1920 De waarneming

Welkom                      Nele Pype
lesson up student
https://student.lessonup.io
lessonup.app
code invoeren
                                                                                        
1 / 47
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieHoger onderwijs

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Welkom                      Nele Pype
lesson up student
https://student.lessonup.io
lessonup.app
code invoeren
                                                                                        

Slide 1 - Slide

De waarneming

Slide 2 - Slide

Waarnemen?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

De waarneming

kijk 2 minuten naar buiten
 • tik alles in wat je opmerkt.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Wat observeer ik?
timer
2:00

Slide 8 - Mind map

Groep van 4: Kies nu 1 voorwerp en beschrijf het.
o Vorm
o Materie
o Doel
o Denk aan de verschillende zintuigen
Neem er een foto van. 

Slide 9 - Slide

Welk voorwerp hebben jullie bestudeerd?

Slide 10 - Open question

timer
0:30

Slide 11 - Mind map

timer
0:30

Slide 12 - Mind map

Slide 13 - Video

Waarnemen met kleuters?
Wat is hierbij van belang?

Slide 14 - Mind map

Tijdens een aanbod in de kleuterschool zitten acht kinderen op stoelen in een halve cirkel. De kleuterleidster had een verse ananas meegebracht, papieren borden en een heel scherp mes. De leidster installeerde zich knus op de grond en begon met de ananas omhoog te houden, om hem aan de kinderen te laten zien en ze vroeg: “Wie weet wat dit is?” 
Toen hield ze de ananas het eerste kind voor om hem te laten voelen en ruiken. Terwijl de andere kinderen op hun beurt wachtten om de ananas te betasten, wees de kleuterleidster erop dat de ananas een erg prikkende schil heeft en dat ze dus goed stil op hun stoel moesten blijven zitten, omdat ze zich anders wel eens konden pijn doen. Na die waarschuwing gaf ze de ananas door. Intussen zaten de kinderen aan de andere kant van de halve cirkel op hun stoel te wiebelen. Ze konden de ananas nu niet zien omdat de kleuterleidster op haar knieën en ervoor zat, terwijl ze de vrucht aan een ander kind gaf. 
Nadat alle kinderen de kans hadden gekregen om de ananas te voelen en te ruiken, nam de kleuterleidster het mes, waarschuwde de kinderen voor het gevaar van scherpe messen en sneed hem door. Terwijl ze het bovenste eraf sneed, snoof ze het aroma op van de verse vrucht. Intussen bleven de kinderen nog altijd zitten kijken. Toen sneed ze een schijfje af, hield het omhoog en stelde vragen aan de kinderen. “Wie weet hoe het harde gedeelte in het midden heet?” “Kunnen we de ananas nu zo opeten of moeten we eerst nog iets anders doen?” “Is dit stuk vierkant van vorm?”
Slechts enkele kinderen antwoordden nu. De meeste keken wat rond en zaten te wiebelen op hun stoel. De kleuterleidster sneed toen de ananas in schijven, schilde ze en gaf ze door aan de kinderen om op te eten. (Kleuters in actie)

Slide 15 - Slide

wat denk je bij het lezen van dit artikel ?

Slide 16 - Mind map

Wat is een waarneming:
kennis komt niet voort uit de dingen, noch uit het kind zelf, maar uit de interactie tussen het kind en de dingen
Jean Piaget
Wij begeleiden die interactie!! Wij geven kansen om te exploreren

Slide 17 - Slide

Waarnemen is ...
 • kinderen actief laten exploreren
 • met alle zintuigen!

Slide 18 - Slide

Actief exploreren= 
situaties opzetten om het ontdekken te stimuleren
De kinderen hebben uit hun natuur een drang om te exploreren. Hou hen niet tegen maar biedt nog meer kansen om:
  *te voelen
  *te proeven
  *te horen
   *te zien
   *te ruiken
   *te bewegen, te klauteren, te trekken....
   

Slide 19 - Slide

Actief exploreren = zelf ontdekken stimuleren
 • Wel begeleiden, NIET onderwijzen
 • Dus: veel laten ervaren, laten handelen. NIET alleen luisteren!

