1g-2-5.1

5.1 Je omgeving waarnemen
Op tafel:
Laptop (lessonup)
Boek B blz. 88
timer
5:00
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5.1 Je omgeving waarnemen
Op tafel:
Laptop (lessonup)
Boek B blz. 88
timer
5:00

Slide 1 - Slide

Planning
  • Vooruitblik
  • Leerdoelen
  • Uitleg
  • Zelfstandig werken
  • Volgende keer

Slide 2 - Slide

Vooruitblik
5.1 Je omgeving waarnemen
5.2 Voelen, ruiken en proeven
5.3 Horen en zien
PO
5.4 Het zenuwstelsel
5.8 Gehoorschade 
Toetsweek : Toets 5.1 t/m 5.4 + 5.8

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de werking van zintuigen beschrijven.
  • Je kunt de zintuigen noemen met hun ligging en hun prikkel.

Slide 4 - Slide

Waarnemen
Om je omgeving waar te nemen gebruik je zintuigen.

Zintuig = orgaan dat reageert op invloeden uit je omgeving.

Invloed = prikkel

Slide 5 - Slide

Zintuigen
Alle zintuigen samen = zintuigenstelsel


Slide 6 - Slide

Prikkels
Invloeden vanuit de omgeving.
Opgevangen door zintuigen, waardoor je ze kunt waarnemen.

Licht, geluid, geur, smaak en aanraking.

Slide 7 - Slide

licht
smaak
in de huid
gehoorzintuig
geur

Slide 8 - Drag question

Zintuigen
Hebben speciale zintuigcellen die prikkels opvangen.

Sturen een impuls (elektrisch signaal) naar de hersenen, via de zenuwen.
In je hersenen wordt je bewust van de prikkels.

Slide 9 - Slide

Pijnpunten
  • pijnpunten nemen pijn waar. 
  • pijnpunten zijn vrije uiteinden van een gevoelszenuw. 

Slide 10 - Slide

Zelfstandig werken
Wat: Maak opdrachten in online boek:
                   5.1: 1, 2, 5, 7
Maken invulsamenvatting 5.1
Hoe: Individueel
Hulp: De tekst
Tijd: 5 min in stilte, daarna  mag je zachtjes overleggen
Klaar: 1. Extra opgaven 5.1 oefenen
             2. Ander huiswerk

timer
5:00

Slide 11 - Slide

Volgende keer
Weektaak:
5.1: maken opdracht 1, 2, 3, 4, 5 (hv: 9)

Volgende les:
5.2 Voelen, ruiken en proeven

Slide 12 - Slide