Present simple vs present continuous

Present Simple 
vs 
Present Continuous
1 / 22
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1,2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Present Simple 
vs 
Present Continuous

Slide 1 - Slide

Present simple: wanneer?
  1. Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurd.
    We always have sushi on Saturdays. 
  2. Als het een feit is (tijd speelt geen rol).
    Mrs de Weerd teaches English.
  3. Als er sprake is van vaste tijden: aankomst/ vertrek/opening/ sluiting/ aanvang.
    School starts at 8.15.

Slide 2 - Slide

Present simple: hoe?
Bevestigend: hele ww behalve bij he/she/it (dan ww + s)
I ....... in the garden every day. 
Tim ....... in the garden every day. 
Vragend: hoofdww met hulpww do/does (does bij he/she/it en dan ww zonder s)
.... I ..... in the garden every day?
..... Tim ....... in the garden everyday?
Ontkennend: hoofdww met hulpww don't/ doesn't (doesn't bij he/she/it en dan zonder s)
I ....... ....... in the garden every day.
Tim ...... ......... in the garden every day.

Slide 3 - Slide

Present simple: hoe?
Bevestigend: hele ww behalve bij he/she/it (dan ww + s)
I work in the garden every day.
Tim works in the garden every day.
Vragend: hoofdww met hulpww do/does (does bij he/she/it en dan ww zonder s)
Do I work in the garden every day?
Does Tim work in the garden everyday?
Ontkennend: hoofdww met hulpww don't/ doesn't (doesn't bij he/she/it en dan zonder s)
I don't work in the garden every day.
Tim doesn't work in the garden every day.

Slide 4 - Slide

Present Continuous: wanneer?
Iets is nu bezig of aan de gang (en van korte duur).
Mandy is doing her homework now.

Slide 5 - Slide

Present Continuous: hoe?
Bevestigend: am/are/is + ww + ing
I ......  .................... in the garden right now.
Tim ...... .................... in the garden right now.
Vragend: am/ are of is vooraan in de zin daarna rest van de zin
...... you .................... in the garden right now?
Ontkennend: am/are/is + not (n't) + ww + ing
We ...... .................... in the garden garden right now. 
Tim ...... .................... in the garden right now.

Slide 6 - Slide

Present Continuous: hoe?
Bevestigend: am/are/is + ww + ing
I am working in the garden right now.
Tim is working in the garden right now.
Vragend: am/ are of is vooraan in de zin daarna rest van de zin
Are you working in the garden right now?
Ontkennend: am/are/is + not (n't) + ww + ing
we are not (aren't) working in the garden garden right now. 
Tim is not (isn't) working in the garden right now.

Slide 7 - Slide

Right now, I ... (meet) Nick.
A
meet
B
am meeting

Slide 8 - Quiz

Water ... (boil) at 100 degrees celsius.
A
boils
B
is boiling

Slide 9 - Quiz

I ... (always/ get up) at six in the morning.
A
always get up
B
am always getting up

Slide 10 - Quiz

Anthony ... (always/ complain) to us.
A
always complains
B
is always complaining

Slide 11 - Quiz

How ... your soup ... (taste)?
A
does taste
B
is tasting?

Slide 12 - Quiz

1. Mr Cooper always ____ a pound of sugar. (buy)
A
buys
B
is buying

Slide 13 - Quiz

2. The shop assistant _____ the door now. (close)
A
closes
B
is closing

Slide 14 - Quiz

3. Kevin and Alan never ______ away glass bottles. (throw)
A
throw away
B
are throwing away

Slide 15 - Quiz

4. Look! Freddy _____ two baskets. (carry)
A
carries
B
is carrying

Slide 16 - Quiz

Mrs Bingham _____ shopping every Saturday. (go)
A
goes
B
is going

Slide 17 - Quiz

I _____ the money at the moment. (count)
A
count
B
am counting

Slide 18 - Quiz

Mr Root always _____ a box of eggs before buying them. (open)

Slide 19 - Open question

Mum often _____ her change. (forget)

Slide 20 - Open question

Listen! The manager to a customer. (talk)

Slide 21 - Open question

My friends often_____ to the computer shop. (go)

Slide 22 - Open question