Les 7 - Hechting

Welkom! 
Je hebt pen en papier nodig.
Je hebt een rood en groen voorwerp nodig.  

Microfoon uit? Camera aan? Dan kunnen we starten. 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom! 
Je hebt pen en papier nodig.
Je hebt een rood en groen voorwerp nodig.  

Microfoon uit? Camera aan? Dan kunnen we starten. 

Slide 1 - Slide

Programma 
 • Herhaling theorie 
 • Harlow (video)
 • Bowlby (theorie) 
 • Ainsworth (theorie + video) 


Slide 2 - Slide

Lesdoelen 
 • Je kent de verschillende
   theorieën over hechting. 
 • Je kunt uitleggen wat deze
    inhouden. 

Slide 3 - Slide

Hoe zitten we erbij vandaag?

Slide 4 - Open question

Wat ik nog weet van
de vorige les (zonder te spieken :)

Slide 5 - Mind map

Drie stromingen 
 1. Behaviorisme 
 2. Cognitivisme 
 3. Constructivisme 

Is de stelling juist/onjuist (groen/rood). 


Slide 6 - Slide

Stelling 

Het behaviorisme gaat er vanuit dat je leert door te kijken naar anderen en dit na te doen. 

Slide 7 - Slide

Stelling 

Het behaviorisme zegt dat je gedrag niet kunt aanleren doormiddel van straffen en belonen. 

Slide 8 - Slide

Stelling 

Het cognitivisme zegt dat je leert door kennis op te doen en deze te verwerken.

Slide 9 - Slide

Stelling 

Bij het constructivisme heeft de lerende geen actieve rol. 

Slide 10 - Slide

Uitgangspunten 
 • Gedrag is aan te leren.
 • Gedrag leer je door te kijken naar     voorbeelden van mensen
   en dit na te doen.
 • Je kunt kinderen conditioneren (gewenst gedrag aanleren) door te straffen en te belonen.

Pavlov, Skinner 

Slide 11 - Slide

Cognitivisme 
"Leren is het verwerven van kennis. Leren doe je door kennis op te doen en deze te verwerken. Kennis kun je het beste onthouden als het aansluit bij voorkennis."  (David Ausubel) 

Strategieën om kennis te onthouden:  ezelsbruggetjes,  herhaling, groeperen, verhaaltjes, logica etc. 

Slide 12 - Slide

Constructivisme 
"Leren is samen kennis construeren die aansluit bij de eigen ervaring" 
 • De lerende heeft een actieve rol 
 • Leren in wisselwerking met de omgeving
 • Zone van de naaste ontwikkeling (uitdagend, niet teveel)

Vygotsky, Piaget (cognitivistisch constructivisme) 

Slide 13 - Slide

Hechting 
 • Harlow 
 • Bowlby 
 • Ainsworth  

(onderzoekers) 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Bowlby 
 • Kinderpsychiater uit London 
 • Lastige jeugd 
 • Interesse jeugdcriminaliteit 
 • Grondlegger van
   gehechtheidstheorie 

Slide 16 - Slide

Onderzoeken  
 • Onderzoek thuisloze kinderen
    (oorlog - 1951)
 • Verder onderzoek gehechtheid  
 • Attachment & loss (1969) 

Slide 17 - Slide

Conclusies Bowlby
 • Gehechtheid is een
   fundamentele behoefte 
 • Gebaseerd op Harlow 
 • Alle kinderen hechten
   (ondanks kwaliteit
    opvoeding) 
 • Ainsworth 

Slide 18 - Slide

Ainsworth 
 • Onderzoek  naar de interactie tussen ouder    en kind. 
 • Gehechtheidsgedrag & stressvolle
    situaties. 

Om dit te onderzoeken heeft zij de vreemde situatie test bedacht. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video