COM module 5 H3 (boek Methodiek)

COM module 5
Module 5: Gezondheid en gedragsverandering
Hoofdstuk 3: Motiverende gespreksvoering
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Afstemmen en SamenwerkenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

COM module 5
Module 5: Gezondheid en gedragsverandering
Hoofdstuk 3: Motiverende gespreksvoering

Slide 1 - Slide

Les 1
Dinsdag 9 januari 09:00-10:30

Slide 2 - Slide

Lesinhoud
 • Terugblik vorige lessen
 • Instructie paragraaf 3.1 + 3.2 
 • Opdracht: Motiveren
 • Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

 Kahoot 
Terugblik 
Module 5 Hoofdstuk 2 
Technieken voor gedragsverandering

https://create.kahoot.it/share/com-met-zelftoets-module-5-h2/e040de23-2d30-4da3-9bf7-9e58982b55a8

Slide 4 - Slide

3.1 Wat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl waarmee je de motivatie om te veranderen stimuleert.

Dit kan bij elk gedrag worden ingezet: problematisch (verslaving) en redelijk onschuldig (niet werken aan gestelde doelen). 

Slide 5 - Slide

4 uitgangspunten
Partnerschap: gelijkwaardigheid en expertise in jouw vakgebied. Cliënt is expert in zijn eigen leven. 

Acceptatie: een accepterende houding stimuleert de autonomie. 
Compassie: het natuurlijke vermogen om je professioneel betrokken te voelen bij pijn en lijden van de ander, deze pijn of het lijden te willen verlichten en daarin je verantwoordelijkheid te nemen.
Ontlokken: Doelgericht gedachten/gevoelens onderzoeken. Richt op de intrinsieke motivatie. 


Slide 6 - Slide

4 processen 
Deze geven structuur aan het gesprek. Ze hoeven niet per se in deze volgorde voor te komen. 
1. Engageren
2. Focussen
3. Ontlokken
4. PlannenSlide 7 - Slide

Engageren

- Opbouwen van de relatie en het vertrouwen tussen jou en de cliënt
- Dit is nodig om de andere processen mogelijk te maken
- Het is de basis voor het gesprek 


Focussen

- Zorgt ervoor dat het gesprek een richting en een doel krijgt
- Gezamenlijke besluitvorming. Jij als (persoonlijk) begeleider monitort dit. - Regelmatig reflecteren op de doelen en het bijstellen hiervan 

Slide 8 - Slide

Ontlokken

- Intrinsieke motivatie van de cliënt onderzoeken door te luisteren, vragen te stellen, reflecteren
- Je probeert de cliënt te laten benoemen waarom hij/zij gedrag wil veranderen

Plannen

- Hierdoor help je de cliënt zijn gedrag echt te veranderen, bijvoorbeeld door plan van aanpak opstellen, stappen zetten om terugval te voorkomen, vervolgafspraken plannen

Slide 9 - Slide

3.2 Verandering en weerstand
Verandering kan zorgen voor strijd. 
Aan de ene kant willen veranderen, maar dit zal ook veel moeite kosten. 
Ambivalentie: twijfel in besluitvorming. 

Door veel twijfel kan verandering uitblijven, de cliënt kiest niet voor verandering 
Terwijl de cliënt diep van binnen wel wil veranderen!

In gesprek met de cliënt is het belangrijk de voor- en nadelen van de verandering te exploreren. Hierdoor wordt de situatie voor de cliënt helder. Hij kan er dan over nadenken, er betekenis aan geven, wikken en wegen en ten slotte besluiten.

Slide 10 - Slide

Opdracht: motiveren
Tweetallen
Schrijf eerst voor jezelf op welk gedrag jij nog zou willen veranderen. Dit kan iets kleins of iets groots zijn. 
Daarna bespreek je met elkaar wat voordelen en nadelen zouden zijn van deze verandering. Wat kun je hierdoor niet meer doen? Wat ga je missen? Maar wat levert het je op? Wat gaat het je brengen? 

