цахим багш

Мэдлэг шалгах сорил
оношлох даалгавар
1 / 9
next
Slide 1: Slide
Цахим хичээлPrimary EducationSecondary EducationVocational EducationTertiary EducationUniversityAge 10

This lesson contains 9 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

Мэдлэг шалгах сорил
оношлох даалгавар

Slide 1 - Slide

түүхийн хэдэн

Slide 2 - Mind map

чи хэдэн настхай вэ?

Slide 3 - Open question

тухайн зургыг ажиглаад өөрт төрсөн сэтгэгдэ

Slide 4 - Open question

хэн бэ
юу 

хэн


2
3
4

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Video


Slide 7 - Poll


😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll


A
тйим
B
мэдэхгүй
C
үгүй
D
алв

Slide 9 - Quiz