Semaine 15 (8 t/m 12 maart) Unité 4: 4.5,

Bonjour et bienvenue!
Comment ça va?
C'est quelle date aujourd'hui?

1 / 47
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Bonjour et bienvenue!
Comment ça va?
C'est quelle date aujourd'hui?

Slide 1 - Slide

La semaine 15:                                                                                        
lundi mardi et mercredi, le onze, douze et treize mars    


- Herhalen vorige week, mk ex. 4.5 13, 14, 15 ler. Apprendre 4 
- Ex. 16 a t/m c apprendre 5 en uitleg 
- Ex. 16 d t/m e                                             

Slide 2 - Slide

Le but du cours: 
Objectif du cours:
Pouvoir faire des phrases avec la négation : 
                                  ne ... pas

Slide 3 - Slide

Le programme d'aujourd'hui: 
1. Questions? 
2.  Bekijken apprendre 4 en Quizlet apprendre 4
3. Herhalen aller en uitleg ontkenning
4. Faire: 4.5  ex. 13,14,15                         
5. Évaluation
6. Les devoirs: Apprendre 4 en 5, faire: ex. 13,14,15                                 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Wat betekent "aller"?
A
zijn
B
hebben
C
gaan
D
praten

Slide 7 - Quiz

Marie gaat
A
Marie vas
B
Marie va

Slide 8 - Quiz

Jullie gaan
A
Nous allons
B
Vous allez

Slide 9 - Quiz

Zet de zin in een toekomende tijd:
Les élèves (faire) les devoirs

Slide 10 - Open question

Zet de zin in een toekomende tijd
Tu (acheter) un nouveau jean?

Slide 11 - Open question

La négation (de ontkenning)
In het Frans bestaat een ontkenning uit meerdere woorden:
  • ne ... pas = niet / geen

De ontkenning staat om de persoonsvorm. Dit is het eerste werkwoord in de zin. Ne staat ervoor en pas komt erachter.

Elle ne regarde pas la télé = Zij kijkt geen tv.


Slide 12 - Slide

La négation (de ontkenning)
Als de persoonsvorm begint met een klinker (a, o, e, u, i, y) of een stomme h, verandert ne in n'.

Il est sympa = Hij is aardig.
Il n'est pas sympa = Hij is niet aardig.

Slide 13 - Slide

La négation (de ontkenning)
Let op bij deze ontkenningen!
Leer ze uit je hoofd.
  • J'ai > je n'ai pas
  • J'habite > je n'habite pas
  • C'est > ce n'est pas
  • Il y a > Il n'y a pas

Slide 14 - Slide

5

Slide 15 - Video

Je ne pas suis français.
A
B

Slide 16 - Quiz

Sami ne regarde pas la télé.
A
B

Slide 17 - Quiz

Nous ne avons pas un grand jardin.
A
B

Slide 18 - Quiz

Il n'y a pas de piscine.
A
B

Slide 19 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Je fais mes devoirs.

Slide 20 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Ma chambre est au grenier.

Slide 21 - Open question

Maak de zin ontkennend:
J'ai un vélo rouge.

Slide 22 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Nous sommes dans la cuisine.

Slide 23 - Open question

Vertaal:
Tu habites dans une petite maison?

Slide 24 - Open question

Vertaal:
Ma couleur préférée n'est pas jaune.

Slide 25 - Open question

Vertaal:
Heb jij een tv in je slaapkamer?

Slide 26 - Open question

Vertaal:
Hij heeft geen tuin met een zwembad.

Slide 27 - Open question

Snap je de ontkenning?
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Les devoirs: 
Apprendre 4 en 5, faire: ex. 13,14,15     

Slide 29 - Slide

La semaine 10:                                                                                        
lundi mardi et mercredi, le huit, le neuf et le dix mars       


- Herhalen vorige week, mk ex. 4.5 13, 14, 15 ler. Apprendre 4 
- Ex. 16 a t/m c apprendre 5 en uitleg 
- Ex. 16 d t/m e                                             

Slide 30 - Slide

Le but du cours: 
Objectif du cours:
Pouvoir faire des phrases avec la négation : 
                                  ne ... pas

Slide 31 - Slide

Le programme d'aujourd'hui: 
1. Questions? 
2. Quizlet apprendre 5
3. Herhalen ontkenning
4. Faire: 4.5  ex. 16 d t/m e en 13,14,15                        
5. Évaluation
6. Les devoirs:  apprendre 5 et faire ex.16 d t/m e en 13,14,15                        

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Link

Maintenant on va parler de la négation = de ontkenning

Ne ... pas = niet
Ne ... plus = niet meer
Ne ... jamais = nooit
Ne ...rien = niets

Slide 34 - Slide

00:11
Uit welke 3 delen bestaat de ontkenning?

Slide 35 - Open question

00:32
Maak de zin ontkennend:
Je parle beaucoup

Slide 36 - Open question

00:48
Maak de zin ontkennend:
C'est difficile

Slide 37 - Open question

01:04
Waar kan je de ontkenning in het Frans mee vergelijken?

Slide 38 - Open question

01:28
Maak de zin ontkennend:
Il joue dans le jardin

Slide 39 - Open question

ne + persoonsvorm + pas

Let op klinkerbotsing!!
j'ai seize ans
je n'ai pas seize ans

Slide 40 - Slide

Wat is de ontkennende zin van
je regarde la télé?
A
Je regarde ne la télé pas
B
Je ne regarde pas la télé
C
Ne je pas regarde la télé
D
je ne regarde la télé pas

Slide 41 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Vous êtes en France
A
Vous ne êtes pas en France
B
Vous êtes en ne France pas
C
Vous n'êtes pas en France
D
Vous n'êtes en France pas

Slide 42 - Quiz

Tu aimes le foot?
A
Non, j'aime pas le foot
B
Non, je n'aime pas de foot
C
Non, je ne aime pas le foot
D
Non, je n'aime pas le foot

Slide 43 - Quiz

Jij hebt nooit honger.
A
Tu n'as plus faim
B
Tu n'as pas faim
C
Tu n'as rien faim
D
Tu n'as jamais faim.

Slide 44 - Quiz

Heb ik alles begrepen?
A
Ja, ik vond het gemakkelijk
B
Als ik de grammatica nog een keer lees, kan ik dit wel.
C
Ik heb nog wel een vraag.
D
Help! Ik begrijp er niets van!

Slide 45 - Quiz

En nu jij, et maintenant c'est à toi: 
Aan de slag met: 

4.5 ex. 16 d t/m e en 13,14,15 

Slide 46 - Slide

Les devoirs: 
Les devoirs: apprendre 5 et faire ex.16 d t/m e en 13,14,15    

Slide 47 - Slide