Psychiatrische stoornissen

Psychiatrische stoornissen bij  verstandelijke beperking  
Psychiatrische stoornis  als bij een persoon 
psychologische functies zoals denken
 voelen of waarnemen, 
afwijkend functioneren .
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnBeroepsopleiding

This lesson contains 19 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Psychiatrische stoornissen bij  verstandelijke beperking  
Psychiatrische stoornis  als bij een persoon 
psychologische functies zoals denken
 voelen of waarnemen, 
afwijkend functioneren .

Slide 1 - Slide

het gevolg is dat deze persoon zich afwijkend gaat gedragen 
niet alle afwijkend gedrag is een symptoom van psychiatrische stoornis.
anderen kunnen afwijkend gedrag signaleren  

Psychiater is opgeleid om te oordelen of bepaald afwijkend gedrag een symptoom is van een psychiatrische stoornis

Slide 2 - Slide

Afwijkend gedrag 
gedrag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen 
om te zeggen dat er een psychiatrische 
 stoornis is 

 • gedrag wijkt af van wat "normaal" is.
 • het gedrag heeft lijden en ongemak voor de persoon en / of omgeving tot gevolg
 • de persoon kan zich niet anders gedragen dan hij doet.

Slide 3 - Slide

Bij mensen met een verstandelijke beperking doen zich bij psychiatrisch stoornissen meerdere problemen voor:

 • verborgen en a typische klachten 
 • onduidelijk uiten van klachten 
 • niet signaleren van klachten door begeleiders /verwanten 
 • niet adequaat reageren door begeleiders / verwanten 

afhankelijk van de verstandelijke beperking  kan het meer of minder moeilijk zijn de stoornis te herkennen. 

Slide 4 - Slide

de meest voorkomende psychiatrische stoornis 
 • psychose      
 • schizofrenie       
 • stemmingsstoornis 
 • angst stoornis
 • obsessieve compulsieve stoornis

Slide 5 - Slide

psychose 
iemand neemt de wereld anders waar dan die werkelijk is 

wanen 
hallucinaties 
degene heeft de greep op zichzelf verloren.

Slide 6 - Slide

 welke signalen gaan vooraf aan een psychose

 • verstoord dag en nacht ritme
 • verstoorde eetlust
 • moe en futloos zijn
 • zich terugtrekken
 • achterdochtig zijn
 • moeite met concentreren
 • vergeetachtig of verward zijn
 • snel geërgerd of boos zijn
 • somber zijn 
 • zich verwaarlozen 


Slide 7 - Slide

hoe ga je om met een psychotische cliënt 
 • ga mee in de werkelijkheid van de cliënt en zeg dat jij het anders ziet
 • blijf rustig, boosheid en ergernis werken averechts. 
 • zit de cliënt niet te dicht op de huid, laat de persoon met rust 

Slide 8 - Slide

wat is een stemmingsstoornis 
verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedstoestand is verstoord of niet past bij de situatie waar iemand in zit 

waar denk je aan ?
 • depressief =somber 
 • manisch =extreem uitgelaten ongeremd en
 • optimistisch 
 • hypomaan= de stemming is licht manisch 

Slide 9 - Slide

Manische depressie wordt meestal een 
bipolaire stoornis genoemd 
kenmerk is tijden van afwisseling tussen opgewekte en depressieve 
perioden 
manisch=     extreem veel energie 

depressie=     extreem futloos
 
tijdens beide stemmingen kan iemand last hebben van psychoses en verward zijn 
mensen met een bipolaire stoornis sterven vaker dan anderen door  zelfdoding 
het bespreekbaar maken van deze gedachten kan helpen voorkomen dat ze in daden worden omgezet 
ze willen vaak niet dood maar willen dat het leven zoals het is ophoudt 

Slide 10 - Slide

hoe om te gaan met client met bipolaire stoornis 
 • van belang is dat de cliënt stabiel blijft zorg voor structuur 
 • rust regelmaat 
 • vraag niet teveel tegelijk van iemand 
 • bewaak de balans tussen activiteiten en rust
 • samen bij houden van en stemmingsdagboek kan helpen
 • als cliënt in een bepaalde stemming is heeft deze geen ziekte inzicht 

Slide 11 - Slide

angststoornis  
is een psychische aandoening waarbij de angst geen reële basis heeft en de cliënt sociale problemen door de angst ondervindt

Slide 12 - Slide

Enkele vormen van angststoornissen   
paniekstoornis
fobieën  

Slide 13 - Slide

fobieën
 •  irreële angsten die het leven gaan beheersen
 • fobie is als iemand bepaalde situaties gaat mijden
 • de betrokkene ziet dat de angst overdreven is maar kan niet loskomen van de angstgevoelens

Slide 14 - Slide

fobieën 
enkelvoudige fobie
ernstige angst gericht opeen voorwerp situatie tunnel 
agorafobie
ernstige angst om een vertrouwde situatie te verlaten bijv. plein vrees, straatvrees, ruimtevrees 
sociale fobie ernstige angst als iemand in een situatie iets moet presteren bijv. aangaan van en gesprek bijwonen van een feestje 

Slide 15 - Slide

hoe ga je om met iemand met een angststoornis 
de cliënt helpen de situatie stapje voor stapje aan te gaan 
praat rustig en spreek positief en geruststellend 
laat de cliënt rustig doorademen schouders en
 handen ontspannen 

angst doorbreken is lastig schakel zo snel mogelijk deskundige in 
bestaat de angst langer is het moeilijker er vanaf te komen 

Slide 16 - Slide

obsessieve compulsieve stoornis 
denkt de betrokkene steeds aan iets terwijl hij dat niet wil 
(dwanggedachte )

of moet de betrokkene steeds iets doen terwijl hij dat niet wil (dwanghandelingen )
bijv. eindeloos traptreden tellen 


Slide 17 - Slide

de reden voor dit gedrag is het afwenden van de angst
beiden dwangstoornissen hebben een negatieve invloed op het leven
vaak zie je dat de stoornis zich uit breidt naar meerdere handelingen die hij moet doen.

bijv. smetvrees , controle dwang , dwangmatige perfectie  
de obsessieve compulsieve stoornis komt vaak voor bij  
bijv. autismestoornis  en anorexia nervosa 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide