9.4 De elektrochemische cel

9.4 De elektrochemische cel
1 / 10
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 10 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

9.4 De elektrochemische cel

Slide 1 - Slide

Deze les
 • Uitleg elektrochemische cel/applet 
 • Lezen 9.4
 • Maken 37, 40 t/m 43, 45
 • Practicum citroenbatterij

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Je leert wat een elektrochemische cel is en hoe deze is opgebouwd.
 • Je kunt een schematische tekening maken van een elektrochemische cel, daarbij de verschillende onderdelen benoemen, aangeven wat de negatieve/positieve elektrode is en de richting van de elektronen- en ionenstroom aangeven.
 • Je kunt de halfreacties en de totale redoxreactie opstellen van de reactie die plaatsvindt in een elektrochemische cel.

Slide 3 - Slide

Elektrochemische cel
 • Batterij of accu
 • Oxidator en reductor bevinden zich apart van elkaar, maar zijn verbonden via een stroomdraad en een zoutbrug/membraan.
 • Beweging van ionen en elektronen zorgt voor een elektrische stroom.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Elektronenstroom
 • Elektronen verplaatsen door geleidende draad.
 • Reductor = negatieve elektrode: er ontstaan hier elektronen (elektronen zijn negatief geladen).
 • Oxidator = positieve elektrode: elektronen worden opgenomen, waardoor tekort aan elektronen ontstaat.
 • Elektronen verplaatsen zich van negatieve pool naar positieve pool: van een overschot naar een tekort.

Slide 7 - Slide

Ionenstroom
 • Ionen verplaatsen zich door de zoutbrug.
 • De zoutbrug zorgt voor een gesloten stroomkring.
 • In de halfcellen ontstaat een tekort aan positieve of negatieve ionen, terwijl dit gelijk zou moeten blijven. De ionen uit de zoutbrug vullen het tekort aan.


Slide 8 - Slide

Brandstofcel
 • Elektrochemische cel met voortdurende aanvoer van reagerende stoffen.

 • Ox: O2 + 4 H+ + 4 e- -> 2 H2O
 • Red: H2 -> 2 H+ + 2 e- (2x)
 • Totaal: 2 H2 + O2 -> 2 H2O
H+ tegen elkaar wegstrepen.

Slide 9 - Slide

Aan de slag
 • Lezen 9.4
 • Maken 37, 40 t/m 43, 45
 • Practicum citroenbatterij

Slide 10 - Slide