De advertentie

Doel van de les
Je weet waar je bij het examen Nederlands op moeten letten bij
DE ADVERTENTIE.
1.4

1 / 23
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Doel van de les
Je weet waar je bij het examen Nederlands op moeten letten bij
DE ADVERTENTIE.
1.4

Slide 1 - Slide

De reclameadvertentie
De derde tekst op het examen is altijd een reclameadvertentie.

Een reclameadvertentie 
- brengt een product, 
  dienst of idee onder de aandacht.
- bestaat vaak uit tekst en beeld.

Slide 2 - Slide

TWEE SOORTEN RECLAME
Commerciële reclame: probeert je over te halen om een product te kopen.

Ideeële reclame: Probeert je gedrag, je manier van denken te veranderen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Functies van de afbeelding

-aandacht trekken
-informatie toevoegen
-de naam van de  adverteerder     toelichten
-de tekst verduidelijken.

Slide 10 - Slide

De doelgroep
Voor wie is de reclame bedoeld?

ouderen, jongeren, mensen met een bepaalde hobby?

Dit blijkt uit tekst en/of plaatje.

Slide 11 - Slide

Mogelijke tekstdoelen van een advertentie
- de lezer aansporen om iets te kopen (= hoofddoel)
- de lezer amuseren
- de lezer informeren
- overtuigen
- de lezer een mening laten overnemen

VAAK HEEFT EEN ADVERTENTIE MEER DOELEN

Slide 12 - Slide

Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. Wat is de belangrijkste functie van de afbeelding met de tekst “Hier doen we het niet voor”?
De afbeelding
A is vooral nodig om de tekst onder de afbeelding te kunnen begrijpen.
B trekt vooral de aandacht van de lezer.
C voegt nieuwe informatie toe aan de tekst onder de afbeelding.

Slide 13 - Slide


A
is vooral nodig om de tekst onder de afbeelding te kunnen begrijpen.
B
trekt vooral de aandacht van de lezer.
C
voegt nieuwe informatie toe aan de tekst onder de afbeelding.
D
-

Slide 14 - Quiz

Greenchoice is een energiebedrijf dat duurzame energie wil leveren aan zijn klanten.
Wat is de belangrijkste boodschap van de advertentie?
A Alle energie zou duurzaam opgewekt moeten worden.
B Awards voor groene bedrijven moeten verboden worden.
C Greenchoice zal het enige groene energiebedrijf blijven.
D Greenchoice wil in de toekomst meer prijzen winnen.

Slide 15 - Slide


A
Alle energie zou duurzaam opgewekt moeten worden.
B
Awards voor groene bedrijven moeten verboden worden.
C
Greenchoice zal het enige groene energiebedrijf blijven.
D
Greenchoice wil in de toekomst meer prijzen winnen.

Slide 16 - Quiz

Doordat het woordje ‘NIET’ in de afbeelding in een ander lettertype en onderstreept weergegeven is, kun je de zin in de afbeelding op twee manieren lezen. Namelijk als:
1 Hier doet Greenchoice het voor.
2 Hier doet Greenchoice het niet voor.
Waarnaar verwijst ‘Hier’ in de zin “Hier doet Greenchoice het NIET voor”?
A duurzaam zijn
B het maken van keuzes
C het meest klantvriendelijk zijn
D het winnen van prijzen

Slide 17 - Slide


A
duurzaam zijn
B
het maken van keuzes
C
het meest klantvriendelijk zijn
D
het winnen van prijzen

Slide 18 - Quiz


Wat is het uiteindelijke doel van Greenchoice met deze advertentie?
A andere energiebedrijven aansporen om net als Greenchoice groene
energie te produceren
B mensen informeren over klantvriendelijkheid en duurzaamheid van
Greenchoice
C mogelijk nieuwe klanten overhalen om klant te worden bij Greenchoice
D stemmers bedanken dat ze Greenchoice hebben gekozen als beste
merk

Slide 19 - Slide


A
andere energiebedrijven aansporen om net als Greenchoice groene energie te produceren
B
mensen informeren over klantvriendelijkheid en duurzaamheid van Greenchoice
C
mogelijk nieuwe klanten overhalen om klant te worden bij Greenchoice
D
stemmers bedanken dat ze Greenchoice hebben gekozen als beste merk

Slide 20 - Quiz

Na deze les...
weet je hoe examenvragen over advertenties eruit zien.

Slide 21 - Slide

Begrippen uit de les
doel van de advertentie
doelgroep bij de advertentie
functie van de afbeelding
commerciële reclame
ideeële reclame

Slide 22 - Slide

Aan de slag met advertenties


1.4 advertentie
 lezen en maken opdracht 1 t/m 7Slide 23 - Slide