Dagbesteding - Hoofdstuk 4 (4.4 t/m 4.6) (les 12)

Dagbesteding les 12
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dagbesteding les 12

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?
 • Terugblik H4
 • Instructie 4.4 t/m 4.6
 • Aan de slag & huiswerk  

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Planning periode 3
 • Woensdag 3 maart: H4.4 t/m 4.6
 • Woensdag 10 maart: herhalingsles en afmaken opdrachten
 • Woensdag 17 maart: vragen stellen + oefentoets

 • Donderdag 18 maart: toets 10.30 - 11.30

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is methodisch handelen?
timer
1:00

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

1
2
3
4
5
Beginsituatie bepalen
Doelen formuleren
Plan voorbereiden 
Plan uitvoeren 
Evaluatie

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

Koppeling Dagbesteding maken.
a. Noem een voorbeeld van een hoofddoel
b. Noem een voorbeeld van een bijbehorend werkdoel

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Van hulpvraag naar doel
Doelstelling moet voortvloeien uit de hulpvraag van een cliënt.
 • Hoofddoel --> wat je uiteindelijk wilt bereiken.
 • Werkdoel --> hiermee werk je toe om het hoofddoel te behalen (gericht op een activiteit).

Het hoofddoel moet altijd SMART, werkdoel alleen als het erbij staat (wel in het achterhoofd SMART)

Slide 8 - Slide

Hoofddoel: zelfstandig autorijden

Wat moet je daar allemaal voor kunnen?
Beschrijf per letter waar het voor staat? S-M-A-R-T

Slide 9 - Open question

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden
Lesdoelen 
 • Aan het einde van de les kan de student de stap plan voorbereiden (3e stap) van de methodische cyclus uitleggen.
 • Aan het einde van de les kan de student de stap plan uitvoeren (4e stap) van de methodische cyclus uitleggen.
 • Aan het einde van de les kan de student de stap evaluatie (5e stap) van de methodische cyclus uitleggen.  

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Methodische cyclus
De 1e stap is de beginsituatie
De 2e stap is de doelen stellen
De 3e stap is het plan voorbereiden
De 4e stap is het plan uitvoeren
De 5e stap is evalueren 

Slide 11 - Slide

Koppeling Dagbesteding maken.
Er wordt vaak gesproken over 6xW-H model? Waar zouden de 6x W en H voor staan?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Stap 3: plan voorbereiden
 • Wie? Wie is de cliënt? Welke wensen en behoeften heeft hij/zij? Je maakt een vaardigheidsanalyse van de cliënt. 
 • Waarom?  Gemotiveerde keuze van de activiteit (het doel). 
 • Wat? Wat voor gedrag wil je oproepen? Wat moet er allemaal gedaan worden? Wat moet ik doen? etc. 
 • Waarmee? Kenmerken van de activiteiten, bv. de duur van de activiteit, benodigde aantal cliënten, vereiste materialen etc. 
 • Waar? In welke omgeving vindt het plaats?
 • Wanneer? Het tijdstip, duur van de activiteit en de frequentie. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Om het plan uit te voeren kun je een checklist maken, noem minimaal 2 onderdelen die volgens jou op die lijst kunnen staan

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Stap 4: Plan uitvoeren
Een goede voorbereiding bij de uitvoering van de activiteit is het halve werk. 
 • Lijst met aandachtspunten/checklist

Slide 15 - Slide

Voor welke materialen kies je en zijn deze op voorraad?
Voor welke ruimte kies je? Moet je de ruimte vooraf reserveren?
Hoe zijn stoelen en tafels opgesteld?
Wat doe je voor de activiteit begint?
Hoe leid je de activiteit in?
Hoe leg je de activiteit uit? Gebruik je voorbeelden? Welke woorden gebruik je?
Hoe geef je de opdracht?
Hoe laat je de cliënt werken?
Van welke hulpmiddelen en/of aanpassingen maak je gebruik?
Weet je hoe de hulpmiddelen werken?
Heb je een stappenplan nodig?
Werk je alleen of met collega’s? Heb je vrijwilligers nodig? Hoe is de taakverdeling?
Hoe sluit je de activiteit af?
Bespreek je na met de cliënt?
Wie ruimt op?
Als je eenmaal een plan hebt gemaakt houd je je hieraan tijdens de uitvoering, je gaat niks meer bijstellen
A
Eens
B
Oneens

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

timer
1:00
Waar denk je aan bij evalueren?

Slide 17 - Mind map

This item has no instructions

Stap 5: Evalueren 
Je gaat na hoe het hele proces vanaf de beginsituatie tot en met de uitvoering van de activiteit is verlopen.
 • Productevaluatie
 • Procesevaluatie

Evaluatievragen 
- De beginsituatie
- Doelformulering en formulering van concreet gedrag
- Keuze van activiteit
- Mijn begeleiding
- De uitvoering van de activiteit 

Conclusies trekken 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Op welke onderdeel waar je de evaluatievragen over kan
stellen vind jij het belangrijkste om antwoord op te
krijgen? Leg uit waarom.
timer
1:00

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Conclusies en daaropvolgende keuzes zijn het vertrekpunt van een nieuwe methodische cyclus, je gaat terug naar stap 1 .
timer
0:30
A
Ja
B
Nee

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Vragen?
Zijn er nog vragen over één van de fases uit de methodische cyclus? 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
 • Digitale leeromgeving H2.4 (groepscode: 8QYNXINC):
           Niveau 3/4: alle opdrachten
           Niveau 4: alle opdrachten
 • Verwerkingsopdracht 4.3: Demy, Thomas, Indy, Lynn B, Carol Ann, Thirza, Marlissa, Stacey, Meike, Lika, Marten, Julia, Myrthe, Fiene
 • Tip: begin met een samenvatting en/of begrippenlijst per hoofdstuk!

 • Laatste 5 min terugkoppeling!
        

Slide 22 - Slide

This item has no instructions