Zelfzorg les 1

Zelfzorg Les 1
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BeroepsgerichtMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Zelfzorg Les 1

Slide 1 - Slide

Fijn dat jullie er zijn!

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen
AWR
Uitleg deze module
Wat is zelfzorg
Wat betekent Zelfregie
Hoe ziet het Participatiewiel eruit
Wat is Integraal werken
Slide 3 - Slide

Doelen van vandaag

 • •Je weet wat positieve gezondheid is
 • •Je legt uit hoe je vanuit positieve gezondheid begeleidt
 • •Je legt uit hoe te werken vanuit de behoeften en doelen vanuit de client(en) om wie het gaat a.d.h.v. het participatiewiel
 • •Je bedenkt integrale oplossingen bij situaties die je in de praktijk kunt tegenkomen.

Slide 4 - Slide

Leerdoelen van de module

Je ondersteunt de cliënt bij het werken aan zelfzorg of persoonlijke verzorging

Je ondersteunt de cliënt bij het in stand houden of ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot zelfzorg of persoonlijke zorg

Je ondersteunt de cliënt bij het in stand houden of ontwikkelen van vaardigheden en bij het gebruik van (technologisch) hulpmiddelen

Je geeft voorlichting en advies aan de cliënt over werken aan zelfzorg of persoonlijke verzorging

Slide 5 - Slide

Zelfzorg
Zelfzorg
Is gericht op activiteiten die de cliënt zo veel mogelijk zelf verricht op het gebied van persoonlijke verzorging: lichamelijke verzorging, hygiëne, intimiteit veiligheid en een gezonde leefstijl.
Methodisch begeleiden- Thema 14 Begeleiden bij zelfzorg
Lees Methodisch begeleiden thema 14.1 tot en met 14.3

Slide 6 - Slide

Bij elke vorm van ondersteunen denk je aan:

Gevoel van de cliënt (zelfstandigheid)
Voorbereiden (wat heeft de cliënt nodig en/of wat heb ik nodig- hulpmiddelen)
Veiligheid en hygiëne (aandachtspunten - instructies)

Slide 7 - Slide

Observeren van de cliënt tijdens de persoonlijke verzorging:
Mate van zelfredzaamheid
Mobiliteit van de ledematen
Conditie
Gemoedstoestand
Conditie van de huid
Afwijkingen van de huid
Kleding
Geheugen
Methodisch begeleiden thema 14.4

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Wat betekent Participatie

Slide 10 - Mind map

Participatie
Actieve deelname
Wat kan/wil je bereiken met cliënt?
Op welke manieren kun jij dat doel ondersteunen/versterken?

Slide 11 - Slide

Participatiewiel
 • Laat de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen.
 • Hierdoor meer ondersteuning op maat
 • 3 niveau’s:
- beleid/visievorming (gemeente)
- instrument voor organisatie-analyse (instellingsniveau)
- Professional - cliënt

Slide 12 - Slide

Het participatiewiel

Mens Centraal
- 1e ring: doelen
- 2e ring: activiteiten
informeel
- 3e ring activiteiten
professioneel

Professional Maatschappelijke Zorg - Thema 3 Werken vanuit een positieve gezondheid en Mens Centraal > 3.3

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Integrale wijkontwikkeling

Slide 15 - Slide

Definitie 'integraal werken'
In samenhang en afstemming, domein overstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij hulpvragen en bij het voorkomen van hulpvragen.'


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Wat wordt bedoeld met integraal werken in de wijk?

Slide 18 - Open question

Welke partijen werken aan integrale wijkontwikkeling?

Slide 19 - Mind map

Partijen
 • Sociale wijkteams
 • Gemeente
 • Scholen
 • Buurtcentra
 • Jongerencentra
 • Sportverenigingen
 • Woningbouwverenigingen
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Wijkagenten
 • Bewoners

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Hoe heb je deze les ervaren
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

Slide 23 - Slide