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Actief exploreren/ waarnemen:  hoe creëren?
 • Je gebruikt concreet, herkenbaar materiaal dat aanzet tot gebruiken, onderzoeken, experimenteren. Kortom de kleuters kunnen het manipuleren.  (Of je gaat naar de werkelijkheid)
  NOOIT alleen filmpjes of tekeningen. Is enkel ondersteunend materiaal omdat dit materiaal niet te hanteren is.
 • Je biedt voldoende materiaal aan.
 • Je werkt in kleine groepen.
 • Je zorgt voor interactie. Denk aan de drie H's!

Slide 22 - Slide

De 3 H's
 • overbrengen van kennis is NIET het doel op zich
 • wisselwerking tussen DENKEN - BELEVEN - DOEN
     
  * Hoofd: denken
      *Hart: voelen, beleven, verwonderen
      *Handen: doenSlide 23 - Slide

Stappen in de waarneming
Het onderwerp bepaal je in functie van het thema.

Slide 24 - Slide

Inleiding: 1. sfeerschepping
 • met de volledige klas
 • aanbrengen van het onderwerp
 • lok interesse en concentratie uit
 • variatie en originaliteit (onmiddellijk zichtbaar, uitpakken, raden via ruiken/tasten, inleiding met lied, vers, raadsel, poppenspel,...
 • passende omgeving
 • rekening houden met de gevoelens en angsten van kleuters
 • kan reeds enkele dagen voor de activiteit

Slide 25 - Slide

Inleiding: 2. eerste verkenning
 • onderwerp is nu zichtbaar
 • toon bewondering en verwondering (overdrijf niet)
 • herstel rust na spanning
 • laat kleuters eerste reactie geven én heb er aandacht voor
 • ga als kleuters stilvallen naar de volgende fase

Slide 26 - Slide

Inleiding: 3. hoekenverdeling
 • sommige kleuters zijn voldaan en kiezen voor andere act.
 • Zoek enkel aansluitingspunten met waarnemingsonderwerp
 • kl werken zelfstandig dus er moet voldoende betrokkenheid zijn
 • denk aan de organisatie: zorg dat je alle groepen in zicht heb, kies een strategische plaats
 • duur van de nevenactiviteiten afstemmen op de waarneming
 • eventueel waarneming 2x organiseren

Slide 27 - Slide

Speelleerfase
 • met beperkte groep
 • kleuters begeleiden in hun ontdekkingstocht
 • voorwaarde: zelf iets weten rond het onderwerp. Zoek dus op! Informeer je!
 • inpikken op kleuterreacties om nieuwe stimulansen te krijgen
    *deel niet mee want kan ontdekt worden
     *Geef stimulansen, wissel af tss spontaan waarnemen en gesuggereerd
      *geef LEIDING, geen les
      *voorwaarde: FLEXIBELE VOORBEREIDING

Slide 28 - Slide

Slot/terugblik
 • Klassikale terugblik op de waarnemingsactiviteit
 • overloop niet de volledige waarneming maar beperk je tot één ontdekking of enkele ontdekkingen
 • laat een kleuter aan het woord die de speelleerfase meemaakte

Slide 29 - Slide

differentiatie in tijd
Jongste kleuters
 • reken 25 min
 • begeleide waarneming (speelleerfase) ongeveer 15 min
Oudste kleuters
 • speelleerfase kan langer duren ongeveer 25 minuten
Zorg telkens voor voldoende doe-activiteiten!

Slide 30 - Slide

Differentiatie - inhoud

Slide 31 - Slide

Taal
Bij een waarneming krijgt de taalverrijking een belangrijke plaats
 • uitbreiding woordenschat/aanbrengen nieuwe woorden
 • juistheid
 • op niveau
 • interactie
 • vraagstelling

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

We kijken naar een voorbeeld
 • herken je de stappen in de waarneming
 • Wat zal juf Astrid op voorhand bestudeerd hebben?

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

We gaan aan de slag

Slide 45 - Slide

Papier

Slide 46 - Mind map

groepjes van 4:
leg alles samen.

Slide 47 - Slide