Meetkundige berekeningen 5HAVO hfst 7

Vlakke meetkunde
5HAVO
Herhaling van hfst 7 uit boek 2
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 121 min

Items in this lesson

Vlakke meetkunde
5HAVO
Herhaling van hfst 7 uit boek 2

Slide 1 - Slide

Onderlinge ligging van lijnen

Slide 2 - Slide

Afstand tussen 2 punten
Gegeven A(xA,yA) en B(xB, yB)
 • Gebruik de stelling van Pythagoras voor de afstand                       (d:distance) tussen A en B:

d(A,B)=(yByA)2+(xBxA)2

Slide 3 - Slide

Bereken d( A,B)
Geef je antwoord in 2
decimalen nauwkeurig.


Slide 4 - Open question

Antwoord + uitwerking

d(A,B)= 
(42)2+(51)24,47

Slide 5 - Slide

Afstand punt-lijn d(A,k)
 •  Stel de vergelijking op van de lijn l door A loodrecht op k
   -> als de vergelijking in de vorm y=ax+b staat
        dus a
   en anders k: ax+by=c ->l: bx-ay=d
   A invullen om de ontbrekende waarde te berekenen (b/d)
 • Bereken de coordinaten van het snijpunt B van k en l.
 • Gebruik d(A,k)=d(A,B) om d(A,k) te berekenen.

rclrck=1
rcl=rck1

Slide 6 - Slide

Bereken d(A,f) en rond af
op 2 decimalen.

Slide 7 - Open question

Antwoord + uitwerking
 • vergelijking lijn l loodrecht op lijn f: 
       7x+3y=c door (2,4) geeft:
       l: 7x +3y = 26
 • snijpunt S van lijn l en lijn f:
       3x-7y=4
       7x+3y=26
       Dit stelsel vergelijkingen oplossen geeft x= 2,93 en y=1,83
 • d(A,f) =d (A,S) = 
72+34=26
(1,834)2+(2,932)22,36

Slide 8 - Slide

Hoek tussen 2 krommen
 • Stel een vergelijking op van de raaklijnen l en k aan de           krommen in het snijpunt 


 • gevraagde hoek:
       of
tan(β)=rck
ϕ=αβ
ϕ=180°(αβ)
tan(α)=rcl

Slide 9 - Slide

vraag 17 blz 98

Slide 10 - Open question

Cirkelvergelijking herschrijven
Gegeven: een cirkelvergelijking in de vorm

 • Herschrijven tot:Zodat je weet: M(2,4) en straal r =
x24x+y28y+10=0
(x2)24+(y4)216+10=0
(x2)2+(y4)2=10
10

Slide 11 - Slide

Ligt punt A buiten binnen of op de gegeven cirkel?
 • Cirkelvergelijking zo schrijven dat je M en r af kunt lezen
 • bereken d(A,M)
 • vergelijk d(A,M) met de straal
         * d(A,M) < straal : A ligt binnen de cirkel
         * d(A,M) = straal: A ligt op de cirkel
         * d(A,M) > straal: A ligt buiten de cirkel

Slide 12 - Slide

Gegeven: de cirkel c met vergelijking:


Ligt punt A(6,2) buiten, binnen of op de cirkel?
x2+y22x+6y=26
A
buiten
B
binnen
C
op

Slide 13 - Quiz

Uitwerking      dus M(1,-3) en straal=6
 •     d(M,A)  met M(1,-3) en A(6,2)

 •  7,07>6 (straal), dus punt A ligt buiten de cirkel
x2+y22x+6y=26
(x1)21+(y+3)29=26
(x1)2+(y+3)2=36
(23)2+(61)2507,07

Slide 14 - Slide

Cirkels en raaklijnen
Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de straal naar het raakpunt.

Slide 15 - Slide

Raaklijnprobleem 1
Stel vgl op van c met M(xm, ym) die lijn k raakt
 • Gebruik M om de cirkelvgl op te stellen:

 • stel vgl op van lijn m door M en loodrecht op k
 • bereken snijpunt m en k (S)
 • r =d(M,k) = d(M,S)
(xxm)2+(yym)2=r2

Slide 16 - Slide

Raaklijnprobleem 2
Stel vgl op van raaklijn l: y=ax+b aan cirkel c in punt B
 • Bereken rc van de lijn k door M en B
      rck=

 •  lijn l staat loodrecht op k, dus geldt
       bereken hiermee rcl=a
 • Bereken b door B in te vullen.
(xBxM)(yByM)
rclrck=1

Slide 17 - Slide

Raaklijnprobleem 3
Stel een vergelijking op van raaklijn k: y=ax+b aan c, waarbij a gegeven is.
- Bereken het snijpunt van k en c door middel van substitutie
- je krijgt dan een vergelijking in de vorm 
waarvan je discriminant D kunt berekenen
- Als k aan c raakt, is er 1 oplossing voor de vergelijking, dus moet gelden D=0 -> hieruit volgt b
ax2+bx+c=0
D=b24ac

Slide 18 - SlideDe cirkels c1 en c2 snijden elkaar in de punten A en B.
Toon algebraisch aan dat geldt dat hoek OAM een hoek van 90 graden is.
c1x2+y2=16
c2x210x+y2+16=0

Slide 19 - Open question

Uitwerking
 • De straal r1 van c1 is 4


       Dus M(5,0) en straal r2 van c2 = 3
 • In OAM geldt
 • Omdat de stelling van Pythagoras geldt, is hoek OAM een           hoek van 90 graden

x210x+y2+16=0
(x5)225+y2+16=0
(x5)2+y2=9
OA2+AM2=OM2want42+32=52

Slide 20 - Slide

Lijn l met vergelijking
l:

raakt c2 (zie vorige vraag) in punt P.
Bereken exact de coordinaten van P

y=1216x+356

Slide 21 - Open question

Uitwerking
 • k gaat door M en staat loodrecht op l dus
       k:y=ax+b
       a=

      M invullen om b te berekenen:  geeft b =
       k:
 •  k snijden met l geeft x =              en y=
 • dus P(       ,              )
rkrcl=1
rck=1261=61266=26
106
y=26x106
553
1516
553
1516

Slide 22 - Slide

Cirkels en afstanden
 • Afstand punt A tot cirkel c met M en r
        * A binnen c: d(A,c)=r-d(M,A)
        * A buiten  c:d(A,c)=d(M,A)-r
 •  Afstand tussen 2 cirkels c1 met middelpunt M en c2 met  
        middelpunt N
        * d(c1,c2) = d(M,N)-r1-r2

Slide 23 - Slide

Gegeven: c1 met M(4,2). Op c liggen A(5,-1) en B(7,1). Lijn l gaat door B en staat loodrecht op AB. P is het snijpunt van l met de x-as. Bereken de afstand van punt P tot de cirkel

Slide 24 - Open question

Uitwerking

Slide 25 - Slide