Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

Moeilijk verstaanbaar gedrag 
1 / 43
next
Slide 1: Slide
GehandicaptenzorgMBOStudiejaar 4

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Moeilijk verstaanbaar gedrag 

Slide 1 - Slide

Inhoud tot aan de pauze
- Filmpje moeilijk verstaanbaar gedrag 
- Jullie ervaringen delen 
- Verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsleeftijden 
- Diagnoses binnen de doelgroep MVG 
- Dagprogramma 
- Signaleringsplan 
- Pauze 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat vonden jullie van het filmpje?
Hoe denken jullie dat werken met moeilijk verstaanbaar gedrag eruit ziet? 
Hebben jullie al ervaring met de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag?
Hoe heb je het ervaren om met deze doelgroep te werken? 

Slide 4 - Slide

Als iemand een IQ score van 60 heeft, wat is dan de mate van de verstandelijke beperking?
A
Matig verstandelijk beperkt
B
Licht verstandelijk beperkt
C
Ernstig verstandelijk beperkt
D
Zeer ernstig verstandelijk beperkt

Slide 5 - Quiz

IQ score: Gemiddeld 100 
Ontwikkelingsleeftijd: Vergelijkenis met kinderen uit de leeftijd van ... 
- Gemiddeld: 100 

Slide 6 - Slide

Ontwikkelingsleeftijd
- Gelijkenissen met een kind van ... 
- Het verstandelijk functioneren (het denken)
- De sociaal emotionele ontwikkeling (het aankunnen, sociale interacties, het gevoel)

Slide 7 - Slide

Welke diagnoses kennen jullie die voorkomen in de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag?

Slide 8 - Mind map

Wat staat er in een dagprogramma?
A
De 5 W's: Wie, wat, waar, wanneer en waarmee
B
Afspraken die alleen vandaag plaatsvinden, bijv. een huisarts
C
Wat je hoe laat met iemand gaat doen, en hoe je het uitvoert
D
De eettijden en de medicatie momenten

Slide 9 - Quiz

Dagprogramma: De curve (inspanning en ontspanning), 5 w's. 
- De Curve 
- Balans tussen inspanning en ontspanning 

Slide 10 - Slide

Ik heb al wel eens gewerkt met een signaleringsplan
Ja
Nee

Slide 11 - Poll

Signaleringsplan

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Pauze
5 minuten

Slide 14 - Slide

Inhoudsopgave tot de pauze
- Wat is MVG en vormen van MVG 
- Methodieken 
- Handelen bij MVG

Slide 15 - Slide

Wat is de uitleg van de term 'moeilijk verstaanbaar gedrag'?
A
Gedrag wat betrokkenen niet direct kunnen begrijpen
B
Automutilatie
C
Fysieke agressie
D
De client kan moeilijk uit zijn/haar woorden komen

Slide 16 - Quiz

Noem een voorbeeld van agressie op zaken
A
Iets inslikken
B
Iemand slaan
C
Hoofdbonken
D
Spullen kapot gooien

Slide 17 - Quiz

Vormen van moeilijk verstaanbaar gedrag 
- Zelfverwondend gedrag
- Fysieke agressie
- Verbale agressie 
- Agressie op zaken 

Slide 18 - Slide

Ik heb wel eens te maken gehad op het werk met een van deze vormen van agressie
Ja
Nee

Slide 19 - Poll

Met welke methodiek werken jullie binnen de zorginstelling?

Slide 20 - Mind map

Methodiek Spoor A: Welke drie pijlers worden daar gebruikt?
A
Programma, activiteit, voeding
B
Programma, relatie, activiteit
C
Programma, relatie, groei
D
Programma, groei, voeding

Slide 21 - Quiz

Wat is voor jou het 'gewone leven'?

Slide 22 - Mind map

Casus
Piet woont in een zorginstelling. Vandaag moet hij ’s ochtends zijn tanden poetsen. Wanneer je als begeleider bij hem komt, dan begint hij te schreeuwen dat hij zijn tanden niet gaat poetsen. Hij scheldt je uit voor 'KUTHOER' en hij zegt dat als je in zijn buurt komt, dat hij je zal gaan slaan. 

Slide 23 - Slide

Wat doe je?
A
Terug schelden
B
Boos worden, en terug gaan schreeuwen dat hij moet luisteren
C
Communiceren: Wat is er aan de hand?
D
Wegrennen naar de buurgroep

Slide 24 - Quiz

Wat heeft de client van jou als begeleider nodig tijdens moeilijke momenten?

Slide 25 - Mind map

Contactcirkel van Gravensteijn
Wie kan deze cirkel uitleggen? 

Slide 26 - Slide

Wat heb jij als begeleider nodig om met deze moeilijke momenten om te gaan?

Slide 27 - Mind map

Wat leer je bij een training fysieke weerbaarheid?
A
Hoe je een pand ontruimd bij brand
B
Hoe je alleen een client kan fixeren
C
Hoe je jezelf en de client veilig kan houden
D
Fysieke klemmen aanleggen, en pijnprikkels

Slide 28 - Quiz

Pauze 

Slide 29 - Slide

Inhoudsopgave tot het einde van de les
- De wet Zorg en Dwang 
- Werkvorm 
- Gesprek over werken binnen de doelgroep 
- Einde van de les 

Slide 30 - Slide

Inleiding 
Filmpje van Jolanda
Filmpje van Brandon - De vroegere situatie 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Wat denken jullie als jullie dit zien?
Mag dit in Nederland? 

Slide 34 - Slide

Waar gaat de wet Zorg en Dwang over?
A
Dwangvoeding voor clienten
B
Welke rechten verwanten hebben
C
Rechten - onvrijwillige zorg
D
Hoe zorg financieel geregeld wordt

Slide 35 - Quiz

De WZD: Wanneer mag je een middel en maatregel inzetten?
A
Als het echt niet anders kan: Nee, tenzij...
B
Als je denkt dat het nodig is
C
Als een client bijvoorbeeld weigert om tanden te poetsen
D
Wanneer de client een slot op zijn/haar deur heeft en een camera heeft

Slide 36 - Quiz

Noem voorbeelden van middelen en maatregelen:

Slide 37 - Mind map

Slide 38 - Video

Een fysieke fixatie is goed voor het werken aan de relatie met de client?
Ja
Nee

Slide 39 - Poll

Op groepen met moeilijk verstaanbaar gedrag heb je mannen nodig, omdat zij sterker zijn
Juist
Onjuist

Slide 40 - Poll

Werkvorm:
Het maken van je eigen signaleringsplan! 

1 fase maken 

Slide 41 - Slide

Zou je met de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag willen werken?
Ja
Nee

Slide 42 - Poll

Einde van deze les! 
- Hebben jullie vragen?
- Feedback: Wat ging er goed, en wat kan er beter?

Slide 43 - Slide