Sociaal netwerk - Lesweek 7 - Theorie en opdrachten

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3

Slide 1 - Slide


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie 
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Doelen van de les
- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat een goede beroepshouding is.

- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat een zwijgplicht en geheimhoudingsplicht zijn.

Slide 4 - Slide

Programma
  • Terugblik
  • Theorie
  • Zelfstandig werken
  • Doelen check

Slide 5 - Slide

Korte terugblik
- Begeleidingsmethodiek systemisch werken
- Verwerkingsproces 
- Driehoekskunde

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

AVG is de privacywet.
Waar of niet waar.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Waar moet jij op je BPV goed opletten als het gaat om AVG? Denk ook aan de opdrachten die je vanuit school moet maken.

Slide 9 - Open question

Beroepshouding
Hieronder verstaan we de eigenschappen en het gedrag waarover iemand in zijn beroeps dient te beschikken om zijn beroep goed uit te oefenen.

Grondhouding
Is de basishouding die bij je persoonlijkheid hoort en onlosmakelijk verbonden is met je persoonlijke waarden en normen.

Een houding, ook je grondhouding en je beroepshouding, omvat altijd drie aspecten:
- Gevoelsmatig aspect: Je houding wordt bepaald door het gevoel dat de ander bij je oproept.
- Verstandelijk aspect: Je houding wordt bepaald door wat je van de ander weet;
- Ethisch aspect: Je houding wordt bepaald door wat jij wel en niet belangrijk vindt, door datgene waar je waarde hecht.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat is een etiquette?
Geef hierbij een voorbeeld.

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Zwijgplicht:
Is de verplichting om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegevens, zodat het recht op privacy is gewaarborgd.

Geheimhoudingsplicht:
Dat houdt in dat je als beroepskracht MZ verplicht bent te zwijgen over 'al hetgeen jou als geheim ter kennis is gekomen of waarvan je het vertrouwelijk karakter moet begrijpen'. Het is dus ook een regel dat je zwijgt over alles wat je verneemt, ziet, hoort of leest zonder dat de cliënt je zegt dat het geheim of vertrouwelijk is.

Slide 14 - Slide

Ga naar boek: 'Communicatie'.  Bladzijde 120 of Thema 5 'beroepshouding' en dan hoofdstuk 11 'Aspecten van de beroepshouding' en naar 'zwijgplicht verbreken'
Leesopdracht:
Korte casus: 
Een cliënt komt naar je toe en geeft aan dat hij/zij denkt aan zelfmoord, maar dat je dit niet moet zeggen. Uiteindelijk zegt jou cliënt dat hij/zij zeker geen zelfmoord gaat plegen, maar dat je ECHT niks mag zeggen.

Hoe ga jij hierop reageren? Wat voor acties ga je uitzetten?

Slide 15 - Slide

Zelfstandig werken
Maken ThiemeMeulenhoff opdrachten


Boek Communicatie thema 5.11 opdrachten 8a - 8g

Slide 16 - Slide