Methodiek periode 1 lrjr 1

Zelftoets Methodiek
Periode 1: Oriëntatie
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Zelftoets Methodiek
Periode 1: Oriëntatie

Slide 1 - Slide

Wat is methodisch werken?
A
Werken op een gezonde manier
B
Werken volgens vooraf bepaalde stappen
C
Werken in de kinderopvang
D
Werken op jouw manier

Slide 2 - Quiz

Welke betekenis hoort waarbij?
Agogiek
Pedagogiek
Welzijn
De mate van welbevinden
De wetenschap van het gedrag van mensen
De wetenschap van de opvoeding van kinderen

Slide 3 - Drag question

Wat bedoelen we met 'Horizontale groepen' in de kinderopvang?
A
Groepen voor kinderen die extra zorg nodig hebben
B
Kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep
C
Groepen voor peuters
D
Groepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar

Slide 4 - Quiz

Met een diploma 'Onderwijsassistent' mag je werken in: (meerdere goed)
A
Het basisonderwijs
B
Het middelbaar onderwijs
C
Het speciaal onderwijs
D
Het voortgezet onderwijs

Slide 5 - Quiz

Met een diploma 'Pedagogisch Mederwerker niveau 3' mag je werken bij: (meerdere goed)
A
De BSO
B
Jeugdzorg
C
Het kinderdagverblijf
D
De peuterschool

Slide 6 - Quiz

Welke omschrijving van taken hoort waarbij?
Onderwijsassistent
Pedagogisch medewerker (niv. 3)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niv. 4)
Observeren van kinderen, leerkracht ondersteunen, helpen met huiswerk, activiteiten voorbereiden
Observeren van kinderen, activiteiten voorbereiden, kinderen verzorgen
Observeren van kinderen, activiteiten voobereiden, VVE uitvoeren, extra ondersteuning geven

Slide 7 - Drag question

Cluster 1 in het speciaal onderwijs is voor:
A
Kinderen die slechtziend/blind zijn
B
Kinderen die slechthorend/doof zijn
C
Kinderen met een beperking/ langdurende ziekte
D
Kinderen met gedragsproblematiek

Slide 8 - Quiz

Cluster 4 in het speciaal onderwijs is voor:
A
Kinderen die slechtziend/blind zijn
B
Kinderen die slechthorend/doof zijn
C
Kinderen met een beperking / langdurige ziekte
D
Kinderen met gedragsproblematiek

Slide 9 - Quiz

Simon (5 jr.) heeft een meervoudige beperking, waardoor hij functioneert op het niveau van een kind van 6 maanden. Welke vorm van opvang/onderwijs is geschikt voor hem?
A
De reguliere kinderopvang
B
SBO cluster 2
C
Internaat
D
Medisch KDV

Slide 10 - Quiz

Je bent klaar met dit deel van de toets!

- Haal het blad met de rest van de toets op bij de docent
- schrijf de score van deze toets op het toetsblad wat je krijgt

Slide 11 - Slide