Vervolgens motiveer je de ander tot gedragsverandering. Je houdt hierbij rekening met de 4 uitgangspunten (partnerschap, acceptatie, compassie, ontlokken). Schrijf op achter welke gedachten/gevoelens van de ander je komt tijdens het gesprek. We bespreken het klassikaal. 
timer
10:00

Slide 11 - Slide

Zelfstandig werken
Licentie 'methodiek en gedragsbevordering'
Module 5 'Gezondheid en gedragsverandering'

Hoofdstuk 3: opdr. 1 t/m 5

Slide 12 - Slide

COM module 5
Module 5: Gezondheid en gedragsverandering
Hoofdstuk 3: Motiverende gespreksvoering

Slide 13 - Slide

Les 2
Woensdag 10 januari 09:30-10:30

Slide 14 - Slide

Lesinhoud
 • Terugblik vorige les
 • Instructie paragraaf 3.3 + 3.4 
 • Opdracht: Open vragen
 • Zelfstandig werken

Slide 15 - Slide

Wat is motiverende gespreksvoering?

Slide 16 - Open question

Waar kan motiverende gespreksvoering bij ingezet worden?
A
problematisch gedrag
B
redelijk onschuldig gedrag
C
langdurende problematiek
D
allemaal

Slide 17 - Quiz

Wat zijn de 4 uitgangspunten van motiverende gespreksvoering?

Slide 18 - Open question

Welke 4 processen komen voor tijdens motiverende gesprekvoering?

Slide 19 - Open question

Wat is ambivalentie?

Slide 20 - Open question

3.3 Technieken en vaardigheden bij motiverende gespreksvoering
De motiverende gespreksvoering maakt gebruik van vijf vaardigheden:


Open vragen stellen
Reflectief luisteren
Bevestigen
Samenvatten
Uitlokken van verandertaal (uitspraken in het voordeel van de verandering)
Slide 21 - Slide

Opdracht: open vragen
Stel 5 open vragen aan elkaar. 
Dit mag overal over gaan. Schrijf de vragen en antwoorden op. We delen straks enkele klassikaal. 
timer
10:00

Slide 22 - Slide

3.4 Motiverende gespreksvoering in relatie tot voorlichting, advies, instructie en preventie
Met motiverende gespreksvoering kun je een opening voor gesprek creëren bij cliënten met veel weerstand of geen inzicht in eigen gedrag. Wanneer de cliënt meer gemotiveerd is, kun je aan de slag met voorlichting, advies of instructie gericht op de gedragsverandering. 

Je wil dat de cliënt zich openstelt voor preventieve interventies. 

Uit onderzoeken blijkt dat motiverende gespreksvoering positief effect heeft op motivatie en therapietrouw

Slide 23 - Slide

Zelfstandig werken
Licentie 'methodiek en gedragsbevordering'
Module 5 'Gezondheid en gedragsverandering'

Hoofdstuk 3: opdr. 6 t/m 11

Slide 24 - Slide

COM module 5
Module 5: Gezondheid en gedragsverandering
Hoofdstuk 3: Motiverende gespreksvoering

Slide 25 - Slide

Les 1
Dinsdag 16 januari 09:00-10:30

Slide 26 - Slide

Lesinhoud
 • Terugblik vorige lessen
 • Instructie paragraaf 3.5 
 • Zelfstandig werken

Slide 27 - Slide

3.5 Het GROW-model
Het GROW model helpt om op een gestructureerde manier met de cliënt in gesprek te gaan. 
Cliënt = expert in zijn situatie 
Jij als begeleider ondersteunt bij het kiezen van de beste opties, zonder advies of richting te geven

4 stappen
1.  Goal: waar gaat de cliënt naartoe? 
2. Reality: waar staat de cliënt nu? 
3. Options: welke opties heeft de cliënt? 
4. Will/Way forward: welke keuzes maakt de cliënt?  

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Praktijksituatie
Op weg naar herstel met ambulante begeleiding 
Opdr. 1 t/m 11
Klassikaal nabespreken
timer
20:00

Slide 30 - Slide

Zelfstandig werken
Licentie 'methodiek en gedragsbevordering'
Module 5 'Gezondheid en gedragsverandering'

Alle opdrachten van module 5 afronden. 
Zelftoets 

Slide 31 - Slide