28-11 VWO- quantifiers

Welcome to:
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welcome to:

Slide 1 - Slide

What are we doing today ?
 reading time
write down homework
Grammar time
exercises 
The end

Slide 2 - Slide

Silent reading 
10 minutes

Slide 3 - Slide

Pak je agenda erbij!

 • Oefen SO:  Vrijdag 9 dec

 • SO:  Vrijdag 16 dec 

Slide 4 - Slide

What is a noun ?

Slide 5 - Slide

Telbare zelfstandige naamwoorden
Ontelbare zelfstandige naamwoorden
Kun je makkelijk tellen 

specifiek 
Kun je niet "tellen"

Categorie, idee. verzamelnaam


"To count"
tellen 

Slide 6 - Slide

Bevestigende zinnen
Countable nouns
uncountable nouns
gebruik: a lot of
gebruik: a lot of
I have got a lot of biscuits
I have got a lot of t-shirts 
I have got a lot of students
I have got a lot of time
There is a lot of rice 
I like a lot of Music 

Slide 7 - Slide

Ontkennende zinnen
Countable nouns
Uncountable nouns
gebruik: Many
gebruik: Much
I haven't got many biscuits
I haven't got many t-shirts 
I haven't got many students
I haven't got much time
There isn't much rice 
There isn't much Music I like

Slide 8 - Slide

Vragende zinnen
Countable nouns
Uncountable nouns
gebruik: Many
gebruik: Much
Do you have many biscuits?
Have I got many t-shirts?
Do we have many students?
How much time do you have?
How much rice is there left?
How much music do you listen to?

Slide 9 - Slide

Weinig, een beetje & een paar
Countable nouns
Uncountable nouns
 • Weinig: Few
 • Een paar/ een beetje: A few
I have got a few biscuits.
I have got few t-shirts left.

We have little time left. 
Is there a Little rice left?

 • Weinig: little
 • Een paar/ een beetje: A little

Slide 10 - Slide

A lot of, Many & Much
Bevestigend
ontkennend
Vragend
Telbaar: 

Ontelbaar:
Telbaar: 

Ontelbaar:
Telbaar: 

Ontelbaar:
 • A lot of 

 • A lot of 
 • Many

 • Much 
 • Many

 • Much 

Slide 11 - Slide

Weinig, een beetje & een paar 
Telbaar 
Ontelbaar 
Weinig: 

Een beetje/ een paar:
Weinig: 

Een beetje/een paar:
 • Few


 • A Few
 • Little


 • A little 

Slide 12 - Slide

Practise with A lot, many & much
Do exercise: 9,10
On page 151

Done ? 
Exercise 11 on page 151

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide