Dementie

Dementie
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBO

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Dementie

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
 • Wat is dementie?
 • Alzheimer
 • Lewy-bodydementie
 • Vasculaire dementie
 • Frontaalkwamdementie

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Dementie
Dementie: Een aandoening van de hersenen waarbij verschillende hersenfuncties achteruitgaan

 • Het korte geheugen verdwijnt het eerste  
 • In een later stadium verdwijnt ook het lange termijn geheugen 

 


Slide 4 - Slide

Dementie 
Kortetermijngeheugen: 
Mensen vergeten dingen die kort geleden zijn gebeurd 
(sleutels kwijt, vergeten dat je gegeten hebt, wie er op bezoek is geweest) 

Langetermijngeheugen 
Mensen raken gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon 

Slide 5 - Slide

Dementie
Desoriëntatie in tijd:  Tijdsbesef wordt minder, geen klok meer kunnen kijken, niet in kunnen schatten welk deel van de dag het is en/of welk jaar.

Desoriëntatie in plaats: Verdwalen, de wc niet meer kunnen vinden.
In onbekende omgeving wordt dit erger 

Desoriëntatie in persoon: Familieleden niet meer herkennen of personen voor iemand anders aanzien.

Slide 6 - Slide

Dementie
Dementie kent verschillende vormen, de vormen die in deze les worden besproken zijn:

 • Alzheimer
 • Lewy-bodydementie
 • Vasculaire dementie
 • Frontaalkwabdementie

Slide 7 - Slide

Alzheimer
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie
Oorzaak is niet bekend

 Wat weten we wel?
 •  De hersenen van alzheimerpatiënten zijn iets verschrompeld.
 •  In de hersenen worden zogeheten plaques en tangles gevonden: neerslagen van eiwit waardoor zenuwcellen afsterven. 

Slide 8 - Slide

Alzheimer
Kenmerken:
 • Meestal begint de ziekte na het 70e levensjaar. 
 • Geleidelijke achteruitgang. Binnen acht jaar kan het eindstadium worden bereikt.
 • Eerst verlies van interesse, daarna van inzicht en beoordelingsvermogen, dan van handelen en spraak, en in het eindstadium verlies van spontane activiteiten en beweging. 

Slide 9 - Slide

Lewy-bodydementie
Lewy-bodydementie: Door de gehele hersenen heen worden abnormale eiwitneerslagen gevonden in een typische vorm (lewy -lichaampjes). De arts die deze het eerst beschreven heeft, heette Lewy. 

Verschijnselen:
 • Wisselende verwardheid en hallucinaties  
 • Verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals tremoren (beven).
 • Depressie 

Slide 10 - Slide

Vasculaire dementie
Wordt veroorzaak door problemen in de doorbloeding van de hersenen. (bijvoorbeeld: na een beroerte)

Kenmerken :
 • Het ziekteverloop gaat in de meeste gevallen in sprongen; bij elk infarct wordt het een stukje slechter
 • Bij vasculaire dementie zijn de symptomen afhankelijk van de gebieden die getroffen zijn
 • Wanneer de vasculaire dementie ernstige vormen aanneemt, lijkt het ziektebeeld op de ziekte van Alzheimer

Slide 11 - Slide

Frontaalkwabdementie
Bij deze vorm van dementie zijn de voorkwab van de hersenen betrokken.

Kenmerken:
 • Begint op jonge leeftijd (meestal tussen 50 en 60 jaar)  
 • Persoonlijkheidsveranderingen (extravert of juist terugtrekken)  
 • Onbeleefd, ongeduldig, egoïstisch of agressief gedrag  
 • Spraakproblemen of geheel verlies van spraak  

Slide 12 - Slide

Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 13 - Quiz

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Vasculaire dementie
B
Frontaalkwabdementie
C
Alzheimer
D
Lewy-body dementie

Slide 14 - Quiz

Wat bedoelen we met een persoon is gedesoriënteerd in plaats?
A
Een persoon heeft geen tijdsbesef meer en weet niet meer welk jaar het is.
B
Een persoon verdwaalt en kan de weg niet meer vinden.
C
Een persoon herkent familieleden niet meer.

Slide 15 - Quiz

Welke vorm van dementie begint meestal al op jonge leeftijd.
A
Alzheimer
B
Frontaalkwabdementie
C
Beide
D
Geen van de twee antwoorden is goed

Slide 16 - Quiz

Welke vorm van dementie wordt veroorzaak door problemen in de doorbloeding van de hersenen? (bijvoorbeeld: na een beroerte)
A
Vasculaire Dementie
B
Alzheimer
C
Frontaalkwabdementie
D
Lewy-bodydementie

Slide 17 - Quiz