les 10 internationale politiek

Internationale politiek
1 / 41
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

Items in this lesson

Internationale politiek

Slide 1 - Slide

vakbegrippen

 • Internationaal samenwerkingsverband
 • Soevereiniteit
 • Europese unie
 • Europese integratie
 • Interne markt
 • Europese commissie
 • Raad van Ministers
 • Europese raad
 • Europees parlementDemocratisch tekort
Verdrag van Lisabon
Euro
Verenigde Naties (VN)
Legititmiteit
Algemene vergadering
Resolutie
Verklaring
Veiligheidsraad
Vetorecht
NAVO
Intergouvernementeel
supranationaal


 • Europees hof van justitie 
 • Europese centrale bank
 • Democratisch tekort
 • Verenigde Naties (VN)
 • Veiligheidsraad
 • Vetorecht
 • NAVO
 • Intergouvernementeel
 • supranationaal

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Er is dus internationale samenwerking nodig om zaken te kunnen regelen.

Slide 4 - Slide

Soevereiniteit
Het exclusieve recht van een staat om zonder inmenging van buitenaf beslissingen te nemen. 

Slide 5 - Slide

De Europese Unie
De VN
De NAVO
We zoomen deze les in op drie samenwerkingen. We beginnen met de EU.

Slide 6 - Slide

klik hier

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Dit nooit meer! Plus jamais! Nie wieder! Never again! 
Grote delen van Europa lagen in puin en 80 miljoen mensen kwamen om in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De aartsvijanden Frankrijk en Duitsland moesten een manier vinden om elkaar te gaan vertrouwen, zodat de kans op een nieuwe oorlog af zou nemen. In 1952 verbonden zes landen hun kolen- en staalindustrie met elkaar, zodat er geen wapens meer gemaakt konden worden. Dit was noodzakelijk om vrede in Europa te bewaren.

Slide 10 - Slide

Welke zes landen gingen met elkaar samenwerken en hoe heet het verdrag dat zij tekenden?

Slide 11 - Open question

Dit nooit meer! Plus jamais! Nie wieder! Never again! 
Langzaam breidde de samenwerking tussen de landen zich uit en kwamen er steeds meer landen bij. De meeste afspraken tussen de EU-landen zijn vastgelegd in verdragen. 
Aanvankelijk was er een douane-unie die ervoor zorgde dat er geen heffingen (belasting) tussen de EU-landen plaatsvonden bij de invoer en uitvoer van goederen naar de andere EU-landen. Wel was en  is er een gemeenschappelijk buitentarief voor landen die niet bij de EU hoorden. Het maakte dus niet  meer uit of de bananen uit Zuid-Amerika via Rotterdam, Frankfurt of Marseille de EU binnenkwamen. De invoerrechten voor deze bananen bleven hetzelfde en konden zonder extra belasting naar de andere EU landen vervoerd worden. Met een algemene term noemen we dit vrij verkeer van goederen. Op dit moment hebben we binnen de EU niet alleen vrij verkeer van goederen, maar ook van personen, diensten en kapitaal. Een Nederlandse timmerman kan bijvoorbeeld wonen, werken en geld verdienen  in een ander EU-land. Ook hebben we gemeenschappelijke kwaliteitseisen voor onze producten binnen de EU. Dit alles noemen we de interne markt.  De lidstaten werken ook op andere terreinen samen, zoals landbouw, milieu, energie, mensenrechten,  en het verbeteren van leef-en werkomstandigheden voor de Europese burgers.

Slide 12 - Slide

opdracht 
Bekijk het filmpje die hierna komt en vul je begrippenlijst aan:
Europese commissie
Raad van Ministers
Europese raad
Europees parlement

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Het doel van de verdragen was tot meer Europese integratie, dus meer eenheid binnen Europa.

Slide 15 - Slide

Wanneer is het Verdrag van Lissabon in werking getreden?

Slide 16 - Open question

Het bestuur van de EU
We kijken naar vier belangrijke bestuursorganen van de EU:
 • de Europese Commissie.
 • de Raad van Ministers.
 • de Europese Raad.
 • het Europees Parlement.

Slide 17 - Slide

Europese Commissie
De Europese commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie (= vergelijkbaar met de regering)

                Elk EU-land levert één commissaris (een soort Europese
                minister). 

Slide 18 - Slide

Raad van Ministers 
Raad met ministers die uit de regeringen van de EU-landen zelf komen.
 • Voor verschillende politieke thema’s zijn er verschillende raden. Zo is er bijvoorbeeld een raad voor financiën, economie en landbouw.
               Taak van een Raad van Ministers: Goedkeuren van                              wetsvoorstellen van de Europese Commissie.

