Methodisch werken, Hoofdstuk 2, classificatie

Hoofdstuk 2 Classificatie systemen

S.B. 2020
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 2 Classificatie systemen

S.B. 2020

Slide 1 - Slide

Lesdoelen voor vandaag
Aan het einde van de les kan je:

 
  • De 6 stappen van het zorgproces benoemen
  • Benoemen wie Gordon is en herken je de patronen waarin zij alle levensbehoefte heeft verdeeld
  • 4Zorgdomeinen herkennen en gebruiken
  • OMAHA herkennen en gebruikenSlide 2 - Slide

Methodisch werken
     1. Verzamelen van informatie 
     2. Formuleren van zorgproblemen (rekening houdend behoeften &wensen)
     3. Bepalen van doelen
     4. Actie plannen
     5. Uitvoeren van de activiteiten + observeren
     6. Evalueren + rapporteren

Slide 3 - Slide

Welke patronen van Gordon kennen jullie?

Slide 4 - Open question

De gezondheidspatronen van Gordon
01. Patroon van gezondheidsbeleving en instandhouding
02. Voeding/stofwisselingspatroon
03. Uitscheidingspatroon
04. Activiteitenpatroon
05. Slaap/rustpatroon
06. Cognitiepatroon
07. Zelfbelevingspatroon  
08. Rollen/relatiespatroon
09. Seksualiteit/voortplantingspatroon
10. Stressverwerkingspatroon
11. Waarden/overtuigingenpatroon


Slide 5 - Slide

QUIZ
Onder welk patroon plaats je de gegevens bij Gordon?

Slide 6 - Slide

Mevrouw gebruikt een rollator om zich te verplaatsen
A
Gezondheidsbeleving en instandhouding
B
Activiteiten
C
Uitscheiding
D
Stressbeleving

Slide 7 - Quiz

Mevrouw weegt 66kg en is 1m 68 groot
A
Gezondheidsbeleving en instandhouding
B
Activiteitena
C
Zelfbeleving
D
Voeding en stofwisseling

Slide 8 - Quiz

4 domeinen van de zorg.
Voor het in kaart brengen van de diagnose en situatie van de zorgvrager kunnen we gebruik maken van 4 domeinen van de zorg.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

waar hoort dit bij?
Mw Hoekstra is 1.68 m en weegt 64 kg. Mw is bekend met Parkinson
A
Lichamelijk welbevinde
B
Woon- en Leef omstandigheden
C
Mentaal welbevinden
D
Participatie

Slide 12 - Quiz

Tijdens de Intake wil je meer weten over Wonen en leefomstandigheden, wat vraag je bijvoorbeeld?

Slide 13 - Open question

Doelen 
Na het beantwoorden van de domeinvragen, kan je samen met de zorgvrager een doel opstellen. Dit doel zal na enige tijd behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Dit verloopt altijd in een cyclus.

Slide 14 - Slide

OMAHA

Slide 15 - Slide

Wat is het omaha system?
Omaha system: combinatie van drie classificaties (een probleemclassificatie, een
interventieclassificatie en een standaardisering van de uitkomsten van de cliënt), wordt vooral voor de
maatschappelijke gezondheidszorg gebruikt. 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Oefening
Klassikaal een casus maken
groep verdelen in 3 groepen.

- Groep 1: 4 Domeinen
- Groep 2: Omaha
- Groep 3: Gordon

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide