papier!

Slide 5 - Slide

planning aankomende weken
Voorbereiding mondelinge presentatie
Voorbereiding leestoets
Boek lezen

Slide 6 - Slide

Fictietoets van voor de vakantie
Het cijfer daarvan krijg je deze week.

Slide 7 - Slide

Lezen - dyslecten
Let op! Leerlingen met dyslexie mogen gebruik maken van de laptop om de teksten voor te laten lezen. De opdrachten moeten wel in het schrift gemaakt worden. Heb je geen laptop mee, of is deze niet opgeladen. Dan moet je gewoon met je boek werken en zelf lezen. Hoe dan ook, je moet je boek en schrift altijd meenemen naar de les.

Slide 8 - Slide

Lezen
Niet alleen antwoorden zoeken in de tekst. Je moet leren hoe een tekst opgebouwd is, wat het belangrijkste is van een tekst en wat de verbanden zijn tussen de alinea's.

Slide 9 - Slide

Aantekeningen maken
Ja, dat is saai! Maar daar leer je wel veel van. Neem altijd een schrift mee naar de les!

Slide 10 - Slide

tekstdoelen
Waarom een schrijver een tekst schrijft. 
De schrijver wil iets bereiken bij de lezer. Dat is zijn doel. We bespreken in dit hoofdstuk 6 doelen. Waarschijnlijk ken je er al een aantal. 

Slide 11 - Slide

tekstdoelen
 1. informeren
 2. uitleggen
 3. mening geven
 4. overtuigen
 5. amuseren
 6. activeren 

Slide 12 - Slide

informeren
De schrijver wil je iets laten weten. 

Voorbeelden: 
nieuwsbericht
verslag
schoolboektekst
beroepenfolder

Slide 13 - Slide

uitleggen
De schrijver wil iets uitleggen of instructie geven

Voorbeelden: 
handleiding
gebruiksaanwijzing
recept
schoolboektekst

Slide 14 - Slide

mening geven
De schrijver laat zijn mening zien, of mening van meerdere personen
Voorbeelden: 
artikel in een krant of tijdschrift

Slide 15 - Slide

overtuigen 
De schrijver wil de de lezer overtuigen van een mening, waarschuwen of advies geven
Voorbeelden: 
beoordeling, recensie, blog...

Slide 16 - Slide

amuseren
De schrijver wil de de lezer vermaken
Voorbeelden: 
verhaal, gedicht, column, blog

Slide 17 - Slide

activeren
De schrijver wil de de lezer aansporen iets te doen, overhalen.
Voorbeelden: 
advertentie, poster, ingezonden stuk

Slide 18 - Slide

Let op!
Eigenlijk is informeren altijd een van de doelen van een tekst, maar het is niet altijd het belangrijkste doel. Als je moet beantwoorden wat het doel is van een tekst, schrijf dan het hoofddoel op! Soms wordt er ook naar meerdere doelen gevraagd. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Nu maken
basis:
kader:
mavo:

Slide 27 - Slide

les 2

Slide 28 - Slide

Deze les
Absenten
Klas vs. Bartnick 
terugkijken tekstdoelen
uitleg tekstopbouw
nakijken opdrachten
Opdrachten maken

Slide 29 - Slide

klas vs. Bartnick
Vind jij het ook zo moeilijk om 's ochtends uit je bed te komen? (ga naast je tafel staan)
Vindt jij het ook zo moeilijk om 's ochtends uit je bed te komen? (ga op de tafel zitten)

Leg uit waarom je dit antwoord kiest

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

tekstdoelen
 1. informeren
 2. uitleggen
 3. mening geven
 4. overtuigen
 5. amuseren
 6. activeren 

Slide 32 - Slide

tekstopbouw
Het zou onoverzichtelijk worden als een tekst niet op een bepaalde manier geschreven wordt. Een goede tekst is op een bepaalde manier opgebouwd. Denk hierbij ook aan jullie beroepenfolder. Titel, inleiding, middenstuk, slot.

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Link

nu maken
basis
kader
mavo
huiswerk voor de volgende les

Slide 35 - Slide

les 3

Slide 36 - Slide

Deze les
Absenten
Klas vs. Bartnick 

Opdrachten maken

Slide 37 - Slide