Slide 19 - Slide

Europese Raad
Raad waarin alle regeringsleiders bij elkaar zitten. Zij bepalen wat de EU moet doen met de belangrijkste onderwerpen.

Slide 20 - Slide


Europees Parlement • Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden. Ze worden iedere vijf jaar door de burgers van de lidstaten gekozen. Hoe meer inwoners een lidstaat heeft, hoe meer zetels dat land heeft in het Europees Parlement. 
 • Het Parlement beslist over de wetsvoorstellen van de Europese Commissie, maar heeft géén recht van amendement

Slide 21 - Slide

Europees bestuur

Slide 22 - Slide

Het Europees Hof van Justitie
Het Hof zorgt ervoor dat wetten van de EU overal op dezelfde wijze worden nageleefd en toegepast.  
 
Bedrijven, gewone burgers en Europese commissie kunnen naar het hof  stappen. 

Slide 23 - Slide

Let op... Europese uitspraken van de rechter gaan voor de uitspraken van onze Nederlandse rechters.

Slide 24 - Slide

Europese centrale bank
Bepaald de hoogte van de rente 
Toezicht houden op banken in de lidstaten
Moet zorgen voor stabiliteit op financieel gebied

Slide 25 - Slide

Voordelen


- brengt welvaart
- meer stabiliteit en democratie
- meer invloed in de wereld

Nadelen


- mensen voelen zich meer verbonden met hun land.
- de EU is te ingewikkeld
- landen verliezen soevereiniteit
- democratisch tekort: Europees Parlement heeft te weinig macht.

Slide 26 - Slide


De VN

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

De Verenigde Naties
Vrijwel alle landen ter wereld zijn lid van de Verenigde Naties (VN). De VN werken aan vrede en veiligheid in de wereld door:
 • te bemiddelen bij conflicten tussen landen. Soms met de inzet van militairen.
 • hulp te bieden aan mensen in nood. Bijvoorbeeld bij oorlog, natuurrampen of hongersnoden.
 • regeringen te vragen mensenrechten te respecteren.

Slide 29 - Slide

Landen die bij de VN horen
vlaggen van de VN

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Structuur
 • Nu: 193 landen
 • VEILIGHEIDSRAAD
  - verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. 
  - 5 permanente leden: VS, SU, GB, Frankrijk en China  > VETORECHT
 • - 10 wisselende leden, gekozen uit de lidstaten voor 2 jaar 

Slide 32 - Slide

Hoeveel leden heeft de Veiligheidsraad?
A
5
B
10
C
15
D
20

Slide 33 - Quiz

Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

 • militaire organisatie

Slide 34 - Slide

0

Slide 35 - Video

De NAVO
 • Sinds 1949 is Nederland lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Een militair bondgenootschap van 29 landen uit Noord-Amerika en Europa. 
 • De lidstaten helpen elkaar als ze aangevallen worden. 
Na WOII hoorden de landen uit het westblok bij de NAVO

Slide 36 - Slide

De volgende meneer gaat jullie nu de laatste twee begrippen uitleggen van jullie pta. Bijna klaar!

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Intergouvernementeel:  
tussen ('inter') regeringen ('gouvernementen')

Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling die boven de lidstaten staat, zoals de Europese Unie.
Supranationaal
boven ('supra') de staat ('nationaal')

Het gaat om alle afspraken en regels die internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie of de Europese Unie kunnen maken en waaraan de landen die lid zijn, zich moeten houden.

Slide 39 - Slide

vakbegrippen

 • Internationaal samenwerkingsverband
 • Soevereiniteit
 • Europese unie
 • Europese integratie
 • Interne markt
 • Europese commissie
 • Raad van Ministers
 • Europese raad
 • Europees parlementDemocratisch tekort
Verdrag van Lisabon
Euro
Verenigde Naties (VN)
Legititmiteit
Algemene vergadering
Resolutie
Verklaring
Veiligheidsraad
Vetorecht
NAVO
Intergouvernementeel
supranationaal


 • Europees hof van justitie 
 • Europese centrale bank
 • Democratisch tekort
 • Verenigde Naties (VN)
 • Veiligheidsraad
 • Vetorecht
 • NAVO
 • Intergouvernementeel
 • supranationaal

Slide 40 - Slide

Klaar!

Slide 41 - Slide